fbpx
บทความนักลงทุน
สร้างความเข้าใจให้การลงทุนรูปแบบใหม่เป็นไปอย่างคุ้มค่า เพื่อเปลี่ยนความเสี่ยงให้กลายเป็นโอกาสได้มากที่สุด

 

ทำความรู้จักหุ้นกู้แต่ละประเภทบนแพลตฟอร์ม PeerPower

 

การลงทุนคราวด์ฟันดิงมีหลายรูปแบบ หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงหรือ Debt Crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในนั้น แต่รู้หรือไม่ว่าหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงของเพียร์ พาวเวอร์ ยังแบ่งได้เป็นอีกหลายประเภท แต่ละประเภทก็มีจุดแข็งและจุดอ่อนแตกต่างกัน เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ทั้งนักลงทุนและธุรกิจที่ต้องการระดมทุนได้อย่างเหมาะสมที่สุด

วันนี้เราขอพาไปทำความรู้จักกับหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงแต่ละประเภทที่เปิดให้ระดมทุนบนแพลตฟอร์มของเพียร์ พาวเวอร์

 

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ระดมทุนบน PeerPower Platform crowdfunding bond

1. หุ้นกู้เพื่อการขยายธุรกิจ (Bond for Growth)

เป็นหุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระยะสั้น-กลาง (3-24 เดือน) แบบทยอยชำระคืนเงินต้น (amortising repayment) วงเงินตั้งแต่ 2-100 ล้านบาท นักลงทุนและผู้ประกอบการของเพียร์ พาวเวอร์น่าจะคุ้นเคยกับหุ้นกู้ชนิดนี้กันดี เพราะเป็นลักษณะที่เราเปิดระดมทุนเป็นประจำ

ข้อดีสำหรับผู้ประกอบการคือไม่ต้องใช้หลักประกัน ยืดหยุ่นกว่าสถาบันการเงินด้วยเงื่อนไขที่เข้าใจผู้ประกอบการ SME และธุรกิจสมัยใหม่มากกว่า 

ข้อดีสำหรับนักลงทุนคือได้รับผลตอบแทนสูงกว่าหุ้นกู้ในตลาดส่วนมาก และยังได้กระจายความเสี่ยง เพราะหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงของเราเป็น private asset หรือการลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดหุ้น จึงมีความเสี่ยงน้อยกว่าจากการผันผวนของตลาด

 

2. หุ้นกู้เพื่อการค้า (Trade Financing Bond)

หุ้นกู้ระยะสั้น 1-3 เดือน ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนเมื่อครบอายุเงินกู้ (bullet repayment) วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้ธุรกิจ เพียร์ พาวเวอร์กำลังมีหุ้นกู้ลักษณะนี้เปิดระดมทุนมากขึ้น เนื่องจากเป็นหุ้นกู้ยืดหยุ่นสูงที่ตอบโจทย์ทั้งต่อเจ้าของกิจการและนักลงทุน

ข้อดีสำหรับผู้ประกอบการ มีความยืดหยุ่นสูงทั้งด้วยจำนวนเงินและระยะเวลาการกู้ที่ให้คุณพอดีกับที่ต้องการ ช่วยคุณหลีกเลี่ยงดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจากการกู้ยืมเกินจำนวนหรือระยะเวลาที่ต้องใช้จริง วงเงินสูงสุดถึง 80% ของมูลค่าใบสั่งซื้อ 

ข้อดีสำหรับนักลงทุน ความเสี่ยงต่ำกว่าด้วยระยะชำระคืนสั้นเพียงไม่เกิน 3 เดือน ลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้เพียร์ พาวเวอร์ยังเพิ่มความมั่นใจให้คุณด้วยการพิจารณาให้หุ้นกู้ประเภทนี้เฉพาะกับธุรกิจที่เคยระดมทุนกับเพียร์ พาวเวอร์และมีประวัติการชำระหนี้ที่น่าเชื่อถือเท่านั้น

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้เพื่อการค้าและเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจ (working capital)

 

3. หุ้นกู้เพื่อการจัดการหนี้ (Refinancing Bond)

หุ้นกู้ประเภทใหม่ที่เพียร์ พาวเวอร์ให้บริการ และเป็นหุ้นกู้แบบมีหลักประกันลักษณะแรกของเรา เพิ่มความมั่นใจสำหรับนักลงทุนและลดค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจด้วยการใช้โฉนดที่ดินเป็นหลักประกัน วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเจ้าของธุรกิจจัดการหนี้ ระยะเวลาชำระคืน 12-36 เดือน

ข้อดีสำหรับผู้ประกอบการ คือช่วยลดอัตราดอกเบี้ยด้วยการนำโฉนดที่ดินมาเป็นหลักประกัน ด้วยวงเงินสูงสุด 70% ของราคาประเมินที่ดินและไม่ต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน หุ้นกู้ประเภทนี้จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการจำนองหรือขายฝากสำหรับเจ้าของกิจการที่มีที่ดินเป็นสินทรัพย์

ข้อดีสำหรับนักลงทุน เพิ่มความมั่นใจด้วยการมีหลักประกัน หากเกิดการผิดนัดชำระหนี้ นักลงทุนมีสิทธิ์เข้าถึงที่ดินที่นำมาค้ำประกันเป็นกลุ่มแรก นอกจากนี้ยังสะดวกในการบริหารจัดการเนื่องจากมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายให้แทนนักลงทุน

 

หาหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่เหมาะกับคุณ ทำความรู้จักหุ้นกู้แต่ละประเภทของเราให้มากขึ้น ดาวน์โหลด factsheet เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ฟรี

Free Download click

 

*เพียร์ พาวเวอร์เป็นแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิงที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PeerPower Team