ระดมทุนเพื่อธุรกิจ

สมัครระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มของเพียร์ พาวเวอร์
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
สมัครออนไลน์ ไม่ต้องไปสาขา
ไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ต้องการสมัครเป็นนักลงทุน? คลิกที่นี่
เกณฑ์การสมัครเบื้องต้น
  1. จดทะเบียนนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัทจำกัดมหาชน และเปิดดำเนินการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
  2. มีผู้ถือหุ้นหลักเป็นคนไทยอย่างน้อย 1 คน (ถือหุ้นอย่างน้อย 20%) ที่เป็นผู้ดำเนินธุรกิจและอาศัยอยู่ในประเทศไทย
  3. มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทต่อปี
  4. มีการนำส่งงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วในช่วง 3 ปีล่าสุด (รวมถึงปีปัจจุบัน)
  5. กรรมการบริษัทต้องไม่อยู่หรือเคยอยู่ในสถานะล้มละลาย
  6. ผ่านการตรวจสอบการฟอกเงินจากเว็บไซต์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
  7. ต้องไม่เป็นธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจซื้อมา-ขายไป

รายละเอียดเพิ่มเติม เกณฑ์การสมัครสำหรับธุรกิจ

กรุณาใส่เลขทะเบียน 13 หลัก
ขอบคุณที่สมัครระดมทุนกับเรา
เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ หากบริษัทของคุณผ่านเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น
Oops! Something went wrong while submitting the form.
คำเตือนความเสี่ยง

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงในระดับสูง นักลงทุนจึงควรรับรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการลงทุน ก่อนการลงทุนทุกครั้งนักลงทุนควรอ่านและทำความเข้าใจหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้แต่ละตัว ซึ่งจะระบุรายละเอียดโดยชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อตกลง รวมถึงเงื่อนไขในการชำระเงินระหว่างนักลงทุนและผู้ออกหุ้นกู้

โปรดทราบว่าผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ และความสามารถในการชำระคืนต่อนักลงทุนเมื่อครบกำหนดการชำระ เพียร์ พาวเวอร์ไม่ได้เป็นผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มเพียร์ พาวเวอร์ และเพียร์พาวเวอร์ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความสามารถในการชำระคืนของผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ท่านลงทุนล้มละลายทางธุรกิจ ทั้งผู้ออกหุ้นกู้ และเพียร์ พาวเวอร์จะไม่จ่ายคืนเงินลงทุนของท่าน ดังนั้นนักลงทุนควรลงทุนในจำนวนที่สามารถสูญเสียเงินลงทุนได้เท่านั้น และควรกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน

อ่านคำเตือนเพิ่มเติม ก่อนลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง