กระจายพอร์ตลงทุนไปกับ
คราวด์ฟันดิง

โอกาสลงทุนใน Private Capital Markets
เริ่มลงทุน

ง่าย

ลงทุนได้สะดวกรวดเร็วเพียงปลายนิ้ว เริ่มลงทุนขั้นต่ำเพียง 20,000 บาท

กระจายความเสี่ยง

ลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตลาด รับกระแสเงินสดสม่ำเสมอ

เชื่อถือได้

ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุน ระดมทุนสำเร็จแล้วกว่า 2 พันล้านบาท
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
เริ่มลงทุน

คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) คืออะไร

คราวด์ฟันดิง คือวิธีการระดมทุนจาก “ฝูงชน” หรือคนจำนวนมาก ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากนักลงทุนในวงกว้างได้มากกว่าเพียงแค่แวดวงคนรู้จัก

คราวด์ฟันดิงเป็นตัวช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถระดมทุนจากนักลงทุนได้ผ่านการออกหลักทรัพย์ (หุ้นกู้ หรือหุ้น) โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

“คราวด์ฟันดิง” แตกต่างจากสินเชื่อธุรกิจที่ธนาคารเป็นผู้ออกให้
เพราะคราวด์ฟันดิงเป็นการระดมทุนจากนักลงทุนทั่วไปหลายรายในคราวเดียว
เพียร์ พาวเวอร์เป็นตัวกลางช่วยธุรกิจเปิดระดมทุนกับนักลงทุนบนแพลตฟอร์มในรูปของสินทรัพย์คราวด์ฟันดิง
เจ้าของธุรกิจนำเงินไปพัฒนาธุรกิจ
และชำระเงินคืนให้นักลงทุนพร้อมดอกเบี้ยตามเวลาที่กำหนด

ลงทุนคราวด์ฟันดิงกับเพียร์ พาวเวอร์

สมัคร
เปิดบัญชีนักลงทุนโดยสมัครและอัปโหลดเอกสารทางออนไลน์
ลงทุน
ลงทุนในธุรกิจที่กำลังเติบโต กดลงทุนง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชันเพียร์ พาวเวอร์
รับผลตอบแทน
รับผลตอบแทนเป็นกระแสเงินสดสม่ำเสมอ และรับเงินชำระคืนโอนตรงเข้าบัญชีของคุณ
ติดตามการลงทุน
ติดตามพอร์ตลงทุนและสถานะการชำระเงินได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชันเพียร์ พาวเวอร์

ส่วนหนึ่งของบริษัทชั้นนำ
ที่ระดมทุนกับเพียร์ พาวเวอร์

เสริมพอร์ตลงทุน
ให้แข็งแกร่ง

ลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดฯ ผ่านคราวด์ฟันดิงกับ เพียร์ พาวเวอร์
สมัครเลย

ต้องการข้อมูลเพิ่ม? ปรึกษาเราได้

ติดต่อทีมงาน เพียร์ พาวเวอร์ เกี่ยวกับการเปิดบัญชีนักลงทุน
นัดปรึกษา
คำเตือนความเสี่ยง

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงในระดับสูง นักลงทุนจึงควรรับรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการลงทุน ก่อนการลงทุนทุกครั้งนักลงทุนควรอ่านและทำความเข้าใจหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้แต่ละตัว ซึ่งจะระบุรายละเอียดโดยชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อตกลง รวมถึงเงื่อนไขในการชำระเงินระหว่างนักลงทุนและผู้ออกหุ้นกู้

โปรดทราบว่าผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ และความสามารถในการชำระคืนต่อนักลงทุนเมื่อครบกำหนดการชำระ เพียร์ พาวเวอร์ไม่ได้เป็นผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มเพียร์ พาวเวอร์ และเพียร์พาวเวอร์ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความสามารถในการชำระคืนของผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ท่านลงทุนล้มละลายทางธุรกิจ ทั้งผู้ออกหุ้นกู้ และเพียร์ พาวเวอร์จะไม่จ่ายคืนเงินลงทุนของท่าน ดังนั้นนักลงทุนควรลงทุนในจำนวนที่สามารถสูญเสียเงินลงทุนได้เท่านั้น และควรกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน

อ่านคำเตือนเพิ่มเติม ก่อนลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง