Basic Bond

หุ้นกู้ไม่ใช้หลักประกัน ตอบโจทย์หลากหลายเพื่อธุรกิจคุณ
สมัครเลย

ตอบทุกโจทย์ธุรกิจด้วยหุ้นกู้แบบไม่ต้องใช้หลักประกัน

ขยายธุรกิจ
เริ่มโครงการใหม่ ๆ
เงินทุนหมุนเวียน
รีไฟแนนซ์

พาธุรกิจไปถึงเป้าหมายด้วยการระดมทุนผ่านหุ้นกู้พื้นฐานที่ไม่ต้องใช้หลักประกันของ PeerPower

  • วงเงินระดมทุน 2-100 ล้านบาท
  • ดอกเบี้ยคงที่ ต่ำสุด 8%
  • ระยะเวลา 3-24 เดือน
  • ไม่ต้องใช้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน
  • ทยอยชำระคืนเงินต้น หรือชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนเมื่อครบอายุ

คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) คืออะไร

คราวด์ฟันดิง คือวิธีการระดมทุนจาก “ฝูงชน” หรือคนจำนวนมาก ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากนักลงทุนในวงกว้างได้มากกว่าเพียงแค่แวดวงคนรู้จัก

คราวด์ฟันดิงเป็นตัวช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถระดมทุนจากนักลงทุนได้ผ่านการออกหลักทรัพย์ (หุ้นกู้ หรือหุ้น) โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

“คราวด์ฟันดิง” แตกต่างจากสินเชื่อธุรกิจที่ธนาคารเป็นผู้ออกให้
เพราะคราวด์ฟันดิงเป็นการระดมทุนจากนักลงทุนทั่วไปหลายรายในคราวเดียว
เพียร์ พาวเวอร์เป็นตัวกลางช่วยธุรกิจเปิดระดมทุนกับนักลงทุนบนแพลตฟอร์มในรูปของสินทรัพย์คราวด์ฟันดิง
เจ้าของธุรกิจนำเงินไปพัฒนาธุรกิจ
และชำระเงินคืนให้นักลงทุนพร้อมดอกเบี้ยตามเวลาที่กำหนด

เส้นทางการระดมทุนกับ PeerPower

สมัคร
สมัครออนไลน์และอัปโหลดเอกสารเบื้องต้น
ประเมิน
PeerPower ประเมินรูปแบบธุรกิจ และสัมภาษณ์ฝ่ายบริหาร
ระดมทุน
เปิดระดมทุนจากนักลงทุนและรับเงินทุนเพื่อธุรกิจ

ส่วนหนึ่งของบริษัทชั้นนำที่ระดมทุนกับ PeerPower

“หลังจากระดมทุนผ่านเพียร์ พาวเวอร์ เราก็รู้สึกได้ว่าเราใกล้ชิดกับนักลงทุนมากขึ้น เขาไปลองใช้ผลิตภัณฑ์ มีฟีดแบ็ก ทำให้เราได้เห็นมุมมองหลากหลาย”
ดร. กฤษดา กฤตยากีรณ
ผู้ก่อตั้ง MuvMi
“ทีมงานเพียร์ พาวเวอร์ช่วยเหลือเราดีมากในด้านการทำสตอรีและ marketing ทำให้นักลงทุนรู้จัก Local Alike มากขึ้น”  
อรธีรา รัตนทายะ
CFO และ CSO, Local Alike
“เราพัฒนามาด้วยกันกับเพียร์ พาวเวอร์ในหลายด้าน...
ธุรกิจเรามีเงินหมุนในแต่ละเดือนสูง เพียร์ พาวเวอร์ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้เราซื้อของมารับกับความต้องการของลูกค้าได้ดี”
นัฐพล บุญภินนท์
ประธานกรรมการบริหาร N-Squared eCommerce
"หลักการของผมคือคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เราไม่มีที่ดินหรือออฟฟิศใหญ่โต คราวด์ฟันดิงจึงเหมาะกับเราเพราะไม่บังคับให้มีสินทรัพย์มาค้ำประกัน และกระบวนการก็เร็วกว่าด้วย"
สรศักดิ์ วงศ์ชินศรีสกุล
ผู้ก่อตั้ง Generation-S
"เพียร์ พาวเวอร์เข้าใจธุรกิจอย่างเราดีกว่าที่อื่น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เขาถาม เอกสารที่ขอ เวลาที่ใช้ดำเนินการ รู้สึกได้ว่าเขามองธุรกิจเราด้วยความเข้าใจ"
ปิยพล วุฒิกร
CFO, Openbox Architects

เติบโตให้เต็มศักยภาพ

ถึงเวลาพาธุรกิจของคุณไปให้ไกลกว่าเดิม
สมัครเลย

ต้องการข้อมูลเพิ่ม? ปรึกษาเราได้

ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจของเพียร์ พาวเวอร์ ช่วยหาตัวเลือกที่เหมาะกับคุณ
นัดปรึกษา
คำเตือนความเสี่ยง

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงในระดับสูง นักลงทุนจึงควรรับรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการลงทุน ก่อนการลงทุนทุกครั้งนักลงทุนควรอ่านและทำความเข้าใจหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้แต่ละตัว ซึ่งจะระบุรายละเอียดโดยชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อตกลง รวมถึงเงื่อนไขในการชำระเงินระหว่างนักลงทุนและผู้ออกหุ้นกู้

โปรดทราบว่าผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ และความสามารถในการชำระคืนต่อนักลงทุนเมื่อครบกำหนดการชำระ เพียร์ พาวเวอร์ไม่ได้เป็นผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มเพียร์ พาวเวอร์ และเพียร์พาวเวอร์ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความสามารถในการชำระคืนของผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ท่านลงทุนล้มละลายทางธุรกิจ ทั้งผู้ออกหุ้นกู้ และเพียร์ พาวเวอร์จะไม่จ่ายคืนเงินลงทุนของท่าน ดังนั้นนักลงทุนควรลงทุนในจำนวนที่สามารถสูญเสียเงินลงทุนได้เท่านั้น และควรกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน

อ่านคำเตือนเพิ่มเติม ก่อนลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง