เกี่ยวกับเรา


บริษัท เพียร์พาวเวอร์ (PeerPower) เป็น fintech สตาร์ทอัพในประเทศไทย ที่กำลังดำเนินขั้นตอนในการสร้างธุรกิจ Peer-to-Peer Lending หรือ Crowdlending (ตลาดออนไลน์ที่เชื่อมต่อผู้ที่ต้องการสินเชื่อบุคคลกับนักลงทุน)

พวกเราพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมต่อ ผู้ที่ต้องการสินเชื่อบุคคลที่มีเครดิตที่ดีกับนักลงทุน ตลาดทางการเงินของเราจะเป็นทางเลือกใหม่ของการเข้าถึงสินเชื่อบุคคล ซึ่งจะเป็นทางเลือกเสริมนอกเหนือจากธนาคาร หรือบริษัทไฟแนนซ์ เราตั้งใจที่จะเสนอบริการที่น่าสนให้กับผู้ที่ต้องการสินเชื่อบุคคล โดยผู้กู้จะได้กู้ในดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าช่องทางปัจจุบัน และในขณะเดียวกัน นักลงทุนก็จะได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนชนิดใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางในการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน

เพื่อทำให้ทุกท่านมั่นใจในความโปร่งใสและความปลอดภัยของระบบและกลไกตลาด PeerPower มุ่งหมายจะเป็นหนึ่งในบริษัทเเห่งแรกที่จะดำเนินธุรกิจนี้ ภายใต้การควบคุม และดูแลของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวมของ Peer-to-Peer Lending


นวัตกรรมทางการเงินที่เชื่อมต่อผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อและนักลงทุนผ่านระบบตลาดออนไลน์ที่ปลอดภัยและโปร่งใส

Overview

เกร็ดความรู้


นี่คือคลิปวิดีโอที่จะช่วยให้ท่านเข้าในโมเดลธุรกิจของ Peer-to-Peer Lending มากขึ้น นอกจากนี้ท่านยังสามารถดู FAQs สำหรับคำถามที่พบบ่อย

FAQs

ประโยชน์ของผู้ขอสินเชื่อ


Interest rate
ดอกเบี้ยที่จูงใจ
Balance
ผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก
Monthly payment
จ่ายน้อยแบ่งเบาภาระ
Loan term
ผ่อนนานสูงสุดถึง 4 ปี
Project initiation
เริ่มต้น/ต่อยอดธุรกิจ

ประโยชน์ของนักลงทุน


Investment
เพิ่มช่องทางการลงทุน
Diversification
กระจายความเสี่ยงของการลงทุน
Return
ผลตอบแทนสม่ำเสมอ
Fluctuation
ความผันผวนต่ำ
Risk level
เลือกระดับความเสี่ยงได้ตัวเอง

ทีมงาน


ทีมผู้ก่อตั้งประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการ และมืออาชีพที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน เทคโนโลยี สำนักงานที่ปรึกษา และองค์กรทางสังคม ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานรวมกันมากกว่า 6 ทศวรรษและยังได้ริเริ่มก่อตั้งบริษัทมาแล้วทั้งสิ้น 5 บริษัท ดังนั้นแล้วจากประสบการณ์ที่มีมารวมถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะของทีมงานในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและการลงทุนเป็นเป็นสิ่งที่สามารถยืนยันได้ว่าทีมงานเรานั้นมีความพร้อมที่จะสร้างแพลตฟอร์มที่จะสามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี และในฐานะของสตาร์ทอัพ

พวกเรามีความยืดหยุ่นและว่องไวในการปรับตัว บนพื้นฐานของข้อมูล และความเป็นจริง พวกเราจะมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ที่จะเข้าใจในสภาพแวดล้อม ตลาด และพฤติกรรมของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง เพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น

กรอกข้อมูลของท่านไว้เพื่อรับข่าวสารจากเรา!


ลงทะเบียน