อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนที่ดีกว่า

พันธกิจของเพียร์ พาวเวอร์คือการสร้างความเท่าเทียมทางการเงิน ทั้งผลตอบแทนที่ดีขึ้นสำหรับนักลงทุน และดอกเบี้ยที่ยุติธรรมสำหรับเจ้าของธุรกิจ
banner

สนใจระดมทุนกับเพียร์ พาวเวอร์

ขอระดมทุน

สนใจลงทุนกับเพียร์ พาวเวอร์

เริ่มลงทุน

เราไม่ใช่ธนาคาร เราคือผู้เชื่อมโยงผู้ประกอบธุรกิจและนักลงทุนเข้าด้วยกัน

Business owner icon

เจ้าของธุรกิจ

ขอระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจ เงินทุนหมุนเวียน หรือรีไฟแนนซ์
PeerPower icon

เพียร์ พาวเวอร์

ประเมินความเสี่ยงของธุรกิจและเชื่อมต่อเจ้าของธุรกิจกับนักลงทุน
Investor icon

นักลงทุน

รับกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอพร้อมกระจายความเสี่ยงจากสินทรัพย์อื่นๆ

ทำไมต้อง PeerPower

ลงทุนกับทางเลือกที่ดีกว่า

ผลตอบแทนดีกว่า
หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมีหลายระดับความเสี่ยงและระดับผลตอบแทนเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนของท่าน
กระจายความเสี่ยงได้มากกว่า
เป็นสินทรัพย์ที่ไม่อ้างอิงกับสินทรัพย์อย่างอื่น เช่น ตลาดหุ้น หรืออสังหาริมทรัพย์
เพิ่มสภาพคล่องด้วยกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ
รับผลตอบแทนเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส เพราะว่าเป็นสินทรัพย์ตราสารหนี้

แหล่งเงินทุนทางเลือกที่ดีกว่า

อัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่า
เนื่องจากทุกธุรกิจมีความแตกต่างกัน เพียร์ พาวเวอร์จึงประเมินอัตราดอกเบี้ยและวงเงินให้เหมาะสมสำหรับคุณเท่านั้น
รวดเร็วกว่า
กระบวนการสมัครที่รวดเร็ว ประเมินธุรกิจและเสนอเงื่อนไขได้ภายใน 5 วันทำการ
ยืดหยุ่นกว่า
ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหากไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด