ก้าวสู่ความเท่าเทียมทางการเงิน

พันธกิจของเราคือการให้บริการเพื่อข้อเสนอที่ดีกว่าของทั้งผู้ประกอบการและนักลงทุน

ทีมผู้บริหาร

Andrew Wang
Chief Operating Officer (COO)