เราช่วยให้คนธรรมดา
เข้าถึงสินทรัพย์นอกตลาดได้

PeerPower ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิงที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เราช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจมีทางเลือกแหล่งเงินทุนแบบใหม่ และช่วยให้นักลงทุนรายย่อยได้ลงทุนในบริษัทศักยภาพสูงนอกตลาดหลักทรัพย์ได้
PeerPower คือการรวมทีมของ “คน” ในสาขาอาชีพหลากหลาย ทั้งนักธนาคาร นักจัดการผลิตภัณฑ์ นักออกแบบ นักวิจัย นักพัฒนาซอฟท์แวร์ นักการตลาด นักปฏิบัติการ นักเขียน นักวางแผนกลยุทธ์ และอื่น ๆ

จุดเริ่มต้นของ PeerPower

PeerPower ก่อตั้งขึ้นเนื่องจากการเติบโตของธุรกิจตลาดสินเชื่อออนไลน์ทั่วโลกและการเห็นช่องว่างทางการเงินของ SME โดยทีมงานรุ่นก่อตั้งที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในวงการธนาคารและการจัดการความเสี่ยง ด้วยวิสัยทัศน์ในการสร้างเสรีภาพและความเท่าเทียมทางการเงิน เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกลงและช่วยให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น ในปี พ.ศ. 2560 PeerPower เริ่มให้บริการปล่อยกู้สำหรับผู้ประกอบการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และระบบการประเมินเครดิตที่มีประสิทธิภาพที่เราพัฒนาขึ้น

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 PeerPower ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะผู้ให้บริการคราวด์ฟันดิงทั้งในรูปแบบหุ้นและหุ้นกู้ นับเป็นผู้ให้บริการเจ้าแรกในประเทศไทยที่ได้รับความเห็นชอบให้บริการทั้งสองรูปแบบ และได้เริ่มให้บริการต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2563 จวบจนปัจจุบัน

คุณค่าที่เรายึดถือ

เรานิยามตัวเองด้วยคุณค่าในการทำงาน ซึ่งเป็นตัวกำหนดวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา และวิธีที่เราตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาด
ช่วยกันก้าวไปข้างหน้า
ท้าทาย เคารพ และช่วยเหลือ
เรียนรู้อย่างรวดเร็วและกระตือรือร้น รวมทั้งให้และรับฟีดแบ็กอย่างตรงไปตรงมา ช่วยกันพัฒนาตัวเองโดยหาความท้าทายให้กันอย่างเป็นมืออาชีพ
สื่อสารกันเสมอ
โดยเฉพาะเวลาที่สงสัย
เราขอให้ทุกคนตรงไปตรงมา แยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็น การกล้าพูดและกล้าแสดงความเห็นต่าง เรียนรู้ที่จะโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์
สำคัญคือลงมือทำให้เสร็จ
และเรียนรู้อยู่เสมอ
เราให้ความสำคัญกับการลงมือทำ ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ แต่ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาด ยินดีกับความสำเร็จส่วนตัวและของทีมไปด้วยกัน

สนใจมาเป็นส่วนหนึ่งของ PeerPower?

PeerPower กำลังเปิดรับคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และชอบเรียนรู้มาร่วมทีม ดูตำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้ด้านล่าง

รู้จักกับทีมของเรา

Thank, Product Manager

ที่เพียร์ พาวเวอร์ เราให้อิสระกับทีมได้รับผิดชอบ และมีอำนาจกำหนดทิศทางของงานค่อนข้างมาก ทำให้รู้สึกว่าเราเลือกได้ เราคุมชะตาชีวิตเราเองได้

แต่มันก็ทำให้เราต้องคิดเยอะขึ้นว่าเราควรจะทำอะไรจริงๆ เพราะเมื่อเราเลือกที่จะสร้างอะไรขึ้นมาซักอย่างแล้ว มันมีผลกับองค์กร กับงาน กับคนที่เกี่ยวข้องทันที ดังนั้นมันเลยน่าตื่นเต้นเสมอ ที่เราได้เจอปัญหาใหม่ๆ ใหญ่ๆ และมักจะซับซ้อนด้วย (แต่สนุกนะ) คือพวงมาลัยมันอยู่ในมือเราแล้ว จะไปที่ไหนแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับเราจริงๆ

Thank
Product Manager

Aek, Engineer Manager

ที่เพียร์ พาวเวอร์ ให้โอกาสผมในการคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษากับเพื่อน ๆ พี่ ๆ ที่นี่ และทำสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นและสำเร็จด้วยทีมงานที่มีความสามารถ

ที่นี่เราทำงานโดยยึดหลัก Blameless postmortem เสมอ ดังนั้นหากมีใครสักคนทำอะไรผิดพลาดขึ้นมา ทีมจะเข้ามารับผิดชอบร่วมกัน รวมถึงทำงานและแก้ไข เพื่อให้สิ่งนั้นสำเร็จ

อย่างสุดท้ายคือ ที่นี่ พวกเราทำงานด้วยกัน ร่วมกันเป็นทีมที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน มีเป้าหมายเดียวกัน ดังนั้นที่นี่จึงไม่มี "ทีมผม" หรือ "ทีมคุณ"พวกเรามีแต่ "ทีมเพียร์ พาวเวอร์"

Ake
Engineering Manager

Prang, Product Manager

ผมชอบความคิดที่เป็นระบบของคนที่นี่ ชอบในความกล้าที่จะพูดบอกกันอย่างตรงไปตรงมา และยอมรับในความผิดพลาดร่วมกัน

สิ่งเหล่านี้ ทำให้พวกเราสามารถโฟกัสในสิ่งที่สำคัญ แยกข้อเท็จจริงจากความคิดเห็น กล้าที่จะทดลองอะไรใหม่ ๆ และเผชิญกับทุก ๆ ปัญหาที่เข้ามา

Prang
Senior Analyst