ก้าวสู่ความเท่าเทียมทางการเงิน

พันธกิจของเราคือการให้บริการเพื่อข้อเสนอที่ดีกว่าของทั้งผู้ประกอบการและนักลงทุน

จากทีมผู้บริหาร

“ เราเชื่อว่า
เราสามารถช่วยให้เจ้าของธุรกิจได้อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และช่วยนักลงทุนให้ได้รับผลตอบแทนที่จูงใจได้ เราต้องการพัฒนาแพลตฟอร์มของเราผ่านความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ และออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค

เราเชื่อว่าบริการการเงินในยุคปัจจุบันมุ่งไปสู่การมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และการพัฒนาประสบการณ์ลูกค้า เรามุ่งพัฒนาบริการของเราให้เร็วกว่าและดีกว่า เพื่อให้การเข้าถึงทางการเงินเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้

ทีมผู้บริหาร

วรพล พรวาณิชย์
วรพล พรวาณิชย์
Co-founder and CEO

วรพล มีประสบการณ์ด้านการลงทุนมากกว่า 18 ปี ก่อนร่วมจัดตั้งบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน วรพลทำงานในต่างประเทศที่ Morgan Stanley มลรัฐนิวยอร์คและประเทศฮ่องกง ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการเงิน ประกอบความสนใจในฟินเทค วรพลร่วมกับทีมงาน ก่อตั้งบริษัทเพียร์ พาวเวอร์ จำกัด ขึ้นในปีพ.ศ. 2559 ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับ SME โดยการเชื่อมต่อกับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่จูงใจ

Andrew Wang
Andrew Wang
Chief Operating Officer (COO)

แอนดรูเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่บริษัท Google โดยดูแลในส่วน Business Operations & Strategy ของผลิตภัณฑ์ Google Play ตลาดเอเชียแปซิฟิก ก่อนหน้านี้แอนดรูรับตำแหน่งเป็น Project Leader ของอุตสาหกรรมการเงินที่ Boston Consulting Group เป็นเวลา 5 ปี แอนดรูจบการศึกษาปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัย National University of Singapore ด้วยเกียรตินิยม

ประพัฒน์ ฉันทวศินกุล
ประพัฒน์ ฉันทวศินกุล
Chief Technology Officer (CTO)

ประพัฒน์เกิดและเติบโตในประเทศไทย จบการศึกษาปริญญาโทจากสหราชอาณาจักร ด้วยประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายในสายไอที ไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมการเงินหรือพลังงาน ประพัฒน์ได้เรียนรู้มุมมองและแนวคิดที่หลากหลายในบริษัททั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และได้นำประสบการณ์เหล่านี้มาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภค ประพัฒน์มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับคนไทยโดยยึดมาตรฐานการพัฒนาระดับสากล

วิไลพร สุมนะไพศาล
วิไลพร สุมนะไพศาล
Product Manager
ศุภสิทธิ์ โล่ห์รัตนวิไล
ศุภสิทธิ์ โล่ห์รัตนวิไล
Operations Lead