นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1. คุกกี้ (Cookies) คืออะไร คุกกี้ คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของท่าน หรือการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน

2. ประเภทของ Cookies ที่บริษัทฯ ใช้บนเว็บไซต์ บริษัทฯ ได้ใช้คุกกี้ประเภทต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

  • คุกกี้ที่ใช้เพื่อความจำเป็นสำหรับกระบวนการปฏิบัติงานของระบบเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามปกติ ซึ่งจะไม่สามารถปิดการใช้งานหรือลบคุกกี้ประเภทนี้ได้
  • คุกกี้ที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์และวัดผลการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัทฯ (Analytical/Performance Cookies) ซึ่งจะช่วยจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตลอดจนพฤติกรรมของในการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงวิธีการนำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น
  • คุกกี้ที่ใช้ในการช่วยจดจำข้อมูลการตั้งค่า หรือตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (Functionality Cookies) เพื่อช่วยให้บริษัทฯ ปรับแต่งเนื้อหา และรูปแบบให้ตอบสนองตามความต้องการในการใช้งานที่ท่านเคยเลือกไว้ เช่น ภาษา ขนาดตัวอักษร เป็นต้น

3. ท่านสามารถเลือกปิดค่าคุกกี้ (Cookies) ได้อย่างไร ท่านสามารถเลือกปิดค่าคุกกี้ที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์และวัดผลการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัทฯ (Analytical/Performance Cookies) และคุกกี้ที่ใช้ในการช่วยจดจำข้อมูลการตั้งค่า หรือตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (Functionality Cookies) ได้ในอุปกรณ์ของท่าน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้และวิธีการปิดการใช้งาน กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aboutcookies.org

คำเตือนความเสี่ยง

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงในระดับสูง นักลงทุนจึงควรรับรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการลงทุน ก่อนการลงทุนทุกครั้งนักลงทุนควรอ่านและทำความเข้าใจหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้แต่ละตัว ซึ่งจะระบุรายละเอียดโดยชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อตกลง รวมถึงเงื่อนไขในการชำระเงินระหว่างนักลงทุนและผู้ออกหุ้นกู้

โปรดทราบว่าผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ และความสามารถในการชำระคืนต่อนักลงทุนเมื่อครบกำหนดการชำระ เพียร์ พาวเวอร์ไม่ได้เป็นผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มเพียร์ พาวเวอร์ และเพียร์พาวเวอร์ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความสามารถในการชำระคืนของผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ท่านลงทุนล้มละลายทางธุรกิจ ทั้งผู้ออกหุ้นกู้ และเพียร์ พาวเวอร์จะไม่จ่ายคืนเงินลงทุนของท่าน ดังนั้นนักลงทุนควรลงทุนในจำนวนที่สามารถสูญเสียเงินลงทุนได้เท่านั้น และควรกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน

อ่านคำเตือนเพิ่มเติม ก่อนลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง