Peer Story

ทำความรู้จักหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง 3 ประเภทบนแพลตฟอร์ม PeerPower

by
PeerPower Team
June 30, 2022

ทำความรู้จักหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง 3 ประเภทบนแพลตฟอร์ม PeerPower

การลงทุนคราวด์ฟันดิงมีหลายรูปแบบ หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงหรือ Crowdfunding bond ก็เป็นหนึ่งในนั้น แต่รู้หรือไม่ว่าหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงของเพียร์ พาวเวอร์ ยังแบ่งได้เป็นอีกหลายประเภท แต่ละประเภทก็มีจุดแข็งและจุดอ่อนแตกต่างกัน เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ทั้งนักลงทุนและธุรกิจที่ต้องการระดมทุนได้อย่างเหมาะสมที่สุดวันนี้เราขอพาไปทำความรู้จักกับหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงแต่ละประเภทที่เปิดให้ระดมทุนบนแพลตฟอร์มของเพียร์ พาวเวอร์

ประเภทหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ธุรกิจสามารถระดมทุนได้บนแพลตฟอร์ม PeerPower

1. Basic Bond หุ้นกู้พื้นฐาน

เป็นหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงแบบไม่มีหลักประกัน ระยะสั้น-กลาง (3-24 เดือน) วงเงินตั้งแต่ 2-100 ล้านบาท สามารถชำระคืนได้ทั้งแบบทยอยชำระคืนเงินต้น (amortizing repayment) หรือชำระเงินต้นคืนงวดเดียวเมื่อครบระยะหุ้นกู้ (bullet repayment)

นักลงทุนและผู้ประกอบการของเพียร์ พาวเวอร์น่าจะคุ้นเคยกับหุ้นกู้ชนิดนี้กันดี เพราะเป็นลักษณะที่เราเปิดระดมทุนเป็นประจำ

ข้อดีสำหรับผู้ประกอบการคือไม่ต้องใช้หลักประกัน ยืดหยุ่นกว่าสถาบันการเงินด้วยเงื่อนไขที่เข้าใจผู้ประกอบการขนาดกลางหรือขนาดเล็ก และธุรกิจสมัยใหม่มากกว่า

ข้อดีสำหรับนักลงทุนคือได้รับผลตอบแทนสูงกว่าหุ้นกู้ในตลาดส่วนมาก และยังได้กระจายความเสี่ยง เพราะหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงของเราเป็น private asset หรือการลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดหุ้น จึงมีความเสี่ยงน้อยกว่าจากการผันผวนของตลาด

2. Trade Financing Bond หุ้นกู้หมุนเวียนการค้า

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนเมื่อครบอายุเงินกู้ (bullet repayment) วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้ธุรกิจ เพียร์ พาวเวอร์กำลังมีหุ้นกู้ลักษณะนี้เปิดระดมทุนมากขึ้น เนื่องจากเป็นหุ้นกู้ยืดหยุ่นสูงที่ตอบโจทย์ทั้งต่อเจ้าของกิจการและนักลงทุน

ข้อดีสำหรับผู้ประกอบการ มีความยืดหยุ่นสูงทั้งด้วยจำนวนเงินและระยะเวลาการกู้ที่ให้คุณพอดีกับที่ต้องการ ช่วยคุณหลีกเลี่ยงดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจากการกู้ยืมเกินจำนวนหรือระยะเวลาที่ต้องใช้จริง วงเงินสูงสุดถึง 80% ของมูลค่าใบสั่งซื้อ

ข้อดีสำหรับนักลงทุน ความเสี่ยงต่ำกว่าด้วยระยะชำระคืนสั้นเพียงไม่เกิน 3 เดือน ลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้เพียร์ พาวเวอร์ยังเพิ่มความมั่นใจให้นักลงทุนด้วยการตรวจสอบผลประกอบการของธุรกิจผู้ออกหุ้นกู้ Trade Financing Bond ทุกเดือน เพื่อพิจารณาออกหุ้นกู้ประเภทนี้เฉพาะกับธุรกิจที่มีประวัติการชำระหนี้ที่น่าเชื่อถือเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้เพื่อการค้าและเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจ (working capital)

3. Mortgage Bond หุ้นกู้ใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงประเภทใหม่ที่เพียร์ พาวเวอร์ให้บริการ และเป็นหุ้นกู้แบบมีหลักประกันลักษณะแรกของเรา เพิ่มความมั่นใจสำหรับนักลงทุนและลดค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจด้วยการใช้โฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน โดยเจ้าของธุรกิจสามารถนำเงินทุนไปใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจได้หลายแบบ ระยะเวลาชำระคืน 12-36 เดือน

ข้อดีสำหรับผู้ประกอบการ คือช่วยลดอัตราดอกเบี้ยด้วยการนำเอกสารสิทธิ์หลักทรัพย์หรือโฉนดที่ดินมาเป็นหลักประกัน ด้วยวงเงินสูงสุด 70% ของราคาประเมินหลักทรัพย์และไม่ต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์หลักทรัพย์ หุ้นกู้ประเภทนี้จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการจำนองหรือขายฝากสำหรับเจ้าของกิจการที่มีหลักทรัพย์หรือที่ดิน

ข้อดีสำหรับนักลงทุน เพิ่มความมั่นใจด้วยการมีหลักประกัน หากเกิดการผิดนัดชำระหนี้ นักลงทุนมีสิทธิ์เข้าถึงหลักทรัพย์ที่นำมาค้ำประกันเป็นกลุ่มแรก นอกจากนี้ยังสะดวกในการบริหารจัดการเนื่องจากมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายให้แทนนักลงทุนในกรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้หรือต้องดำเนินการทางกฎหมาย

อ่านเพิ่มเติม เปรียบเทียบชัด ๆ ขายฝาก จำนองและหุ้นกู้ Mortgage Bond ต่างกันอย่างไร

ทำความรู้จักหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงแต่ละประเภทของเราให้มากขึ้น ดาวน์โหลด factsheet เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ฟรี

*เพียร์ พาวเวอร์เป็นแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิงที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

Author
PeerPower Team

สู่เป้าหมายทางการเงินที่ไกลขึ้น

ลงทุนและระดมทุนเพื่อธุรกิจผ่านคราวด์ฟันดิงกับ PeerPower
สมัคร