The Basics

ประโยชน์ของ Debt Crowdfunding ในภาพรวม

by
October 31, 2019

ประโยชน์ของ Debt Crowdfunding ในภาพรวม

เพียร์ พาวเวอร์ พูดถึง Debt Crowdfunding มาหลายครั้งในแง่มุมต่างๆ กัน ส่วนใหญ่เป็นมุมของผู้ประกอบการและนักลงทุน แต่ในความเป็นจริง Debt Crowdfunding สามารถถอยออกมามองในภาพที่ใหญ่กว่าได้อีกขั้น คือภาพของการเพิ่มผลผลิตมวลรวมประชาชาติ(GDP) เพื่อให้เห็นประโยชน์ในแต่ละส่วนของแหล่งเงินทุนประเภทนี้ได้ชัดเจนขึ้น เพียร์ พาวเวอร์ ขอทำหน้าที่อธิบายไปทีละส่วน

ประโยชน์ของ Debt Crowdfunding ต่อผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ประกอบการถือเป็นผู้รับผลประโยชน์โดยตรงจากบริการดังกล่าว เพราะเป็นกลุ่มที่ยื่นขอแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจต่อ ซึ่งเป็นไปได้ทั้งในรูปแบบการขยายกิจการและเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับธุรกิจ โดยประโยชน์หลักๆ ที่ผู้ประกอบการได้รับจาก Debt Crowdfunding คือ

เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

Debt Crowdfunding มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ ซึ่งเป็นไปได้ทั้งเพื่อซื้อวัตถุดิบเพิ่ม ขยายพื้นที่ดำเนินการ สั่งซื้อเครื่องจักร ฯลฯ รวมถึงการซื้อลูกหนี้การค้า(Invoice Factoring) ซึ่งเดิมผู้ประกอบการอาจไม่มีเงินทุนเพียงพอสำหรับเรื่องดังกล่าว หรือหากใช้จ่ายเงินทุนที่มีอยู่ไปกับการขยายกิจการ โอกาสที่จะขาดสภาพคล่องก็มีมาก การได้รับเงินทุนจาก Debt Crowdfunding จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ที่ช่วยให้ธุรกิจของผู้ประกอบการหมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวอีกครั้ง

โอกาสในการขยายกิจการ

ดังที่กล่าวไปแล้วว่า Debt Crowdfunding คือแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ ที่จะนำไปใช้จ่ายสำหรับธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่กำลังอยู่ในระยะขยายตัวในช่วง 1 - 2 ปีหลังจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งยากต่อการยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ช่วงเวลานี้เองที่ทำให้ผู้ประกอบการ SME จำนวนมากไปต่อไม่ไหว เพราะขาดเงินทุนสำหรับขยายกิจการให้เติบโตทันกับความต้องการของตลาด ทำให้พลาดโอกาสในการทางธุรกิจไปอย่างน่าเสียดาย Debt Crowdfunding จึงเป็นการเปิดโอกาสให้กับธุรกิจต่างๆ ได้เข้าถึงแหล่งทุน และขยับขยายไปในทิศทางที่ควรจะเป็น

การได้รับเงินทุนโดยไม่ใช้สินทรัพย์ค้ำประกัน

ในการขยายกิจการที่ต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก ถ้าเป็นผู้ประกอบการที่เพิ่งดำเนินธุรกิจได้ไม่นานการขอสินเชื่อวงเงินสูงๆ จากธนาคารมักยากที่จะได้รับการอนุมัติ หรือสามารถขอสินเชื่อในวงเงินที่ต้องการได้โดยมีเงื่อนไขคือต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่อีกเช่นกัน เพราะผู้ประกอบการจำนวนมากไม่มีสินทรัพย์ในส่วนนี้ ดังนั้น Debt Crowdfunding ที่สนับสนุนแหล่งเงินทุนโดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ทางธุรกิจ จึงตอบโจทย์ผู้ประกอบการมากกว่า

ประโยชน์ของ Debt Crowdfunding

ประโยชน์ของ Debt Crowdfunding ต่อนักลงทุน

กลุ่มนักลงทุนเป็นอีกกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์ทางตรงจาก Debt Crowdfunding เพราะเป็นผู้รับผลตอบแทนโดยตรงจากผู้ประกอบการที่ชำระเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยรายเดือน ซึ่งการลงทุนใน Debt Crowdfunding จะให้ประโยชน์กับนักลงทุนหลักๆ แล้ว 3 ด้าน คือ

การกระจายความเสี่ยงด้วยสินทรัพย์ใหม่

นักลงทุนส่วนใหญ่มักไม่ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียว เพราะทราบดีว่าการลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง หากลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียว แล้วตลาดสินทรัพย์ในขณะนั้นเกิดปัญหา โอกาสที่จะเสียหายทั้งพอร์ตโฟลิโอก็เกิดขึ้นได้ ในขณะเดียวกัน การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนด้วยสินทรัพย์หลายๆ ประเภทย่อมปลอดภัยกว่า เพราะทุกสินทรัพย์ไม่น่าจะแย่ทั้งหมดในเวลาเดียวกันการลงทุนใน Debt Crowdfunding ที่มีลักษณะเป็นหุ้นกู้ เป็นอีกหนึ่งในสินทรัพย์ที่ช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดี อีกทั้งผลตอบแทนยังไม่ได้ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์อ้างอิง เพราะไม่ว่าภาวะตลาดจะเป็นอย่างไร ผู้ประกอบการก็ต้องชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยคืนตามที่ระบุไว้ในสัญญา

รับผลตอบแทนเป็นกระแสเงินสด

Debt Crowdfunding เป็นการลงทุนในลักษณะของการถือหุ้นกู้ ที่มีอัตราผลตอบแทนคงที่ตามเกรดของธุรกิจที่ได้รับการประเมินจากระบบของผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้ามาขอระดมทุนจะต้องชำระเงินต้นคืนเป็นรายเดือนพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งถือเป็นกระแสเงินสดรายเดือนที่จะตอบแทนให้กับนักลงทุน ซึ่งต่างจากหุ้นกู้ปกติที่จะได้รับเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนพร้อมดอกเบี้ยงวดสุดท้าย

ประโยชน์ของ Debt Crowdfunding ต่อผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GDP)

ในขณะที่เงื่อนไขการให้สินเชื่อของธนาคารและสถาบันการเงินเอื้อต่อบริษัทขนาดใหญ่ หรือสินเชื่อส่วนบุคคล รวมถึงการขอสินเชื่อโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เรากลับพบว่าบริษัทขนาดกลางและย่อมในประเทศไทยที่มีอยู่จำนวนมาก ได้ถูกจำกัดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยเงื่อนไขดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจขนาดกลางและย่อมที่มีศักยภาพในการเติบโตต้องหยุดชะงักลง ส่งผลต่ออัตราการจ้างงาน และผลผลิตด้านเศรษฐกิจอื่นๆ ด้วย โดย Debt Crowdfunding ที่มอบโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ ช่วยเสริมสร้างโอกาสในการเติบโตให้กับธุรกิจดังกล่าว ได้ช่วยเพิ่มผลผลิตมวลรวมประชาชาติได้ 2 ทาง

เพิ่มอัตราการจ้างงาน

ตำแหน่งงานในบริษัทขนาดกลางและย่อมมีอยู่เป็นจำนวนมากตามปริมาณของบริษัทที่มีอยู่ในประเทศ การจ้างงามเกิดขึ้นทั้งส่วนของสำนักงานและฝ่ายผลิต แม้จะไม่มากเท่าบริษัทขนาดใหญ่ แต่เมื่อคำนึงถึงจำนวนบริษัทที่มีอยู่มากมายทำให้บริษัทเล็กๆ มีโอกาสจ้างงานมากกว่า ประกอบกับบริษัทขนาดเล็กอาจไม่ได้ต้องการทักษะในการทำงานที่มากเท่ากับบริษัทขนาดใหญ่ ทำให้การจ้างงานเป็นไปได้มากกว่า

กระตุ้นเศรษฐกิจ

เมื่อเกิดการจ้างงาน นั่นหมายถึงการมีเงินเข้ามาในระบบเศรษฐกิจ เกิดกำลังซื้อและเม็ดเงินในระบบจากกำลังการผลิตที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม ยิ่งธุรกิจขนาดกลางและย่อมมีความยั่งยืนมากเท่่าไหร่ โอกาสที่ช่วยเพิ่มอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจก็มีมากขึ้นเท่านั้นจะเห็นได้ว่า Debt Crowdfunding แม้จะเป็นเพียงหน่วยเล็กๆ ที่ช่วยเพิ่มการเข้าถึงโอกาสทางการเงิน แต่กลับส่งผลกระทบกับภาพรวมของเศรษฐกิจภายในประเทศ เอื้อต่อผู้ประกอบการที่มีศักยภาพแต่ยังขาดโอกาสในการเติบโต ช่วยให้นักลงทุนได้กระจายความเสี่ยงในการลงทุนรูปแบบใหม่ๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่ดี รวมถึงช่วยให้เศรษฐกิจภายในประเทศมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น จึงนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวม

______________________________________________________________________________________

คำเตือน : การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงผ่านเพียร์ พาวเวอร์ เป็นการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอทั้งด้านความเสี่ยง และความสามารถในการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง ความเสี่ยงในที่นี้หมายถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์และความเสี่ยงในการสูญเสียเงินจากการลงทุน การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่เหมาะสมกับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุน นักลงทุนจะสามารถเริ่มลงทุนได้ต่อก็ต่อเมื่อนักลงทุนทำการลงทะเบียนและผ่านแบบประเมินความรู้ความเข้าใจในการลงทุนแล้ว

Tags
No items found.
Author

สู่เป้าหมายทางการเงินที่ไกลขึ้น

ลงทุนและระดมทุนเพื่อธุรกิจผ่านคราวด์ฟันดิงกับ PeerPower
สมัคร