The Basics

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Debt Crowdfunding) และ หุ้นคราวด์ฟันดิง (Equity Crowdfunding) คืออะไร? ต่างกันยังไงบ้าง?

by
PeerPower Team
August 31, 2023

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Debt Crowdfunding) และ หุ้นคราวด์ฟันดิง (Equity Crowdfunding) คืออะไร? ต่างกันยังไงบ้าง?

เราเชื่อว่าทุกคนที่อยากลงทุนใน "คราวด์ฟันดิง" คงสงสัย ระหว่างที่หาข้อมูลศึกษาว่ามันคืออะไร ก็ดันไปเจอบางแห่งเรียกสิ่งนี้ว่า "หุ้นกู้" หรือบางทีก็ "หุ้น" สุดท้ายก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่ามันต่างกันยังไง พอจะลงทุนก็กล้า ๆ กลัว ๆ เพราะยังไม่รู้จักดี

ดังนั้นบล็อกนี้ PeerPower จะอธิบายว่า Debt Crowdfunding (หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง) และ Equity Crowdfunding (หุ้นคราวด์ฟันดิง) แท้จริงแล้วคืออะไร แตกต่างกันอย่างไร และเปรียบเทียบว่าอันไหน มีข้อดี-ข้อเสียอะไรบ้าง เผื่อใครกำลังหาข้อมูล ก็สามารถเอาบล็อกนี้ไปประกอบการตัดสินใจได้

คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) คือ อะไร ?

ก่อนจะไปอธิบายเรื่อง Debt และ Equity Crowdfunding ขออนุญาตปูพื้นฐานเกี่ยวกับคราวด์ฟันดิงก่อน

ปัจจุบันการลงทุนมีหลายแบบให้เลือกสรร จะในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ เสี่ยงมาก-เสี่ยงน้อยก็แล้วแต่นักลงทุนรับไหว ซึ่งคราวด์ฟันดิง (crowdfunding) เองก็เป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง

โดยพื้นฐานแล้ว คราวด์ฟันดิง คือ การระดมทุนโดยคนหมู่มาก คล้ายการลงขันออกเงินเพื่อสนับสนุนโปรเจกต์ต่าง ๆ

แต่ปัจจุบันในแง่ของการลงทุน คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) คือ การที่คนหมู่มากลงทุนปล่อยกู้โดยตรงให้กับธุรกิจ แต่จะมีแพลตฟอร์มเป็นตัวกลาง ทำหน้าที่ดูแลนักลงทุน และช่วยให้เจ้าของธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อไปผลักดันให้ธุรกิจเติบโต เจ้าของธุรกิจที่ออกระดมทุนจะต้องจ่ายดอกเบี้ย เงินต้น หุ้น หรือเงินปันผล ให้นักลงทุนเป็นการตอบแทน (แล้วแต่เงื่อนไข) ปัจจุบันการลงทุนนี้ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต

การระดมทุนคราวด์ฟันดิงถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับธุรกิจที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของสถาบันการเงินได้ แล้วก็ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงมายังสินทรัพย์นอกตลาด (private assets) หาผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยสม่ำเสมอ ฯลฯ

หลัก ๆ แล้วคราวด์ฟันดิงแบ่งย่อยได้เป็น 4 ประเภท เรียกตามผลตอบแทนที่จะได้ คือ

  1. Donation Crowdfunding ระดมทุนในรูปแบบของการบริจาค เหมือนให้ทุนเปล่า
  2. Reward Crowdfunding ระดมทุนเพื่อรับสิ่งของตอบแทน
  3. Debt Crowdfunding ระดมทุนเพื่อรับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย (หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง)
  4. Equity Crowdfunding ระดมทุนเพื่อรับผลตอบแทนเป็นหุ้นในบริษัท (หุ้นคราวด์ฟันดิง)

ซึ่งสองตัวสุดท้ายนี้เราจะคุยกันต่อในบล็อก

เราเคยทำบล็อกเรื่อง รู้จักการลงทุนคราวด์ฟันดิง สรุปทุกประเด็นสำหรับนักลงทุน ด้วยนะ ตามไปอ่านกันได้

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Debt Crowdfunding) คืออะไร ?

Debt Crowdfunding = หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

เป็นการลงทุนในลักษณะที่เหมือนหุ้นกู้ทั่วไป คือ นักลงทุนอยู่ในฐานะเจ้าหนี้ มีลูกหนี้ (ซึ่งคือบริษัทที่ออกระดมทุน) จ่าย “ดอกเบี้ย (Interest)” ให้ตามงวดระยะสัญญา ส่วนเงินต้นที่ลงทุนไปในครั้งแรกอาจได้คืนเป็นงวด หรือได้คืนเต็มจำนวนทีเดียวเมื่อครบระยะไถ่ถอน

  • ข้อดีของการลงทุนใน Debt Crowdfunding คือ ผู้ลงทุนจะรู้กำหนดชัดเจนว่าจะได้เงินคืนเมื่อไหร่ การลงทุนประเภทนี้จึงเหมาะกับคนที่ต้องการสร้าง passive income แบบที่มีเงินเข้าทุกเดือน
  • ข้อเสียคือ การลงทุนประเภทนี้มีความเสี่ยงอยู่ที่ตัวลูกหนี้เอง ซึ่งก็คือบริษัทที่ออกระดมทุน ถ้าบริษัททำผิดสัญญาไม่จ่ายดอกเบี้ย ก็ต้องมีการตกลงเงื่อนไขใหม่ แต่ทั้งนี้ก่อนตัดสินใจลงทุน นักลงทุนสามารถอ่านหนังสือชี้ชวนได้ ภายในนั้นจะระบุเกรดของหุ้นกู้ (credit rating) ประวัติการเงิน และการชำระหนี้ของบริษัทเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

หุ้นคราวด์ฟันดิง (Equity Crowdfunding) คืออะไร ?

Equity Crowdfunding = หุ้นคราวด์ฟันดิง

เป็นการลงทุนในลักษณะที่เหมือนซื้อหุ้น คือ นักลงทุนอยู่ในฐานะเจ้าของร่วมในบริษัทที่ระดมทุน และจะได้ผลตอบแทนเป็น “หุ้น (Equity) เงินปันผล (Dividen) หรือ กำไร (Profit)" ซึ่งเจ้าของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดอีกทีว่าจะจ่ายผลตอบแทนเป็นอะไร การลงทุนประเภทนี้นักลงทุนจะไม่ได้รับเงินต้น เพราะถือว่าลงเงินซื้อสิทธิความเป็นเจ้าของบริษัท

ข้อดีของการลงทุนใน Equity Crowdfunding คือ นักลงทุนได้สิทธิในการเป็นเจ้าของบริษัท มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้ผลตอบแทนตามความเติบโตของบริษัท

ข้อเสียคือ กรณีที่บริษัทล้มละลายหรือกิจการไม่ดีเท่าที่ควร นักลงทุนก็อาจสูญเงินได้ ดังนั้นการลงทุนประเภทนี้จึงต้องศึกษาธุรกิจให้ครบทุกด้าน และเข้าใจว่าช่วงระยะการรับผลตอบแทนอาจไม่ได้มีกำหนดแน่นอน นอกจากนั้น Equity Crowdfunding ยังมีสภาพคล่องต่ำ โดยจะเปิดซื้อ-ขายได้ในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น

ความแตกต่างของ debt crowdfunding และ equity crowdfunding หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงคือ หุ้นคราวด์ฟันดิงคือ หุ้นกู้ crowdfunding PeerPower

ข้อสรุปสำหรับนักลงทุน

Debt Crowdfunding - เหมาะสำหรับคนที่ต้องการผลตอบแทนคงที่สม่ำเสมอ แต่ไม่อยากแบกรับความเสี่ยงของกิจการ

Equity Crowdfunding - เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวในบริษัทที่มีศักยภาพเติบโต  สามารถรับความเสี่ยงสูงได้และเข้าใจในธุรกิจที่กำลังลงทุนเป็นอย่างดี

ทั้ง Debt Crowdfunding และ Equity Crowdfunding มีให้ลงทุนในแพลตฟอร์มของ PeerPower ใครที่กำลังมองหาช่องทางในการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตของคุณ หรือสนใจลงทุนในคราวด์ฟันดิง สามารถดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นมาศึกษาได้เช่น (โหลดฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

คำเตือน : การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงผ่าน เพียร์ พาวเวอร์ เป็นการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอทั้งด้านความเสี่ยง และความสามารถในการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง ความเสี่ยงในที่นี้หมายถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์และความเสี่ยงในการสูญเสียเงินจากการลงทุน การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่เหมาะสมกับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุน นักลงทุนจะสามารถเริ่มลงทุนได้ต่อก็ต่อเมื่อนักลงทุนทำการลงทะเบียนและผ่านแบบประเมินความรู้ความเข้าใจในการลงทุนแล้ว

Author
PeerPower Team

สู่เป้าหมายทางการเงินที่ไกลขึ้น

ลงทุนและระดมทุนเพื่อธุรกิจผ่านคราวด์ฟันดิงกับ PeerPower
สมัคร