The Basics

Equity Crowdfunding คืออะไร?

by
November 3, 2021

Equity Crowdfunding คืออะไร

ถ้าพูดถึงการร่วมระดมทุนเพื่อธุรกิจ SME แล้ว ทั้งผู้ประกอบการและนักลงทุนหลายๆท่านคงจะคุ้นเคยกันดีกับการระดมทุนรูปแบบ Debt Crowdfunding หรือการระดมทุนเพื่อธุรกิจ SME ในรูปแบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ดังที่เพียร์ พาวเวอร์ได้ให้บริการในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่การระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิงนั้นแท้จริงแล้วมีถึง 4 รูปแบบด้วยกัน วันนี้ เพียร์ พาวเวอร์จะพาทุกท่านมาทำความรู้จัก "หุ้นคราวด์ฟันดิง (Equity Crowdfunding)" ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบการระดมทุนคราวด์ฟันดิง ที่ได้รับความนิยมสูงจากทั้งผู้ประกอบการและนักลงทุนทั่วโลก และกำลังเป็นที่รู้จักในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ทุกท่านมีความเข้าใจ และ ตัดสินใจเลือกที่จะลงทุน หรือ ระดมทุน ได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ

Equity Crowdfunding คือ การระดมทุนจากบุคคลทั่วไป โดยผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็น “หุ้น (Equity)”  หรือ สิทธิความเป็นเจ้าของบริษัท ของบริษัทนั้นๆ ซึ่งเจ้าของกิจการจะเป็นผู้ควบคุม และกำหนดนโยบายได้ว่าจะจ่ายผลตอบแทนเป็น กำไร เงินปันผล หรือ หุ้นให้กับผู้ลงทุน

Equity Crowdfunding คืออะไร?

Equity Crowdfunding มีองค์ประกอบอะไรบ้าง

ในการระดมทุนเพื่อธุรกิจในรูปแบบ Equity Crowdfunding มีองค์ประกอบสำคัญ 3 อย่างดังนี้

1.  เจ้าของกิจการผู้ขอออกหุ้นคราวด์ฟันดิง

เจ้าของธุรกิจ SME ที่จดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว และต้องการระดมทุนเพื่อขยายกิจการ จึงนำกิจการของตนเองมาขอระดมทุนจากนักลงทุนในลักษณะการออกหุ้น ผ่านผู้ให้บริการที่ทำหน้าเป็นตัวกลางระหว่างผู้ออกหุ้นกับนักลงทุน ซึ่งผู้ออกหุ้นต้องมีคุณสมบัติดังต่อนี้

1.1 เป็นบริษัทจดทะเบียน

1.2 ขอระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อยไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี หรือไม่เกิน 40 ล้านบาทต่อจำนวนทั้งหมด

1.3 ขอระดมทุนต่อนักลงทุนรายใหญ่ไม่มีจำนวนจำกัด

2.  นักลงทุน

คือผู้ที่นำเงินมาลงทุนกับกิจการ SME หรือสตาร์ทอัพ ที่ต้องการระดมทุนในรูปแบบ Equity Crowdfunding จะเริ่มลงทุนได้ที่หน่วยลงทุนละ 20,000 บาท (โดยประมาณ)

3.  ผู้ให้บริการในการลงทุน

เป็นบริษัทหรือกลุ่มบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยมีความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีสำหรับการคัดกรองธุรกิจที่มีศักยภาพ ทำหน้าที่เปิดตลาดให้ธุรกิจที่ต้องการขอระดมทุนจากนักลงทุนได้พบกัน และดูแลกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การระดมทุน ทำสัญญา ตลอดจนหลังการออกหุ้นสำเร็จ ผู้ให้บริการจะทำหน้าที่รายงานความคืบหน้าและผลประกอบการของบริษัทที่ทำการออกหุ้นให้กับนักลงทุน โดยผู้ให้บริการจะได้รับค่าตอบแทนจากค่าธรรมเนียม ซึ่งเพียร์ พาวเวอร์ทำหน้าที่ให้บริการในส่วนนี้อยู่

Equity Crowdfunding มีประโยชน์อย่างไร

1. ประโยชน์ต่อเจ้าของกิจการ

1.1 สะดวกและเข้าถึงได้ง่ายกว่า เมื่อเทียบกับการขอเงินทุนกับสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม อันเนื่องมาจากข้อจำกัดทางด้านคุณสมบัติในการเข้าถึงสินเชื่อ รวมถึงการขอระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิงปัจจุบันสามารถทำการสมัครและขอระดมทุนได้ทางออนไลน์ ทำให้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

1.2 โอกาสในการทดสอบตลาด การระดมทุนจากฝูงชนก่อนเข้าตลาดใหญ่จริงอย่างตลาดหลักทรัพย์ MAI / SEC เป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทได้เห็นถึงความสนใจจากนักลงทุนรายย่อย ช่วยสร้างฐานนักลงทุนขนาดใหญ่ผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการได้เตรียมพร้อมและพัฒนาธุรกิจตนเองมากขึ้น เพราะกิจการนอกจากจะมีหน้าที่ดำเนินธุรกิจให้ดีแล้ว ยังจะต้องสามารถโน้มน้าวให้นักลงทุนเชื่อมั่นและสนใจที่จะลงทุนด้วยเช่นกัน

1.3 เจ้าของธุรกิจเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขในการระดมทุน เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดเล็ก ที่ต้องการเงินลงทุนในช่วงเริ่มต้น หรือ ช่วงขยายกิจการ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเข้าถึงเงินทุนสำหรับ SMEs, และ Startups

2. ประโยชน์ต่อนักลงทุน

2.1 โอกาสในการเติบโตไปกับธุรกิจที่มีศักยภาพ ในอุตสาหกรรมที่สนใจ ซึ่งเท่ากับมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงในอนาคต เนื่องจากนักลงทุนที่ถือหุ้นจะได้รับสิทธิการเป็นเจ้าของบริษัท หรือเป็น “หุ้นส่วน” ของบริษัทตั้งแต่ช่วงแรกๆของกิจการ หากกิจการที่ลงทุนประสบความสำเร็จ เท่ากับอาจได้รับผลตอบแทนที่สูงมากตามมา

2.2 ได้รับผลตอบแทน 3 รูปแบบด้วยกัน

   - หุ้นของบริษัท

   - เงินปันผล ตามนโยบายของบริษัทนั้นๆ

   - กำไรจากการซื้อ-ขายหุ้นของบริษัทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

2.3 กระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุน ด้วยการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก โดยการลงทุนประเภทหุ้นคราวด์ฟันดิงเป็นสินทรัพย์ที่มีข้อดีคือไม่ผันผวนตามตลาดหุ้น ถือเป็นอีกทางเลือกในการกระจายการลงทุนมากขึ้น

ข้อดี และความเสี่ยงของ Equity Crowdfunding

Equity Crowdfunding กับความเสี่ยง

เมื่อพูดถึงประโยชน์ที่จะได้รับจาก Equity Crowdfunding ไปแล้ว คงเป็นไปไม่ได้ที่จะละเลยในการพูดถึงความเสี่ยงสำหรับทั้งผู้ออกหุ้นและนักลงทุน ซึ่งรับความเสี่ยงกันคนละด้าน

1. ความเสี่ยงของเจ้าของกิจการ

ความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นต้องพิจารณาก่อนนำธุรกิจเข้าสู่ระบบ Equity Crowdfunding มีอยู่เพียง 2 ข้อ

1.1 การให้บุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลการเงินของบริษัท : ตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ให้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบคัดกรองธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต และมีความสามารถในการชำระหนี้คืนก่อนนำเข้าสู่ระบบระดมทุน ซึ่งส่วนนี้เองที่ผู้ประกอบการต้องส่งเอกสารเกี่ยวกับการเงินของบริษัทให้ผู้ให้บริการตรวจสอบ ซึ่งอาจทำให้เกิดความกังวลได้

1.2 การระดมทุนไม่สำเร็จ : Equity Crowdfunding คือการขอทุนก้อนใหญ่จากจำนวนเงินย่อยๆ ของนักลงทุนหลายๆคน ซึ่งหากธุรกิจไม่น่าสนใจในมุมมองของนักลงทุนมากพอ ก็อาจไม่ได้รับความสนใจและขอระดมทุนไม่สำเร็จได้เช่นกัน

2. ความเสี่ยงของนักลงทุน

การลงทุนในธุรกิจระยะเริ่มต้นมีความเสี่ยง ซึ่งรวมถึง

2.1 ความเสี่ยงในการสูญเสียเงินลงทุน : เนื่องจากนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นรูปแบบหุ้นของบริษัท หมายความว่าในกรณีที่บริษัทล้มละลาย นักลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนดังกล่าว

2.2 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง : การลงทุนในรูปแบบหุ้นคราวด์ฟันดิงจะถือว่ามีสภาพคล่องต่ำ เนื่องจากไม่สามารถทำการซื้อ-ขายในตลาดรองได้อย่างอิสระเหมือนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ แต่นักลงทุนจะสามารถทำการซื้อ-ขาย/แลกเปลี่ยนได้ ใน 2 กรณีดังต่อไปนี้

     - กรณีที่บริษัทที่ออกหุ้นดังกล่าว เข้าตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต เช่น MAI / SET หุ้นของนักลงทุนจะสามารถซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนได้บนตลาดดังกล่าว

     - กรณีระดมทุนรอบถัดไป ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนเป็นส่วนต่างของราคาขายของรอบถัดไป

2.3 การจ่ายเงินปันผล : ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัท แต่โดยส่วนใหญ่แล้วธุรกิจในระยะเริ่มต้นมักจะไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในช่วงปีแรกๆ

ข้อสรุป

นักลงทุน - Equity Crowdfunding เหมาะสำหรับนักลงทุนที่เข้าใจในธุรกิจที่กำลังลงทุน สามารถรับความเสี่ยงสูงได้ มองหาการลงทุนในระยะยาว

ผู้ประกอบการ - Equity Crowdfunding เป็นการระดมทุนที่เหมาะกับธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดเล็ก ที่ต้องการเงินลงทุนในช่วงเริ่มต้น หรือ ช่วงขยายกิจการ

สำหรับ เพียร์ พาวเวอร์  เราคือ ผู้ให้บริการระบบแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิงรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการอนุมัติจาก ก.ล.ต. โดยในขณะนี้แพลตฟอร์มของเราได้มีให้บริการหุ้นคราวด์ฟันดิง (Equity Crowdfunding) ด้วยเช่นเดียวกัน นักลงทุนที่กำลังมองหาช่องทางในการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตของคุณ สามารถอ่านรายละเอียดหุ้นคราวด์ฟันดิงที่กำลังระดมทุนอยู่บนแพลตฟอร์มเพียร์ พาวเวอร์ในขณะนี้เพิ่มเติม ได้ที่ปุ่มด้านล่างนี้เลยครับ

Tags
No items found.
Author

สู่เป้าหมายทางการเงินที่ไกลขึ้น

ลงทุนและระดมทุนเพื่อธุรกิจผ่านคราวด์ฟันดิงกับ PeerPower
สมัคร