The Basics

บัญชีควบคุม (Controlled Account) คืออะไร? มีประโยชน์อะไรต่อการลงทุน

by
PeerPower Team
July 12, 2023

บัญชีควบคุม (Controlled Account) คืออะไร? มีประโยชน์อะไรต่อการลงทุน

ในบล็อกที่แล้วของ PeerPower เราเขียนเกี่ยวกับหนังสือชี้ชวนว่าแต่ละหน้า แต่ละบทมีข้อมูลอะไรบ้าง เป็นไกด์บุ๊กขั้นพื้นฐานว่าถ้าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับบริษัทหรืองบการเงินนักลงทุนต้องเปิดเอกสารไปที่หน้าไหน

ที่นี้ในบล็อกที่แล้วเราพูดถึง “บัญชีควบคุมเพื่อรับเงิน” ซึ่งเป็นเกณฑ์ข้อหนึ่งในหมวดข้อมูลพื้นฐานหุ้นกู้ที่ PeerPower ระบุในหนังสือชี้ชวน หลายคนอาจจะไม่เข้าใจหรือไม่เห็นภาพว่าสิ่งนี้ทำงานยังไง บล็อกนี้เราเลยจะมาอธิบายเพิ่มเติมถึงกลไก การทำงาน และประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้จากสิ่งนี้ 

บัญชีควบคุม และ การควบคุมทางบัญชี คืออะไร ?

คอนเซ็ปต์ของ “บัญชีควบคุม” จริง ๆ เป็นเรื่องเดียวกับ การควบคุมทางบัญชี

การควบคุมทางบัญชี (Accounting Control) คือ มาตรการที่องค์กรหนึ่งทำขึ้นเพื่อดูแลบริษัทที่อยู่ภายใต้การปกครอง เป็นการควบคุมภายในและจัดการให้บริษัทดำเนินการอยู่ในทิศทางที่เหมาะสม องค์กรที่ดูแลต้องทำหน้าที่เป็นผู้รักษาผลประโยชน์ให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

อธิบายให้เห็นภาพก็เหมือนมีเหมือนเรามีบอดี้การ์ดมานั่งคุม ใครจะทำอะไรก็ต้องผ่านด่านนี้ไปก่อน

โดยทั่วไปแล้ว การควบคุมทางบัญชี สามารถแบ่งย่อยได้ 3 ประเภท คือ 

  1. การควบคุมตรวจสอบ (Detective Controls) คือ การตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามระเบียบ
  2. การควบคุมป้องกัน (Preventing Controls) คือ การป้องกันไม่ให้เกิดการผิดพลาดในการทำงาน 
  3. การควบคุมแก้ไข (Correction Controls) คือ การแก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

บัญชีควบคุมเพื่อรับเงิน คืออะไร ?

บัญชีควบคุมเพื่อรับเงิน (controlled account) คือ บัญชีที่ผู้ออกหุ้นกู้แต่งตั้งให้ PeerPower เป็นผู้ดูแล เพื่อควบคุมเงินในบัญชีให้เพียงพอต่อชำระหนี้ เป็นมาตรการที่ PeerPower ทำขึ้นเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุน และเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการ 

มีหลักการทำงานง่าย ๆ คือ เมื่อมีเงินเข้ามาในบัญชีเพียงพอ PeerPower จะตัดยอดโอนชำระหุ้นกู้ให้แก่นักลงทุน แต่หากมีเงินเหลือ PeerPower จะให้ผู้ออกหุ้นกู้ (เจ้าของบัญชี) เอาเงินไปใช้ประโยชน์เพื่อธุรกิจได้ 

บัญชีควบคุม การควบคุมทาบัญชี คืออะไร (controlled account) PeerPower

บัญชีควบคุม มีประโยชน์อะไรบ้าง?

หลัก ๆ แล้ว บัญชีควบคุมเพื่อรับเงิน มีประโยชน์ในการสร้างความมั่นใจให้กับคนทั้ง 2 ฝ่าย คือ นักลงทุนและผู้ประกอบการ

1. นักลงทุน 

เมื่อมีบัญชีควบคุมเพื่อรับเงิน แสดงว่าเงินในบัญชีของบริษัทมีการกำกับดูแลโดยองค์กรอื่น กรนี้คือ PeerPower) ความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินคืนก็อาจลดลง โอกาสที่จะได้รับชำระหนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น

2. ผู้ประกอบการ

เมื่อผู้ประกอบมีบัญชีควบคุมเพื่อรับเงิน นักลงทุนอาจให้ความไว้ใจจนนำไปสู่การลงทุน โอกาสที่จะได้เงินทุนหรือปิดยอดได้ก็อาจเพิ่มขึ้นตาม 

แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ทุกธุรกิจที่ควรมีบัญชีควบคุม…

ข้อจำกัดของ “บัญชีควบคุมเพื่อรับเงิน” ที่ห้ามมองข้าม 

แม้จะมีประโยชน์หลายอย่างแต่ในความเป็นจริง บัญชีควบคุมก็มีข้อจำกัดในการทำงานและอาจเป็นข้อจำกัดต่อธุรกิจเช่นเดียวกัน 

ธุรกิจที่เหมาะจะทำบัญชีควบคุมเพื่อรับเงิน คือ ที่มีลูกค้าเพียงไม่กี่เจ้า มียอดการโอนสม่ำเสมอ มีกำหนดการชำระแน่นอน เช่น ธุรกิจประเภท B2B หรือธุรกิจขายส่ง 

ดังนั้นในทำนองเดียวกัน ธุรกิจประเภท B2C ที่มีลูกค้าเยอะมาก ๆ  ยอดโอนแต่ละครั้งน้อยและไม่แน่นอน การมีบัญชีควบคุมจะไม่สอดคล้องกับ cashflow และ business model ผลเสียคือธุรกิจจะทำกำไรได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยและเสียโอกาสที่จะเติบโตไป

เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจ บัญชีควบคุมเพื่อรับเงิน จึงไม่ได้เป็นเกณฑ์ที่ PeerPower ใช้กับทุกธุรกิจ แต่จะเลือกเฉพาะธุรกิจที่เหมาะสมเท่านั้น นักลงทุนสามารถเช็กข้อมูลนี้ประกอบการตัดสินใจได้ทุกครั้งก่อนลงทุน โดยบัญชีควบคุมเพื่อรับเงินนี้จะระบุในหนังสือชี้ชวนอย่างชัดเจน

คำเตือน : การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงผ่านเพียร์ พาวเวอร์ เป็นการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอทั้งด้านความเสี่ยง และความสามารถในการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง ความเสี่ยงในที่นี้หมายถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์และความเสี่ยงในการสูญเสียเงินจากการลงทุน การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่เหมาะสมกับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุน นักลงทุนจะสามารถเริ่มลงทุนได้ต่อก็ต่อเมื่อนักลงทุนทำการลงทะเบียนและผ่านแบบประเมินความรู้ความเข้าใจในการลงทุนแล้ว

Author
PeerPower Team

สู่เป้าหมายทางการเงินที่ไกลขึ้น

ลงทุนและระดมทุนเพื่อธุรกิจผ่านคราวด์ฟันดิงกับ PeerPower
สมัคร