ระดมทุนเพื่อธุรกิจของคุณด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่า

ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน อนุมัติการระดมทุนภายใน 5 วันทำการ ขอระดมทุน
banner
อัตราดอกเบี้ย
8% - 22%
ระยะเวลาผ่อนชำระ
3 - 24 เดือน
จำนวนเงินระดมทุน
2 ล้าน - 100 ล้านบาท

คำนวณเงินผ่อนต่อเดือน

คุณสมบัติและเอกสารที่ต้องใช้

คุณสมบัติของผู้เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมีดังนี้

  1. ธุรกิจของคุณ จดทะเบียนนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัทจำกัดมหาชน (ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) และเปิดดำเนินการมาแล้วอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  2. ธุรกิจของคุณ มีผู้ถือหุ้นหลักเป็นคนไทยอย่างน้อย 1 ท่าน (ถือหุ้นอย่างน้อย 20% ขึ้นไป) ที่บริหารหรือดำเนินงานธุรกิจดังกล่าว และอาศัยอยู่ในประเทศไทย

เอกสารบริษัท

  1. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ. 5
  2. งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับเต็ม
  3. บัญชีธนาคารหลักแสดงรายการ 6 เดือนย้อนหลังของบริษัท (Bank Statement)
  4. รายงานเครดิตบูโรของบริษัท (ข้อมูลล่าสุดไม่เกิน 30 วัน)

เอกสารผู้ถือหุ้นหลักทุกท่าน

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. บัญชีธนาคารหลักแสดงรายการ 6 เดือนย้อนหลัง (Bank Statement)
  3. รายงานเครดิตบูโร (ข้อมูลล่าสุดไม่เกิน 30 วัน)

เริ่มระดมทุนง่ายๆ ใน 5 ขั้นตอน

Application step
1
สมัครขอระดมทุน
กรอกข้อมูลบริษัท และรายละเอียดการขอระดมทุน พร้อมอัปโหลดเอกสารผ่านเว็บไซต์
2
ทราบผลเบื้องต้น
รอการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ และรับข้อเสนอจาก เพียร์ พาวเวอร์ ภายใน 5 วันทำการ
3
ตรวจสอบกิจการ
ทีมงานจะเข้าตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการ สัมภาษณ์ผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท และสรุปข้อเสนอสุดท้าย
4
ระดมทุน
เริ่มระดมทุนจากนักลงทุนในเพียร์ พาวเวอร์ แพลตฟอร์ม ผ่านหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง
5
รับเงินระดมทุน
เมื่อระดมทุนสำเร็จ ทีมงานจะนัดลงนามสัญญา ดำเนินการออกใบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และรอรับเงินระดมทุนเข้าบัญชีธนาคารของคุณ