Success Strategy

ภาษีบัญชีเดียว คืออะไร ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ

by
January 30, 2019

ภาษีบัญชีเดียว คืออะไร ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ

เนื่องจาก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมานั้นรัฐได้มีการกำหนดให้เจ้าของกิจการขนาดย่อมทั้งหลายเข้าร่วมมาตรการบัญชีชุดเดียวโดยเจ้าของกิจการที่มีรายได้ไม่เกินกว่า 500 ล้านบาทต่อปี ต้องยื่นคำร้อง เพื่อขอจดแจ้งบัญชีชุดเดียว กับ กรมสรรพากรแต่ว่า บัญชีชุดเดียวนั้น คืออะไร? มีประโยชน์ต่อกิจการของคุณได้อย่างไรบ้าง ? ไปติดตามไปพร้อมกับ เพียร์ พาวเวอร์ ได้เลยค่ะ

จุดเริ่มต้นของ ภาษีบัญชีเดียว

ภาษีบัญชีเดียวนั้นเริ่มต้นมาจาก ในอดีตที่เจ้าของกิจการมักจะมีการหลบเลี่ยงภาษีด้วยการ เปิด บัญชีสำรองขึ้น เพื่อปกปิดรายได้ที่แท้จริง ทำให้ทางฝั่งของรัฐบาลก็มีความยากลำบากในการทำงานมากขึ้น ต้องมีการตรวจสอบบัญชีที่คุมเข้มมากขึ้น และในทางฝั่งของผู้ประกอบการเองก็ไม่สามารถขอกู้เงินในนามของบริษัทได้ เพราะมีเงินหมุนเวียนในบัญชีที่กระจัดกระจาย และไม่น่าเชื่อถือ ทำให้ไม่สามารถขยายกิจการ ซื้อที่ดินได้ หรือ การจัดการทรัพย์สินของกิจการเป็นเรื่องยุ่งยากด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้ออกมาตรการภาษีบัญชีเดียวขึ้น เพื่อแก้ปัญหาในการทำงานของฝั่งรัฐบาลและออกมาตรการที่ช่วยสนันสนุนธุรกิจ SME ให้สามารถเติบโตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้มากขึ้น

ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ SME จะได้รับจาก ภาษีบัญชีเดียว

1. ไม่ต้องกังวลเรื่องการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง

2. ไม่ต้องทำบัญชีย้อนหลังเพื่อยื่นต่อรัฐ

3.ได้รับการลดหย่อนภาษี โดย

  • รายได้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี ได้รับการยกเว้นภาษี
  • รายได้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี จะได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล จากเดิม 20% เป็น 10%
  • รายได้ มากกว่า 300,000 แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อปี จะได้รับการลดหย่อน และเสียภาษีเพียง 15%
  • กิจการที่มีรายได้ มากกว่า 3 ล้าน เสียภาษีในอัตรา 20%

4. เพิ่มโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร

(นับตั้งแต่ ปี 2562 เป็นต้นไป ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ธนาคารพิจารณาสินเชื่อจากธุรกรรมบัญชีชุดเดียวต่อสรรพากรเท่านั้น)

ภาษีบัญชีเดียว สมัครได้ที่ไหน?

ภาษีบัญชีเดียวนั้น เจ้าของกิจการที่มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี และมีมูลค่าการจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท สามารถเข้าร่วมโครงการบัญชีชุดเดียว ได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร คือ http://www.rd.go.th/หรือ https://edss.sys.rd.go.th/sme/

สิ่งที่เจ้าของกิจการต้องรู้ในการจัดทำบัญชีชุดเดียว

เจ้าของกิจการต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชี จัดทำ ตรวจสอบและปรับปรุง ให้เรียบร้อยโดยผ่านการตรวจสอบบัญชีจาก CPAกิจการต้องเก็บรักษาเอกสารทางบัญชีไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

เอกสารประกอบการจัดทำบัญชีชุดเดียว ได้แก่

  • บัญชี 5 ประเภท คือ บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท บัญชีสินค้า บัญชีอื่น ๆ
  • งบการเงิน ได้แก่ งบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด หรืองบการเงินรวม ถ้ามีเอกสารหลักฐานในการลงบัญชี

บัญชีหากเจ้าของกิจการมีข้อสงสัยและอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ RD Call Center โทร 1611 หรือ โทร 022729695-7 หรือติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในจังหวัด

ภาษีบัญชีเดียว กับ การขอสินเชื่อใน ปี 2562

ในปี 2562 เป็นต้นไป ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศให้ธนาคารพาณิชย์พิจารณาสินเชื่อเพื่อธุรกิจจากบัญชีชุดเดียวที่กิจการยื่นส่งต่อกรมสรรพากรเท่านั้น ซึ่งธนาคารจะพิจารณาจากรายได้และงบประมาณที่จัดทำย้อนหลัง 3 ปี หมายความว่า ยิ่งเจ้าของกิจการนั้นสามารถเริ่มต้นจดทะเบียนบริษัทได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งได้ประโยชน์และมีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาสินเชื่อจากธนาคารมากเท่านั้น

นอกจากนี้การจัดทำบัญชีชุดเดียวยังมีประโยชน์ในด้านความสะดวกสบายในการปรับปรุงบัญชี มีระบบบัญชีที่ดี ข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน ทำให้เจ้าของธุรกิจนั้นสามารถวิเคราะห์แผนธุรกิจและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อสู้กับคู่แข่งได้ทันที การยื่นเอกสารและหลักฐานกับธนาคารนั้นเป็นไปได้ง่ายขึ้น ธุรกิจมีงบการเงินที่น่าเชื่อถือ มีโอกาสได้เพิ่มวงเงินในการขอสินเชื่อได้มากขึ้น รวมถึงมีโอกาสได้รับการสนับสนุนนโยบายจากภาครัฐเพิ่มเติมอีกด้วย

หากนักลงทุนท่านใด สนใจที่จะลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง สามารถอ่านละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครเป็นนักลงทุนของเพียร์ พาวเวอร์ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยค่ะ

คำเตือน : การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงผ่านเพียร์ พาวเวอร์ เป็นการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอทั้งด้านความเสี่ยง และความสามารถในการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง ความเสี่ยงในที่นี้หมายถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์และความเสี่ยงในการสูญเสียเงินจากการลงทุน การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่เหมาะสมกับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุน นักลงทุนจะสามารถเริ่มลงทุนได้ต่อก็ต่อเมื่อนักลงทุนทำการลงทะเบียนและผ่านแบบประเมินความรู้ความเข้าใจในการลงทุนแล้ว

Tags
No items found.
Author

สู่เป้าหมายทางการเงินที่ไกลขึ้น

ลงทุนและระดมทุนเพื่อธุรกิจผ่านคราวด์ฟันดิงกับ PeerPower
สมัคร