Peer Story

Project Relativity ธุรกิจผู้ให้บริการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรมชั้นนำ (Professional Services)

by
February 9, 2022

Project Relativity

Project Relativity ธุรกิจผู้ให้บริการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรมชั้นนำ (Professional Services)

Leading architecture firm and landscape architecture design company

Project Relativity ถูกก่อตั้งด้วยแนวคิดที่ว่าสถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรมควรถูกมองเป็นภาพเดียวกัน และได้รับการออกแบบร่วมกัน

  • ให้บริกาารด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างครบวงจร โดยทีมบุคคลากรที่มีประสบการณ์ด้านสถาปนิกสตูดิโอ ออกแบบภายใน และภูมิสถาปนิก
  • ผลงานการออกแบบให้กับโครงการหลากหลายประเภท ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน โรงแรม และอื่นๆรวมกว่า 100+ โครงการ
  • ได้รับรางวัลจากทั้งระดับท้องถิ่นและนานาชาติ อาทิเช่น รางวัลชนะเลิศ German Design Award 2018 จากประเทศเยอรมัน, รางวัล Credaward 2021 จากประเทศจีน เป็นต้น

Project Relativity ได้มีส่วนร่วมในโครงการจํานวนมาก ซึ่งผลงานจากแต่ละโครงการสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการผสมผสาน ทั้งด้านคุณภาพ แนวคิดที่โดดเด่น และความกลมกลืนในการออกแบบอาคาร กับบริเวณแวดล้อม อาทิ สำนักงานใหญ่ Vanachai Group, บ้าน Marble House ,คอนโด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต เป็นต้น

ด้วยประสบการณ์ 18 ปีในการออกแบบสถาปัตยกรรม Project Relativity ได้รับรางวัลมากมาย ทั้งใน และต่างประเทศ เช่น รางวัล German Design Award จากประเทศเยอรมันในปี พ.ศ. 2561, รางวัลจากสภาสถาปนิกแห่งเอเชีย หรือ ARCASIA (Architects Regional Council Asia) ในปี พ.ศ. 2562, รางวัล CREDAWARD จากประเทศจีนในปี พ.ศ. 2564 และอีกหลากหลายรางวัล

ปัจจุบัน Project Relativity มีโครงการที่กำลังดำเนินการมูลค่า 260 ล้านบาท และโครงการในอนาคตมูลค่ากว่า 2.3 พันล้านบาท โดยการระดมทุนนี้จะถูกใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินโครงการ

Project Relativity ธุรกิจผู้ให้บริการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรมชั้นนำ (Professional Services)
Project Relativity ธุรกิจผู้ให้บริการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรมชั้นนำ (Professional Services)

สถานะการระดมทุน Project Relativity: ระดมทุนสำเร็จ

นอกเหนือจาก ธุรกิจบริการเฉพาะด้าน (Professional Services) อย่าง Project Relativity ธุรกิจผู้ให้บริการ การออกแบบสถาปัตย์ และภูมิสภาปัตย์  หนึ่งในธุรกิจที่มาระดมทุนกับเพียร์ พาวเวอร์แล้ว ยังมีธุรกิจจากอีกหลากหลายอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ พร้อมทั้งมีศักยภาพในการเติบโต ที่จะมาระดมทุนบนแพลตฟอร์ม ของเพียร์ พาวเวอร์ ซึ่งสำหรับธุรกิจที่ระดมทุนอยู่บนแพลตฟอร์มเพียร์ พาวเวอร์นั้น เราได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าว ไว้ในหนังสือชี้ชวน (Prospectus) ที่ประกอบด้วย ภาพรวมธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ - บริการ รวมถึงข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ง่ายแก่นักลงทุนบนแพลตฟอร์มในการศึกษา และตัดสินใจลงทุนนั่นเอง  ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเพื่อเปิดบัญชีนักลงทุนกับแพลตฟอร์มเพียร์ พาวเวอร์ได้แล้ววันนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชี

อ่านบทความเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุน เพิ่มเติม คลิก

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง การลงทุนในคราวด์ฟันดิง ผ่านเพียร์ พาวเวอร์ เป็นการลงทุน สำหรับนักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอ ทั้งด้านความเสี่ยง และความสามารถในการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง ความเสี่ยงในที่นี้ หมายถึง ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์ และความเสี่ยงในการสูญเสียเงินจากการลงทุน การลงทุนในคราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่เหมาะสม กับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุน นักลงทุนจะสามารถเริ่มลงทุนได้ ก็ต่อเมื่อนักลงทุนทำการลงทะเบียน และผ่านแบบประเมินความรู้ความเข้าใจในการลงทุนแล้ว

Tags
No items found.
Author

สู่เป้าหมายทางการเงินที่ไกลขึ้น

ลงทุนและระดมทุนเพื่อธุรกิจผ่านคราวด์ฟันดิงกับ PeerPower
สมัคร