Success Strategy

การเงินและการบริหารเพื่อไม่ให้ธุรกิจ SME สะดุด

by
September 4, 2017

การเงินที่มีการจัดการอย่างไม่ถูกต้อง อาจทำให้ธุรกิจประสบปัญหาได้ เพียร์ พาวเวอร์ จึงขอยกตัวอย่างการจัดการการเงินผิดวิธี 5 แบบที่ผู้ประกอบการอาจพลาด ดังนี้

  • ใช้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดในการทำธุรกิจ
  • ใช้เงินโดยไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนแฝงในธุรกิจ เช่น ค่าใบอนุญาตต่างๆ ค่าอุปกรณ์สำนักงานหรือค่าเครื่องจักร เป็นต้น
  • ไม่แยกทรัพย์สินส่วนตัวกับทรัพย์สินบริษัทออกจากกัน
  • จ้างพนักงานที่ไม่มีความถนัดในงานนั้นโดยตรง โดยเฉพาะพนักงานด้านบัญชีและการเงิน ที่ควรเป็นคนที่มีประสบการณ์มาแล้ว
  • ผู้ประกอบการไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายคงที่ที่ไม่จำเป็น เช่น เช่าออฟฟิศขนาดใหญ่เกินขนาดกิจการหรือจ้างพนักงานเยอะเกินไป

การเงินและการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้ธุรกิจ SME สะดุด

การเงิน คือ สิ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญและต้องวางแผนอย่างละเอียด เพราะถ้าการเงินมีการบริหารจัดการที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้ธุรกิจประสบปัญหาได้ เพียร์ พาวเวอร์จึงขอยกตัวอย่างการจัดการการเงินที่ผิดวิธี 5 แบบ พร้อมวิธีแก้ไข เพื่อให้ผู้ประกอบการระมัดระวังและวางแผนการเงินได้ดีมากยิ่งขึ้น

การเงินมีปัญหาเพราะใช้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดในการทำธุรกิจ

สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีเงินเก็บ หรือเงินสดส่วนตัวในการลงทุนธุรกิจ การเลือกใช้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดเป็นตัวเลือกไม่เหมาะกับการหาทุน เพราะว่าบัตรเหล่านี้ ถึงแม้ว่าจะขออนุมัติง่ายกว่าสินเชื่อเพื่อธุรกิจ แต่ผู้ประกอบการมักลืมคิดว่าอัตราดอกเบี้ยของการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดนั้นสูงพอสมควร (สูงสุดถึง 28% ต่อปี)เพื่อป้องกันปัญหาการเงินนี้ ผู้ประกอบการควรเลือกประเภทสินเชื่อให้ถูกต้องและเหมาะสมกับกิจการของตนเอง ยกตัวอย่างเช่น สินเชื่อ เพียร์ พาวเวอร์ เหมาะกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนมาแล้วมากกว่า 2 ปีขึ้นไป และไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (uncollateralized loan) เหมาะกับกิจการที่ไม่มีทรัพย์สินหรือที่ดินนอกจากนี้ สินเชื่อ เพียร์ พาวเวอร์ ยังเหมาะกับกิจการที่ชอบความรวดเร็ว เนื่องจากใช้เวลาในการพิจารณาสินเชื่อเพียง 3 วันเท่านั้น ขณะที่สถาบันการเงินทั่วไป ใช้เวลาพิจารณาสินเชื่อราว 30 วัน ส่วนเรื่องการผ่อนชำระจ่ายเงินต้น สามารถจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืน เพียร์ พาวเวอร์ ได้ตามข้อตกลง มีทั้งผ่อนชำระเงินกู้เป็นรายเดือน โดยการหักบัญชีอัตโนมัติ หรือกำหนดวันผ่อนชำระเงินกู้และเปลี่ยนแปลงวันผ่อนชำระเงินกู้ได้ตามต้องการ ถ้าไม่อยากผ่อนชำระนาน เมื่อมีเงินก้อนสามารถโปะได้ทันที โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

การเงินบกพร่องเพราะไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนแฝง

ผู้ประกอบการหลายรายพบกับปัญหาทางการเงินเพราะไม่ได้คิดต้นทุนแฝงในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น จำนวนพนักงาน ค่าใบอนุญาตต่างๆ ค่าอุปกรณ์สำนักงาน ค่าเครื่องจักรและค่าซ่อมบำรุง ค่าจ้างงานบุคคลภายนอก ค่าเดินทางนอกสถานที่ ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ เป็นต้นทุนแฝงที่จำเป็นไม่ต่างกับต้นทุนอื่นๆ เพราะฉะนั้น ผู้ประกอบการควรตรวจสอบต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายให้ละเอียด พร้อมกับการวางแผนการเงิน และกันเงินบางส่วนไว้ในกรณีฉุกเฉินด้วย ไม่เช่นนั้น ธุรกิจของเราอาจเกิดสภาวะการเงินบกพร่อง และระบบการทำบัญชีมีปัญหาได้

การเงินติดขัดเพราะไม่แยกสินทรัพย์ส่วนตัวกับบริษัทออกจากกัน

ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยมักมีปัญหาในช่วงแรกของการทำธุรกิจคือ การใช้เงินส่วนตัวและเงินบริษัทปะปนกันโดยไม่แยกบัญชีให้ชัดเจน ผลที่ตามมาคือ ผู้ประกอบการไม่รู้ว่ากำไรและรายจ่ายที่แท้จริงเป็นจำนวนเท่าไร ซึ่งส่งผลต่อเอกสารทางบัญชี และการคำนวณต้นทุนและกำไรที่ผิดพลาดได้ สร้างปัญหาให้กับระบบการเงิน และธุรกิจได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการควรแยกบัญชีส่วนตัวกับกิจการออกจากกัน เพื่อลดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายและความซ้ำซ้อนของการทำบัญชี

การเงินถูกใช้กับคนที่ไม่ถูกกับงาน

ปัญหาทางการเงินลักษณะนี้ มักเกิดขึ้นกับธุรกิจครอบครัวเพราะผู้ประกอบการส่วนหนึ่งไว้ใจให้ญาติช่วยดูแลเรื่องการเงินทั้งๆ ที่ญาติก็ไม่ได้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินมาก่อน ทำให้ไม่สามารถบริหารการเงินภายในบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือการจ้างพนักงานที่ไม่มีความถนัดในงานนั้นโดยตรง ซึ่งทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพ วิธีแก้ไขคือ หากผู้ประกอบการไม่มีความรู้ความสามารถด้านใด ก็ให้เลือกพนักงานที่มีประสบการณ์ตรงและมีความสามารถด้านนั้นมาทำงานแทน เพื่อให้การบริหารการเงินและองค์กรโดยรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพนักงานที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน ที่ควรเลือกจากคนมีประสบการณ์แล้วสำหรับบริษัทขนาดเล็ก

การเงินใช้ไปกับค่าใช้จ่ายคงที่ที่ไม่จำเป็น

ค่าใช้จ่ายคงที่ คือ ค่าใช้จ่ายที่ไม่เพิ่มหรือลดไปตามการผลิต ผู้ประกอบการจะผลิตสินค้ากี่ชิ้น ก็ยังต้องจ่ายต้นทุนนี้ในราคาเท่าเดิม เช่น ค่าเช่าโรงงาน ค่าจ้างพนักงาน เป็นต้นหากผู้ประกอบการไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายคงที่ที่ไม่จำเป็น เช่น เช่าออฟฟิศขนาดใหญ่เกินขนาดกิจการ หรือ จ้างพนักงานเยอะเกินไป อาจทำให้รายจ่ายในแต่ละเดือนบานปลายได้ เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการควรวางแผนธุรกิจและคิดให้ดีว่าค่าใช้จ่ายอะไรที่จำเป็นกับธุรกิจและค่าใช้จ่ายอะไรที่สามารถตัดออก เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายคงที่ที่ไม่จำเป็นการเงิน คือส่วนที่สำคัญของธุรกิจ หากผู้ประกอบการไม่วางแผนการเงิน หรือคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างละเอียด อาจเกิดสภาพการเงินติดขัดได้ โดยเฉพาะเรื่องสินเชื่อ หากผู้ประกอบการเลือกสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง ค่าใช้จ่ายในกิจการยิ่งสูงตาม แต่ถ้าผู้ประกอบการสนใจอยากขอสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยเหมาะสมกับกิจการ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมา เพียร์ พาวเวอร์ หวังว่าจะเป็นตัวเลือกแรกที่ท่านสนใจนะคะ

เพียร์ พาวเวอร์ คือผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งระบบคราวด์ฟันดิงคือตัวกลางในการระดมทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ด้วยวิธีการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ในขณะเดียวกันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่สามารถเข้ามาลงทุนในธุรกิจที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงในแพลตฟอร์มได้ สำหรับท่านใดที่สนใจ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ ที่นี่

_______________________________________________________________________

คำเตือน : การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงผ่านเพียร์ พาวเวอร์ เป็นการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอทั้งด้านความเสี่ยง และความสามารถในการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง ความเสี่ยงในที่นี้หมายถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์และความเสี่ยงในการสูญเสียเงินจากการลงทุน การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่เหมาะสมกับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุน นักลงทุนจะสามารถเริ่มลงทุนได้ต่อก็ต่อเมื่อนักลงทุนทำการลงทะเบียนและผ่านแบบประเมินความรู้ความเข้าใจในการลงทุนแล้ว

Tags
No items found.
Author

สู่เป้าหมายทางการเงินที่ไกลขึ้น

ลงทุนและระดมทุนเพื่อธุรกิจผ่านคราวด์ฟันดิงกับ PeerPower
สมัคร