Peer Story

ทำไมต้องออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

by
December 19, 2019

ทำไมต้องออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

ในการเป็นเจ้าของธุรกิจ SME คุณต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน โดยเฉพาะธุรกิจที่มีคู่แข่งจำนวนมาก โอกาสที่ผ่านไปแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใด คือ การเติบโตที่ถูกชะลอให้ช้าลง สาเหตุสำคัญที่ทำให้เจ้าของกิจการไม่ได้รับโอกาสเท่าที่ควร คือช่องว่างในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทำให้ฝันไกลของผู้ประกอบการหลายรายไปไม่ถึงฝั่ง ต้องหยุดชะงักลงตั้งแต่ปีแรก ๆ ของการทำธุรกิจ แต่ในปัจจุบัน บริการหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นอีกหนึ่งโมเดลทางการเงินที่สามารถแก้ปัญหานั้นได้ สำหรับเจ้าของกิจการที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุน แต่ยังมีความกล้า ๆ กลัว ๆ ในการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง อาจจะด้วยเหตุผลว่าเป็นบริการใหม่ หรือ ยังไม่มีความเข้าใจ ลองอ่านที่เพียร์ พาวเวอร์ อธิบายว่าทำไมเจ้าของกิจการต้องออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงได้เลย

ทำไมต้องออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

เหตุผลในการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงไม่ใช่เรื่องซับซ้อน คำตอบโดยตรงสำหรับเรื่องนี้ คือเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและย่อม ต้องการเงินทุนมาใช้ในกิจการ แต่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนหลัก อย่างธนาคาร หรือ สถาบันการเงินได้ หรือ ใช้สินเชื่อบุคคลอื่นเช่นบัตรเครดิต ก็มีเงื่อนไขด้านดอกเบี้ยและระยะเวลาการชำระหนี้ที่ไม่เหมาะกับธุรกิจ ดังนั้น จึงต้องมองหาแหล่งเงินทุนอื่นแทน การออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจึงตอบโจทย์ในข้อนี้ได้ดี ด้วยเหตุผลต่อไปนี้ ที่จะช่วยทำให้คุณเข้าใจว่าทำไมต้องออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงได้อย่างไร

การติดขัดในธุรกิจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกช่วงเวลาของการทำกิจการ โดยเฉพาะการติดขัดด้านเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในลักษณะการระดมทุน เจ้าของธุรกิจจะนำโครงการหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ต้องการะดมทุนมาประเมินคุณสมบัติกับผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง

ในกรณีของเพียร์ พาวเวอร์ ผู้ให้บริการจะประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจแล้วเสนอเงื่อนไขการออกหุ้นกู้ เช่น วงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการไถ่ถอน ที่เจ้าของธุรกิจต้องพิจารณาเพื่อตอบรับข้อเสนอ ก่อนที่ผู้ให้บริการจะนำหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงโครงการนั้นมาระดมทุนจากนักลงทุนผ่านระบบของผู้ให้บริการ ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของธุรกิจมีโอกาสได้รับเงินทุนง่ายขึ้น

ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงได้อย่างไร

ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเพื่ออะไร

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง เป็นบริการทางการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการโดยตรง ซึ่งโครงการหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่จะนำมาระดมทุนมักมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

เพื่อขยายธุรกิจ

ในการขยายขนาดกิจการให้เติบโตขึ้น มีหลายองค์ประกอบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิต การขยายขนาดโรงงาน การจ้างงานเพิ่ม เหล่านี้ล้วนเป็นการขยายธุรกิจทั้งหมด ซึ่งทุกข้อที่กล่าวมาใช้เงินทุนทั้งนั้น และบ่อยครั้งที่เป็นเงินก้อนใหญ่ที่ไม่สามารถหามาได้ทันเวลา ซึ่งนั่นหมายถึงการเติบโตทางธุรกิจต้องหยุดชะงักตามไปด้วย

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

บ่อยครั้งที่เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและย่อมเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งเพียร์ พาวเวอร์ พบว่า มักเกิดจาการจัดการสต็อก เช่นมีสินค้าค้างสต็อกมากเกินไป หรือ จะเป็นการให้เครดิตกับคู่ค้าจำนวนมาก หรือเป็นระยะเวลานานจนไม่มีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจของตนเอง

เพื่อรีไฟแนนซ์

เป็นเรื่องธรรมดาที่เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและย่อมจะเริ่มธุรกิจจากการติดลบ มีหนี้สินต่าง ๆ เช่น หนี้บัตรเครดิต หนี้ผ่อนข้าวของมาใช้ในการผลิต ซึ่งเมื่อมีเป็นจำนวนมาก ๆ และหลาย ๆ เจ้า โดยที่แต่ละเจ้าก็มีเงื่อนไขในการชำระคืนที่แตกต่างกัน ทำให้การหมุนเงินสดเป็นไปได้ยาก การรวมหนี้ให้เป็นก้อนเดียว และชำระคืนกับเจ้าหนี้เจ้าเดียวอย่างสม่ำเสมอ ย่อมช่วยให้มีความคล่องตัวมากกว่า

ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงดีอย่างไร

ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง แก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างไร

แหล่งเงินทุนแรกที่เจ้าของกิจการจะคิดถึงก็ คือ ธนาคาร และสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่คุ้นเคย มีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังถูกต้องด้วยกฎหมายซึ่งทำให้สบายใจได้มากที่สุด แต่เงื่อนไขของธนาคารหรือสถาบันการเงินบางข้ออาจไม่เอื้อต่อเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและย่อมมากนัก ซึ่งการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง จะแก้ไข 3 ปัญหาหลัก คือ

การที่กิจการยังมีอายุการดำเนินงานน้อย

ส่วนใหญ่แล้ว สถาบันการเงินจะพิจารณาปล่อยกู้ให้กับธุรกิจที่มีอายุการดำเนินงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ในขณะเดียวกันมีผลการวิจัยที่บ่งชี้ว่า ธุรกิจขนาดกลางและย่อมจะเริ่มต้องการเงินก้อนเพื่อขยายกิจการในช่วงหนึี่งปีหลังก่อตั้งธุรกิจ ซึ่งช่องว่างทางการเงินนี้ทำให้ธุรกิจ SME ไม่สามารถเติบโตได้อย่างที่ควรจะเป็น ในขณะที่หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง มีเนื้อหาที่แตกต่างจากธนาคารและสถาบันการเงิน คือ เจ้าของธุรกิจสามารถออกหุ้นกู้ได้เมื่อดำเนินกิจการครบ 1 ปีขึ้นไป

การไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ถ้าเป็นธุรกิจที่มีอายุกิจการน้อย ๆ การให้สินเชื่อโดยสถาบันการเงินมักมีเงื่อนไข คือ การเรียกร้องหลักทรัพย์ค้ำประกัน ในมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใกล้เคียงกับวงเงินที่ยื่นขอไป ซึ่งอาจเป็นอสังหาริมทรัพย์หรืออื่น ๆ ซึ่งในส่วนนี้เจ้าของธุรกิจจำนวนมากไม่สามารถหามาได้ แต่การออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง คือ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยปัจจัยความเป็นไปได้ทางธุรกิจ และเครดิตสกอร์ที่สะสมมา จึงไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

มีความยืดหยุ่นด้านเงื่อนไขการชำระหนี้

การประเมินเงื่อนไขทั้งด้านวงเงิน อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาในการชำระเงินคืน จากธนาคารและสถาบันมักมีหลักเกณฑ์ที่ตายตัว ในขณะที่การออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง จะประเมินเงื่อนไขแบบธุรกิจต่อธุรกิจ เพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ตรงกับความสามารถในการชำระหนี้ของเจ้าของธุรกิจมากที่สุด ซึ่งจะทำให้มีโอกาสได้รับเงินทุนมากขึ้น ในเงื่อนไขด้านดอกเบี้ย และระยะเวลาการผ่อนชำระที่เหมาะสมกับศักยภาพทางธุรกิจ

ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจอย่างไร

ในการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสินค้าอุปโภคบริโภคแบบที่ Yield Curve ของหุ้นกู้เอกชน แต่หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงส่งผลโดยอ้อมกับภาพรวมของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศในลักษณะของอัตราการจ้างงาน และกระแสเงินที่หมุนเวียนในประเทศ ซึ่งส่งผลต่อผลผลิตมวลรวมประชาชาติ(GDP) ยิ่งธุรกิจขนาดกลางและย่อมได้รับการสนับสนุนมากเท่าไหร่ โอกาสที่เศรษฐกิจโดยรวมจะเติบโตเพิ่มขึ้นก็มีมากเท่านั้นแต่ทั้งนี้การออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงก็มีความเสี่ยงสำหรับเจ้าของธุรกิจเช่นกัน เพราะต้องระดมทุนให้ถึง 80% ของหุ้นกู้  ซึ่งโอกาสที่นักลงทุนจะไม่สนใจธุรกิจดังกล่าวและเลือกไม่ลงทุนก็มีเช่นกัน แต่เมื่อเทียบกับข้อได้เปรียบทั้งหลาย เพียร์ พาวเวอร์ เชื่อว่าหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจะเป็นผลดีต่อเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและย่อมที่ต้องการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตขึ้นอย่างแน่นอน

_______________________________________________________________________________________

คำเตือน : การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงผ่านเพียร์ พาวเวอร์ เป็นการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอทั้งด้านความเสี่ยง และความสามารถในการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง ความเสี่ยงในที่นี้หมายถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์และความเสี่ยงในการสูญเสียเงินจากการลงทุน การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่เหมาะสมกับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุน นักลงทุนจะสามารถเริ่มลงทุนได้ต่อก็ต่อเมื่อนักลงทุนทำการลงทะเบียนและผ่านแบบประเมินความรู้ความเข้าใจในการลงทุนแล้ว

Tags
No items found.
Author

สู่เป้าหมายทางการเงินที่ไกลขึ้น

ลงทุนและระดมทุนเพื่อธุรกิจผ่านคราวด์ฟันดิงกับ PeerPower
สมัคร