The Basics

Marketplace lending ทางเลือกใหม่ในการลงทุนในยุคดิจิตอล

by
PeerPower Team
December 21, 2018

ความผันผวนทางเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นส่งผลให้นักลงทุนในหลายๆคนนั้นเกิดความกังวลใจเป็นอย่างมาก การลงทุนในตลาดสินเชื่อออนไลน์หรือ Marketplace lending อาจจะเป็นตัวเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยง ตลาดสินเชื่อออนไลน์จะช่วยให้นักลงทุนมีรายได้อย่างสม่ำเสมอและเทคโนโลยีของตลาดสินเชื่อออนไลน์สามารถช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเข้าถึงเงินทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจอีกด้วย

ตลาดสินเชื่ออนไลน์มีมูลค่าตลาดจากทั่วโลกสูงถึง 200 ล้านดอลล่าสหรัฐ และเป็นเหมือนศูนย์กลางที่รวมข้อดีของ การเงิน การบริหารความเสี่ยง และเทคโนโลยีไว้ในที่เดียวกัน ตลาดสินเชื่อออนไลน์ เติบโตมาจากออนไลน์แพลตฟอร์มที่ใช้เทคโนโลยีในการจับคู่ระหว่างผู้ขอกู้ที่มีความน่าเชื่อถือและนักลงทุนที่กำลังมองหาการลงทุนทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนแบบปกติ

ตลาดสินเชื่อออนไลน์นั้นก็มีลักษณะในการลงทุนเหมือนการเปิดขายพันธบัตรหรือหุ้นกู้ระยะสั้น แต่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า ด้วยเหตุผลนี้ นักลงทุนหลายรายจึงลงทุนในตลาดสินเชื่อออนไลน์เพื่อกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนจาก ตลาดทุน อสังหาริมทรัพย์ หรือ พัธบัตร นอกจากนี้การลงทุนทางเลือกใหม่แบบนี้ยังรับผลตอบแทนทั้งในรูปของดอกเบี้ยเป็นเงินสดที่แน่นอนในทุกๆเดือน

Marketplace Lending ยังรวมหลากหลายข้อดีเอาไว้ทั้งผลตอบแทนที่สูง และยังเป็นการลงทุนในระยะสั้นเมื่อเทียบกับการลงทุนแบบประจำอื่นๆ เช่น พัธบัตรรัฐบาล และเพราะตลาดสินเชื่ออนไลน์ มีระยะเวลาลงทุนที่สั้น ทำให้นักลงทุนไม่ต้องกังวลกับความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นหากเทียบกับการลงทุนในพัธบัตรระยะยาว

Marketplace lending ทางเลือกใหม่ในการลงทุนในยุคดิจิตอล

เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนในประเภทอื่นๆ อย่างเช่น หุ้น พันธบัตรรัฐบาล หรือ อสังหาริมทรัพย์ ตลาดสินเชื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์รูปแบบอื่นค่อนข้างต่ำ จึงทำให้การลงทุนในตลาดสินเชื่อออนไลน์เป็นตัวเลือกที่ดีในการกระจายความเสี่ยงจากากรลงทุนอื่นๆ เหตุผลที่ตลาดสินเชื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการลงทุนอื่นๆค่อนข้างต่ำเพราะว่า ตลาดสินเชื่อออนไลน์ปล่อยกู้ยืมเงินให้กับ ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมาก แทนที่จะนำความเสี่ยงไปผูกกับบริษัทขนาดใหญ่เพียงเจ้าเดียว

Marketplace lending ทางเลือกใหม่ในการลงทุนในยุคดิจิตอล

ซึ่ง บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ เองก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่เป็นผู้นำตลาด ในสินทรัพย์ประเภท หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ในประเทศไทย และพันธกิจเราต้องการที่จะเห็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับธุรกิจที่เหมาะสมกับเจ้าของกิจการ SME และผลตอบแทนที่คุ้มค่าสำหรับนักลงทุน

ทุก ๆ รายชื่อธุรกิจที่เข้ามาขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง กับเพียร์ พาวเวอร์ นั้นจะต้องผ่านการตรวจคะแนนเครดิตจากเราอย่างถูกต้องและแม่นยำ เพราะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าเงินลงทุนของคุณนั้นจะได้กลับคืนจากการลงทุน โดยไม่เกิด “การเบี้ยวหนี้หนี้” ขึ้น ซึ่งเรามี 3 วิธีการป้องกันก่อนที่สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นดังนี้

1.Machine learning credit models

ด้วยระบบการประเมินเครดิตที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราซึ่งถูกสร้างขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลนับพันข้อมูลเพื่อนำมาประยุกต์และใช้ในการประเมินความน่าเชื่อถือของธุรกิจ ซึ่งมองจากภาพรวมของธุรกิจจากหลากหลายฝั่ง ศักยภาพและความสามารถทางการเงิน และ ภาระทางการเงินของเจ้าของกิจการ

2.การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ

แต่ละธุรกิจนั้นจะได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่ต้องใช้ทักษะความสามารถและประสบการณ์จากหลากหลายธุรกิจ บวกกับการประเมินเครดิตจากระบบประเมินเครดิตในทุกๆการสมัคร ในทุกๆข้อสงสัยที่อาจจะส่งผลต่อการประเมินผู้เชี่ยญชาญจะหาคำตอบจากผู้ปล่อยกู้ก่อนที่สินเชื่อจะถูกอนุมัติ

3.การกระจายความเสี่ยง

การแบ่งเงินลงทุนของนักลงทุนกระจายให้กับหลากหลายธุรกิจนั้นเป็นวิธีการกระจายความเสี่ยงที่จะช่วยให้การลงทุนหรือผลการตอบแทนของนักลงทุนนั้นมีความมั่นคงมากที่สุด เพราะจะช่วยลดความเสี่ยงถ้าหากเจ้าของธุรกิจหรือกิจการอันใดอันหนึ่งไม่สามารถจ่ายเงินคืนได้ตามกำหนดระยะเวลา ด้วยระบบการจัดการของ เพียร์พาวเวอร์นั้นจะทำให้คุณสะดวกในการปล่อยเงินกู้ให้กับหลายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และกระจายความเสี่ยงให้คุณโแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องเสียเวลา

_______________________________________________________________________

คำเตือน : การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงผ่านเพียร์ พาวเวอร์ เป็นการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอทั้งด้านความเสี่ยง และความสามารถในการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง ความเสี่ยงในที่นี้หมายถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์และความเสี่ยงในการสูญเสียเงินจากการลงทุน การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่เหมาะสมกับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุน นักลงทุนจะสามารถเริ่มลงทุนได้ต่อก็ต่อเมื่อนักลงทุนทำการลงทะเบียนและผ่านแบบประเมินความรู้ความเข้าใจในการลงทุนแล้ว

Author
PeerPower Team

สู่เป้าหมายทางการเงินที่ไกลขึ้น

ลงทุนและระดมทุนเพื่อธุรกิจผ่านคราวด์ฟันดิงกับ PeerPower
สมัคร