Perspectives

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง กับ 7 ข้อดีที่ช่วย SME แก้ปัญหา

by
December 12, 2019

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding Bonds) กับ 7 ข้อดีที่ช่วย SME แก้ปัญหา

การเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและย่อมไม่เคยง่าย เพียร์ พาวเวอร์ เข้าใจถึงปัญหาที่ผู้ประกอบการจะได้รับ โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งแก้ไขได้ด้วยวิธีเดียวคือการได้รับเงินทุน ซึ่งคราวด์ฟันดิงสามารถช่วยได้ เพราะหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง คือ การที่เจ้าของกิจการออกหุ้นกู้ เพื่อระดมทุนจากนักลงทุนแล้วนำเงินมาให้จ่ายในกิจการ โดยมีสัญญาการชำระเงินคืนให้กับนักลงทุน พร้อมดอกเบี้ย ด้วยข้อดีของสินทรัพย์แหล่งเงินทุน จะช่วยให้ปัญหาอย่างน้อย 7 ข้อของเจ้าของกิจการหายไป

เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

ปัญหาแรกที่เพียร์ พาวเวอร์ มักพบในผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม โดยเฉพาะในรายที่กิจการอยู่ในขั้นตอนการขยายธุรกิจ คือปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน เช่นได้รับออร์เดอร์มามาก แต่ไม่มีเงินซื้อวัตถุดิบในการผลิต มีสินค้าคงคลังมากเกินไประบายออกไม่ทัน หรือมีคู่ค้าที่ใช้ระบบขอเครดิตแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงินอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ขยับขยายธุรกิจได้ไม่สะดวกเท่าที่ควรซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว สามารถช่วยปัญหาการขาดเงินทุนหมุนเวียนนี้ได้  เพราะเป็นการขอเงินทุนที่ทราบผลไว และมีเงื่อนไขที่เหมาะสมกับธุรกิจที่กำลังเติบโต ทั้งวงเงินที่อยู่ระหว่าง 500,000 - 5,000,000 บาท และมีระยะเวลาในการชำระคืนสั้นๆ ระหว่าง 6 - 24 เดือน ซึ่งเงินที่ได้มาสามารถนำไปหมุนเวียนในธุรกิจได้หลายทาง

เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อขยายกิจการ

เมื่อทำธุรกิจ SME มาได้ระยะหนึ่ง เจ้าของกิจการหลายคนอาจจะเริ่มคิดถึงการขยับขยายขนาดกิจการให้เติบโตขึ้น ซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องการเงินทุนเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการขยายโรงงาน ซื้อรถเพิ่มเพื่อการขนส่ง หรือเป็นการเพิ่มพนักงานในตำแหน่งต่างๆ ที่จะช่วยให้กิจการเติบโตขึ้น ซึ่งทุกอย่างที่ว่ามา ล้วนต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาการเติบโตให้กับธุรกิจ การออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงช่วยคุณได้ เพราะเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ทำให้ได้รับเงินทุนเพิ่มเข้ามาให้กิจการ โดยไม่กระทบกับเงินทุนส่วนอื่นๆ ช่วยเพิ่มการเติบโตให้กับธุรกิจได้ทันใจ

เสริมสภาพคล่องทางการเงินในธุรกิจ

เจ้าของกิจการหลายคนที่เพียร์ พาวเวอร์รู้จัก เป็นคนที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาตนเองและธุรกิจที่ทำอยู่ พวกเขามักแสวงหาความรู้ อยากนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้กับธุรกิจของตนเองเพื่อให้กิจการดีขึ้นเรื่อยๆ และหลายคนก็สนใจในเทคโนโลยี ซึ่งทุกอย่างที่พูดมาล้วนแต่มีราคาที่ต้องจ่าย โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆ นั้นมีราคาสูงมาก การดึงเงินทุนที่ใช้ในกิจการออกมาลงทุน หรือการมีภาระหนี้จากต้นทุนการผลิตการขนส่งต่างๆ จึงอาจทำให้เกิดการขาดสภาพคล่องทางการเงินได้ไม่ยาก ปัญหาการขาดสภาพคล่อง เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุดปัญหาหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการ SME ซึ่งวิธีเดียวที่จะแก้ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินได้ ก็คือการหาเงินทุนเข้ามาเสริมในกิจการ ซึ่งการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง จะช่วยเสริมเงินทุนได้ในหลายทาง เช่นต้นทุนการผลิต การจัดซื้อเครื่องมือเครื่องจักร รวมไปถึงการรีไฟแนนซ์ เพื่อลดปัญหาหนี้สินให้รวมเป็นก้อนเดียว เป็นต้น

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงดีอย่างไร

ไม่เรียกร้องสินทรัพย์ค้ำประกัน

ความยากอีกข้อของการเป็นเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่เริ่มต้นได้ไม่นานก็คือ เครดิตที่ใช้ยื่นขอแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน แม้ธุรกิจจะน่าสนใจ เป็นโครงการที่มีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จมากแค่ไหน แต่ด้วยกฎเกณฑ์การพิจารณาของสถาบันการเงินแล้วความเสี่ยงในการเบี้ยวหนี้ของธุรกิจก็ยังเป็นสิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้ สิ่งที่สถาบันการเงินจะทำต่อไปก็คือการเรียกร้องหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งส่วนนี้เองที่เจ้าของกิจการส่วนใหญ่ไม่สามารถให้ได้ เพราะไม่มีหลักทรัพย์หรือไม่สามารถรับความเสี่ยงได้เช่นกันในขณะเดียวกัน การออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการนำโครงการที่ต้องการใช้เงินมาขอออกหุ้นกู้กับผู้ให้บริการ ที่จะนำเสนอโครงการที่ต้องใช้เงินในธุรกิจนั้นเสนอให้กับนักลงทุนที่สนใจ จึงไม่ต้องนำหลักทรัพย์ใดๆ มาค้ำประกัน ช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียให้กับเจ้าของธุรกิจได้เป็นอย่างดี

มีเงื่อนไขที่เหมาะสม ยืดหยุ่นกับธุรกิจ

เจ้าของธุรกิจหลายคนยังมีความเชื่อว่าเหลือดีกว่าขาด ในการยื่นขอสินเชื่อหรือแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน จึงมักยื่นขอให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งบางทีจำนวนเงินที่ได้มากับความสามารถในการชำระหนี้ไม่สัมพันธ์กัน เงินจำนวนมากที่ได้มากลายเป็นหนี้สินที่ไม่สามารถชำระได้ในที่สุด นอกจากนี้เงื่อนไขของสถาบันการเงินมักเป็นเงื่อนไขตายตัว กิจการสิบกิจการจะได้รับเงื่อนไขเดียวกัน ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ใช่ข้อเสนอที่เหมาะสมที่สุด หรือดีที่สุดต่อคุณในระยะยาวก็ได้แต่การขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจะต่างออกไป การพิจารณาเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ทั้งด้านวงเงิน ดอกเบี้ย ระยะเวลาในการระดมทุน คือการประเมินในลักษณะธุรกิจต่อธุรกิจ โดยพิจารณาจากศักยภาพในกิจการ ประกอบกับพฤติกรรมทางการเงินของผู้ถือหุ้นหลักที่มีผลโดยตรงกับกิจการ และภาระหนี้ต่างๆ ที่มีอยู่เพื่อประเมินออกมาเป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้นที่สุด โดยเจ้าของธุรกิจสามารถเลือกได้ว่าจะยอมรับเงื่อนไขนั้นหรือไม่ ด้วยวิธีนี้จะทำให้เจ้าของกิจการไม่ต้องแบกภาระหนี้เกินตัว

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงออกได้อย่างไร

เพิ่มโอกาสในการเติบโตให้ธุรกิจ

เพียร์ พาวเวอร์ย้ำเสมอว่าเงินทุนคือเส้นเลือดใหญ่ที่ทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ หากเจ้าของธุรกิจมีโครงการที่ดี มีศักยภาพ หรือเห็นลู่ทางใหม่ๆ ในการเติบโตของกิจการตัวเอง แต่ไม่มีทุนที่จะสามารถทำให้มันสำเร็จได้ โอกาสหรือศักยภาพที่มีอยู่ก็จะสูญไปอย่างน่าเสียดาย การออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง นอกจากแก้ปัญหาทางการเงินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในธุรกิจแล้ว คุณลักษณะที่ดีที่สุดของมันคือการลดช่องว่างทางการเงิน เปิดโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจให้กว้างขึ้น เพราะเป็นการระดมทุนเพื่อใช้จ่ายในธุรกิจ ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนทางตรงให้กับกิจการของคุณ

เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

จนถึงทุกวันนี้เพียร์ พาวเวอร์ แน่ใจว่าแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจที่เจ้าของกิจการจะคิดถึงเป็นที่แรกก็ยังคงเป็นธนาคารหรือสถาบันการเงิน เพราะความคุ้นเคยและเชื่อถือได้ เจ้าของธุรกิจจะเริ่มมองหาแหล่งเงินทุนอื่นก็ต่อเมื่อเงื่อนไขของธนาคารไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขของเจ้าของธุรกิจ ซึ่งหลายคนหยิบเอาสินเชื่อส่วนบุคคลเช่นบัตรกดเงินสด บัตรเครดิตมาใช้เพื่อหมุนเวียนกิจการก่อน ซึ่งนอกจากจะเป็นการใช้แหล่งเงินทุนที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์แล้ว ดอกเบี้ยจากบัตรกเงินสดก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดา ยิ่งกว่านั้นหลายคนยอมกู้เงินนอกระบบดอกเบี้ยสูงมาเพื่อใช้จ่ายในธุรกิจ ซึ่งมีโอกาสเจอการทวงหนี้ที่รุนแรงจากเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบได้อีกด้วยการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นแหล่งเงินทุนที่มีเงื่อนไขในการพิจารณาต่างจากธนาคาร แต่ไม่โหดร้ายเท่าเงินกู้นอกระบบ ที่ยากจะทำให้จบได้สวย แน่นอนว่าในการออกหุ้นกู้ เจ้าของธุรกิจมีสัญญาที่ต้องชำระหนี้และจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุน และถ้ามีการผิดนัดชำระหนี้ ก็จะมีการติดตามหนี้เช่นเดียวกับแหล่งเงินทุนอื่นๆ เช่นเดียวกับธนาคารโดยกระบวนการติดตามหนี้เป็นไปตามกฎหมาย และไม่โหดร้ายเท่าเงินกู้นอกระบบการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจได้มีทางเลือกใหม่ๆ ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในเงื่อนไขที่เหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งเจ้าของกิจการที่สนใจการออกคราวด์ฟันดิงสามารถสมัครได้ที่ลิ้งก์ด้านล่าง

_______________________________________________________________________________________

คำเตือน : การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงผ่านเพียร์ พาวเวอร์ เป็นการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอทั้งด้านความเสี่ยง และความสามารถในการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง ความเสี่ยงในที่นี้หมายถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์และความเสี่ยงในการสูญเสียเงินจากการลงทุน การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่เหมาะสมกับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุน นักลงทุนจะสามารถเริ่มลงทุนได้ต่อก็ต่อเมื่อนักลงทุนทำการลงทะเบียนและผ่านแบบประเมินความรู้ความเข้าใจในการลงทุนแล้ว

Tags
No items found.
Author

สู่เป้าหมายทางการเงินที่ไกลขึ้น

ลงทุนและระดมทุนเพื่อธุรกิจผ่านคราวด์ฟันดิงกับ PeerPower
สมัคร