Success Strategy

8 Skills ที่หัวหน้าควรมี ถ้าอยากให้งานและธุรกิจก้าวหน้า

by
April 10, 2019

8 Skills ที่หัวหน้าควรมี ถ้าอยากให้งานและธุรกิจก้าวหน้า

เพื่อให้การมอบหมายงานในส่วนต่างๆนั้นออกมาอย่างเหมาะสม ผู้จัดการ นั้นต้องมีความเข้าใจทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการเวลา และ วิธีการที่จะทำให้ยอดขายนั้นเป็นไปตามเป้าที่หวังไว้ หน้าที่ของผู้จัดการฝ่ายขายคือการเช็คสิ่งต่าง ๆ ให้แน่ใจว่าขั้นตอนต่าง ๆ ในการขายนั้นถูกจัดวางไว้กับตำแหน่งและคนที่เหมาะสม ซึ่งต้องมีทักษะต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อช่วยให้การทำงานนั้นเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

1. Communication

Skill แรก คือ การสื่อสารที่ดีจะทำให้ผู้ที่ได้รับสารนั้นเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการทำงานต่างๆและสามารถดำเนินงานให้ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ นอกจากนี้การสื่อสารที่ดีจะยังช่วยให้ลูกทีมของคุณนั้นเกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆที่จะช่วยผลักดันความสามารถที่แท้จริงของพนักงานออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

2. Organization

ต้องไม่ลืมว่าทุกความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นได้เพราะ การทำงานร่วมกันของทุก ๆ ฝ่าย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์กรนั้นมีการจัดการที่ดี ทีมงานและพนักงานมีความเข้มแข็งในการฝ่าฟันอุปสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้

3. Cooperation

อีกหนึ่งทักษะที่สำคัญของคนเป็นผู้นำก็คือ สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี เพราะต้องมีการพูดคุยและประสานงานกับคนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ฝ่ายบัญชี พนักงาน ลูกน้อง และคนอื่นๆอีกมากมายดังนั้นแล้วคนที่เป็นหัวหน้า จะต้องรู้จักการปรับตัวเข้าหาคนอื่นเพื่อให้การทำงานร่วมกันนั้นไม่เกิดการติดขัด

4. Planing

การวางแผนที่ดี เป็นรากฐานที่จะทำให้ทีมหรือธุรกิจของคุณนั้นสามารถไปสู่ความสำเร็จได้ เพราะว่าการวางแผนจะทำให้สามารถประเมินการแบ่งสัดส่วนงานของพนักงานแต่ละคน ระยะเวลาในการทำงาน และโอกาสในการทำให้ถึงเป้าหมาย

5. Self-starter

การเป็นผู้เริ่มต้นที่ดีเป็นอีกหนึ่งทักษะของคนที่มีความเป็นผู้นำ เพราะถ้าหากว่า ผู้ที่เป็นหัวหน้ายังไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงลองสิ่งใหม่ๆ หรือ ไม่สามารถจัดการงานของตัวเองได้ดีพอก็จะยิ่งทำให้ลูกน้องนั้นเกิดความไม่เชื่อมั่น และไม่มีแรงจูงใจในการทำงาน

6. Strength assessment

คนที่เป็นนำที่ดีนั้นควรจะต้องรู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้ร่วมงานแต่ละคน เพื่อการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับแต่ละคน นอกจากนี้ควรจะต้องมีการดึงจุดแข็งของแต่ละคนออกมา รวมถึงการสนับสนุนการเรียนรู้ทักษะที่จะช้วยพัฒนาทักษะที่ไม่ถนัดของแต่ละบุคคลเพื่อให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งงขึ้น

7. Team-building

แน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงานคือ Team Work ฉะนั้นแล้ว ความสนิทสนมกันภายในทีมจะช่วยให้สามารถสร้างแรงกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับลูกทีมได้มากขึ้น

8. Problem-solving

หรือภาษาไทยคือการแก้ไขปัญหา ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานนั้นอาจจะเป็นเรื่องปกติสำหรับบางสายงาน หัวหน้าทีมจะต้องสามารถจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆให้ทันสถานการณ์ นอกจากนี้การกระจายงานที่ดีจะช่วยอุดรอยรั่วที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการทำงานได้มากขึ้น โดยเฉพาะในงานที่มีความหลากหลายและต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้ง 8 ข้อที่ยกขึ้นมานี้เป็นเพียงแค่ทักษะที่จำเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะว่าหัวหน้าทีม ผู้จัดการ หรือ เจ้าของธุรกิจเองยังต้องมีทักษะอื่นอีกมากมายเพื่อให้สามารถพัฒนาพนักงานในองค์กร ให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจที่มั่นคงได้

Tags
No items found.
Author

สู่เป้าหมายทางการเงินที่ไกลขึ้น

ลงทุนและระดมทุนเพื่อธุรกิจผ่านคราวด์ฟันดิงกับ PeerPower
สมัคร