Success Strategy

3 กลยุทธ์ระดับธุรกิจในโลกยุค COVID-19

by
September 23, 2020

3 กลยุทธ์ระดับธุรกิจในโลกยุค COVID-19

วิกฤต COVID-19 ส่งผลให้ธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs) ของประเทศไทยหลายแห่งต้องประสบปัญหาอย่างหนักเนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าและบริการที่ลดลง ซึ่งถือเป็นภัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็นอย่างมากเพราะธุรกิจขนาดเล็กเป็นฟันเฟืองสำคัญของระบบเศรษฐกิจ ทั้งในแง่ของมูลค่าผลผลิตและการจ้างงานทางเพียร์ พาวเวอร์ ได้รวบรวมกลยุทธ์ระดับธุรกิจในโลกยุค COVID-19 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกลวิธีบริหารธุรกิจของธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังปรับตัวรับมือสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปี 2020 ซึ่งจะมีทั้งหมด 3 แนวทางด้วยกันครับ

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ-COVID-19

ลงทุนในการตลาดออนไลน์

ในยุคที่อนาคตเป็นเรื่องไม่แน่นอน ผู้ประกอบการควรตัดสินใจลงทุนโมเดลธุรกิจโดยพิจารณาจากปัจจัยสำคัญอย่างความมั่นคงในอนาคต การตลาดออนไลน์จึงเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากวิกฤต COVID-19 ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ สิ่งที่ซื้อ เวลาที่ซื้อ และวิธีการซื้อ ตามคำที่เรียกว่า “From Bulk-buying to Online Shopping” ซึ่งมีความหมายว่าผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมจากการซื้อกักตุนสินค้าทีละมาก ๆ เป็นการซื้อของจากออนไลน์มีแนวโน้มสูงว่าเทรนด์การตลาดออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยมจะกลายเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคในระยะยาว เพราะว่าผู้บริโภคที่ไม่คุ้นชินกับการซื้อสินค้าออนไลน์ได้มีโอกาสทำความรู้จักกับการซื้อของออนไลน์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด eMarketer เว็บไซต์ข่าวสารและการวิจัยเกี่ยวกับสื่อและการตลาดออนไลน์ระบุว่าในเดือนมีนาคมกลุ่มผู้บริโภครุ่น Baby Boomer ในสหรัฐฯ กว่า 23% ได้หันมาซื้อสินค้าทางออนไลน์เพื่อตัดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัส2 สาเหตุหลักที่ทำให้การตลาดออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้นจากคนทุกเพศทุกวัยก็คือ

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ-COVID-19
  • การขาดแคลนสินค้าในตลาดออฟไลน์ ที่ทำให้ผู้บริโภคต้องหันมาซื้อสินค้าทางออนไลน์ที่มีความยืดหยุ่นในการเติมสินค้าที่มากกว่า ยกตัวอย่างสินค้าที่ได้รับความนิยมในหมวดนี้ก็อย่างเช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ถุงมืออนามัย
  • เทรนด์การใช้บริการแบบ Everything Deliver to My Home จุดเด่นของการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์คือการได้รับสินค้าถึงหน้าบ้าน ปัจจัยนี้อาจส่งผลให้เกิดเป็นเทรนด์การรับสินค้าและบริการถึงหน้าบ้านในอนาคต

ดังนั้นการลงทุนกับการตลาดออนไลน์จึงเป็นตัวเลือกที่น่าพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นการซื้อพื้นที่โฆษณาตามอินเทอร์เน็ต หรือการจ้างพนักงานด้านการตลาดออนไลน์ที่เกี่ยวกับ SEO และ PR โดยเฉพาะ ธุรกิจขนาดเล็กสามารถโปรโมตสินค้าและบริการของตัวเองให้เป็นที่รู้จักท่ามกลางตลาดผู้บริโภคที่ใช้งานโซเชียลมีเดียมากขึ้น

ประเมินกระบวนการทำงานอย่างมีเหตุผล

ช่วง COVID-19 อาจเป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่จะประเมินกระบวนการทำงานใหม่เพื่อมองหารูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพต่อผลประโยชน์ขององค์กรและพนักงาน ยุค New Normal บีบบังคับให้ธุรกิจต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเอาตัวรอดตัวอย่างของการปรับเปลี่ยนที่ได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากก็คือ การทำงานจากบ้าน (Work from Home) ที่อาจจะเหมาะสำหรับบริษัทบางแห่ง ในขณะที่บริษัทหลายแห่งยังคงทำงานในรูปแบบแมนนวล (Manual) ซึ่งทำให้ยังไม่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง ผู้นำควรประเมินข้อดีและข้อเสียอย่างมีเหตุผลก่อนจะตัดสินใจเลือกกระบวนการทำงานที่เหมาะกับบริษัทของตนในช่วงเวลาที่เหมาะสม หากองค์กรยังไม่พร้อมก็อาจจะมองหาผู้ช่วยหรือที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการวางแผนเพื่อนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพราะหากทำเองอาจจะผิดพลาดและมีค่าใช้จ่ายมหาศาล ส่วนองค์ที่มีความเพียบพร้อมอาจจะมองหาเครื่องมือที่ช่วยให้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อลดระยะเวลาในการพัฒนาและรองรับความเปลี่ยนแปลงอย่างยืดหยุ่นขึ้นการลงทุนเอา Hardware และ Software ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการทำงานก็สามารถลดค่าใช้จ่ายและเวลาที่ต้องเสียไปในระยะยาวได้เช่นกันครับ ยกตัวอย่างเช่นธุรกิจบริการก็สามารถให้ลูกค้าเช็กอินผ่านอุปกรณ์อย่าง iPad และไม่ต้องหาพนักงานมาเฝ้าอีกต่อไป ซึ่งนอกจากจะสอดคล้องไปกับนโยบาย social distancing ยังสามารถทำให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายและทุ่มเททรัพยากรคนไปยังด้านอื่น ๆ อีกด้วยครับ

ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วิกฤต COVID-19 ที่ทำให้บริษัทบางแห่งมีภาระงานลดลง อาจเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการร่วมระดมสมองกับพนักงานเพื่อคัดสรรวิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ตอบโจทย์กับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ผู้ประกอบการณ์ควรสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking) ภายในองค์กรซึ่งจะสามารถสร้างคุณค่าและนำเสนอรูปแบบธุรกิจใหม่ให้กับธุรกิจของตนในระยะยาวองค์กรสามารถนำเอาเทคโนโลยีไปใช้ได้หลากรูปแบบมากครับ เช่น การเก็บเอกสารในรูปแบบออนไลน์ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และนำไปสู่การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจ การสร้างออนไลน์แอปพลิเคชันที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ขององค์กร หรือการพัฒนา เทคโนโลยีไร้การสัมผัส (Contactless Technology) อย่างระบบการรับชำระเงิน (Cashless Payment Solution) ที่จะสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าได้จะสังเกตได้ว่าทุกกลยุทธ์ระดับธุรกิจล้วนต้องใช้การลงทุน ซึ่งล้วนมีความเสี่ยงไม่มากก็น้อย ดังนั้นผู้ประกอบการควรไตร่ตรองทิศทางการลงทุนระดับธุรกิจของตนให้ดีโดยพิจารณาความคุ้มค่าและความมั่นคงในระยะยาวเพื่อผลักดันให้องค์กรของตนฟันฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลทุกหย่อมหญ้าไปได้ด้วยดีทางเพียร์ พาวเวอร์ ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการทุกท่านที่กำลังประสบปัญหาครั้งนี้ และขอให้ทุกท่านสามารถผ่านวิกฤตไปได้ครับ

ที่มา: Propas, SCB, Forbes, Positioningmag

Tags
No items found.
Author

สู่เป้าหมายทางการเงินที่ไกลขึ้น

ลงทุนและระดมทุนเพื่อธุรกิจผ่านคราวด์ฟันดิงกับ PeerPower
สมัคร