ลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ

รับผลตอบแทนเป็นกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอ
และกระจายความเสี่ยงทางการลงทุน
ลงทุนกับเพียร์ พาวเวอร์
banner

ระดับความเสี่ยงและอัตราดอกเบี้ย

A
8-11%
B
12-13%
C
14-16%
D
17-20%
HR
21-22%
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างในการคำนวณเท่านั้น ผลตอบแทนที่ท่านได้รับจริงจะแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับพอร์ตการลงทุนของท่าน
เริ่มลงทุน

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงผ่านเพียร์ พาวเวอร์ เป็นการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอทั้งด้านความเสี่ยง และความสามารถในการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง ความเสี่ยงในที่นี้หมายถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์และความเสี่ยงในการสูญเสียเงินจากการลงทุน การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่เหมาะสมกับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุน นักลงทุนจะสามารถเริ่มลงทุนได้ต่อก็ต่อเมื่อนักลงทุนทำการลงทะเบียนและผ่านแบบประเมินความรู้ความเข้าใจในการลงทุนแล้ว โปรด คลิกที่นี่ เพื่ออ่านคำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนฉบับเต็ม