Peer Story

Project Green Energy ธุรกิจการผลิตไฟฟ้า และก๊าซชีวภาพ

by
February 17, 2022

Project Green Energy

Project Green Energy ธุรกิจการผลิตไฟฟ้า และก๊าซชีวภาพ

Northern Biogas ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานชีวภาพที่กำลังเติบโต

  • โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ และผู้ผลิตก๊าซชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ดำเนินธุรกิจด้วยหลักการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG)
  • ทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์รวมกว่า 70 ปี ในอุตสาหกรรมพลังงาน และพลังงานหมุนเวียน (ก๊าซชีวภาพ)
  • รายได้เพิ่มขึ้นกว่า 50% เมื่อเทียบกับปี 2020

นอร์ทเทิร์น ไบโอแก๊ซ เป็นธุรกิจผลิตไฟฟ้า และก๊าซชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยบริษัทจะรับวัตถุดิบ ได้แก่ น้ำเสีย และกากสดจากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง (รับวัตถุดิบมาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย) เพื่อนำมาผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งก๊าซชีวภาพบางส่วนจะถูกนำไปผลิตไฟฟ้าเพื่อขายโดยตรง และบางส่วนจะนำผ่านกระบวนการเพื่อให้มีคุณสมบัติตามต้องการและจำหน่ายต่อไป

นอกจากนี้ นอร์ทเทิร์น ไบโอแก๊ซยังดำเนินธุรกิจด้วยหลักการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ผ่านกระบวนการผลิตพลังงานที่ยั่งยืน และการบำบัดน้ำเสียอย่างเหมาะสม โดยที่ผ่านมาทางบริษัทมีผลการดำเนินงานดังนี้

๐ ผลิตพลังงานไฟฟ้าสีเขียวไปแล้วมากกว่า 60 GWH

๐ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 300,000 ตัน

๐ บำบัดน้ำเสียได้กว่า 3.5 พันล้านลิตร

รายได้ของบริษัทมีอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) เฉลี่ยอยู่ที่ 60% ตั้งแต่ปี 2018 จนถึง 2021 โดยวัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อการขยายธุรกิจให้เติบโต

Project Green Energy ธุรกิจการผลิตไฟฟ้า และก๊าซชีวภาพ
Project Green Energy ธุรกิจการผลิตไฟฟ้า และก๊าซชีวภาพ

เส้นทางระดมทุนของ Northern Biogas กับ PeerPower

บริษัท นอร์ทเทิร์น ไบโอแก๊ซ จำกัด ระดมทุนกับ PeerPower ครั้งแรกในปี 2021 ผ่านหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับค่าใช้จ่ายหลักของบริษัท ได้แก่ ค่าเช่าเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า และค่าบำรุงรักษา

การระดมทุนครั้งนั้น เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้บริษัทได้รู้จักคราวด์ฟันดิงเป็นครั้งแรก และหลังจากนั้นมาก็ได้ระดมทุนผ่าน PeerPower อีกหลายครั้ง เพื่อนำเงินไปลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิต และพัฒนาเทคโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามรองรับความต้องการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและก๊าซชีวภาพที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในประเทศไทย

หลังระดมทุนกับ PeerPower ในปี 2021 รายได้รวมของบริษัทเติบโตกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับปี 2020 ก่อนที่จะระดมทุนกับ PeerPower ทั้งนี้ รายได้ของนอร์ทเทิร์น ไบโอแก๊ซยังคงโตต่อเนื่องแม้ในสถานการณ์เศรษฐกิจผันผวนอย่างปัจจุบัน

นอกจากนอร์ทเทิร์น ไบโอแก๊ซ ยังมีธุรกิจจากอีกหลากหลายอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ พร้อมทั้งมีศักยภาพในการเติบโต ที่จะมาระดมทุนบนแพลตฟอร์ม PeerPower นักลงทุนที่สนใจสามารถสมัครเพื่อเปิดบัญชีนักลงทุนกับแพลตฟอร์มเพียร์ พาวเวอร์ได้แล้ววันนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชี


คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง การลงทุนในคราวด์ฟันดิง ผ่านเพียร์ พาวเวอร์ เป็นการลงทุน สำหรับนักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอ ทั้งด้านความเสี่ยง และความสามารถในการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง ความเสี่ยงในที่นี้ หมายถึง ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์ และความเสี่ยงในการสูญเสียเงินจากการลงทุน การลงทุนในคราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่เหมาะสม กับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุน นักลงทุนจะสามารถเริ่มลงทุนได้ ก็ต่อเมื่อนักลงทุนทำการลงทะเบียน และผ่านแบบประเมินความรู้ความเข้าใจในการลงทุนแล้ว

Tags
No items found.
Author

สู่เป้าหมายทางการเงินที่ไกลขึ้น

ลงทุนและระดมทุนเพื่อธุรกิจผ่านคราวด์ฟันดิงกับ PeerPower
สมัคร