fbpx
บทความนักลงทุน
สร้างความเข้าใจให้การลงทุนรูปแบบใหม่เป็นไปอย่างคุ้มค่า เพื่อเปลี่ยนความเสี่ยงให้กลายเป็นโอกาสได้มากที่สุด

Debt กับ Equity Crowdfunding ต่างกันอย่างไร?

ปัจจุบันมีช่องทางการลงทุนรูปแบบใหม่มากมาย ซึ่งรวมถึง  “คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)”  การลงทุนทางเลือกใหม่ ที่ให้นักลงทุนมีโอกาส ได้ลงทุนในธุรกิจขนาดกลาง – ขนาดเล็ก (SME)  ที่มีศักยภาพในการเติบโต  และถ้าคุณคือ หนึ่งในนักลงทุน ที่สนใจใน คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)  แต่ยังไม่แน่ใจว่าควรจะเลือกลงทุนใน Debt crowdfunding หรือ Equity crowdfunding วันนี้ เพียร์ พาวเวอร์ จะมาอธิบาย รวมถึงเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย ให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับ

คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) คือ อะไร ?

คราวด์ฟันดิง คือ การระดมทุนจากบุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ญาติ หรือ เพื่อน และกระจายต่อไปยังคนรอบข้างโดยอินเทอร์เน็ต หรือ คำบอกเล่าต่าง ๆ ซึ่งการระดมทุนดังกล่าวจะ ผ่านแพลตฟอร์ม ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่าง นักลงทุน และผู้ระดมทุนนั่นเอง

โดยการระดมทุนรูปแบบนี้ เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลาง – ขนาดเล็ก (SME) ที่ต้องการระดมทุน หรือ หาเงินทุนจำนวนหนึ่ง เพื่อไปดำเนินหรือ ขยายกิจการ ในส่วนของผู้ที่ลงทุนจะได้รับผลตอบแทน เป็นรูปแบบต่าง ๆ อย่าง ดอกเบี้ย เงินปันผล หุ้น หรือ ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

การระดมทุนแบบ คราวด์ฟันดิง นี้ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับธุรกิจขนาดเล็ก ที่ไม่สามารถเข้าถึง สินเชื่อของสถาบันการเงิน หรือ กลุ่มทุนขนาดใหญ่ (venture capital) ได้ โดยแนวคิดนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะใน เขต Silicon Valley ที่สหรัฐอเมริกา

คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) แท้จริงแล้วมีด้วยกัน 4 รูปแบบ คือ

  1. 1. Reward Based Crowdfunding
   2. Donation Based Crowdfunding
   3. Equity Based Crowdfunding
   4. Debt Based Crowdfunding

โดย Crowdfunding ทั้ง 4 แบบ ก็มีจุดประสงค์ในการลงทุน และผลตอบแทนแตกต่างกันไป แต่สำหรับนักลงทุนทั้งหลายก็มักจะเลือกลงทุนใน รูปแบบ Equity Crowdfunding หรือ Debt Crowdfunding เพราะ มีผลตอบแทนที่จับต้องได้ แต่ว่าสำหรับใครที่กำลังลังเล หรือ ไม่แน่ใจว่าควรจะเลือกแบบไหน ไปรู้จักกับ คราวด์ฟันดิง ทั้งสองแบบให้มากขึ้นกันเลยครับ

ข้อแตกต่างระหว่าง Debt Crowdfunding กับ Equity Crowdfunding

Debt Crowdfunding

อีกหนึ่งวิธีการระดมทุนที่ได้รับความนิยมอย่างมาก สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก  คือ การระดมทุน ผ่าน Debt Crowdfunding เพราะผู้ระดมทุน หรือ เจ้าของกิจการ ที่ระดมทุนในรูปแบบดังกล่าว จะยังสามารถรักษาความเป็นเจ้าของ หรือ สัดส่วนของหุ้น (Equity) ได้อยู่ โดยจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนเป็น “ดอกเบี้ย (Interest)” เช่นเดียวกับการกู้เงินจากสถาบันการเงิน เพียงแต่ Debt Crowdfunding นั้นเป็นการกู้ยืมเงินจากผู้ลงทุนหลาย ๆ คน โดยไม่จำเป็นต้องผ่านคนกลางอย่าง ธนาคาร หรือ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ต้องใช้เอกสาร และมีกฎข้อบังคับต่าง ๆ

Debt Crowdfunding เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงกลางที่ก่อตั้งขึ้นมาในระยะหนึ่ง มีความมั่นคงของธุรกิจ และมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการอยู่แล้ว แต่มีความต้องการเงินทุนเพื่อที่จะขยายตลาด ขยายกิจการ หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ใด วัตถุประสงค์หนึ่ง ซึ่งมีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน

ซึ่งสำหรับนักลงทุนแล้ว การลงทุนในรูปแบบ Debt Crowdfunding นักลงทุนจะอยู่ในฐานะ เจ้าหนี้ ของกิจการ ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ย ที่จะถูกจ่ายอย่างสม่ำเสมอ ตามงวดที่กำหนด รวมถึงจะได้เงินต้นคืนเมื่อถึงกำหนดไถ่ถอน ทำให้ความเสี่ยงสำหรับผู้ลงทุนประเภทนี้มีค่อนข้างต่ำ เพราะมีการกำหนดรายละเอียดในการชำระเงินที่ชัดเจน

Equity Crowdfunding

Equity Crowdfunding คือ การระดมทุนจากบุคคลทั่วไป โดยผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็น “หุ้น (Equity)”  หรือ สิทธิความเป็นเจ้าของบริษัท ซึ่งเจ้าของกิจการจะเป็นผู้ควบคุม และกำหนดนโยบายได้ว่าจะจ่ายผลตอบแทนเป็น กำไร เงินปันผล หรือ หุ้นให้กับผู้ลงทุน

การระดมทุนในรูปแบบของหุ้น ดังกล่าว เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดเล็ก ที่ต้องการเงินลงทุนในช่วงเริ่มต้น หรือ ช่วงขยายกิจการ

สำหรับนักลงทุนจะได้รับหุ้น เงินปันผล หรือ สิทธิในการเป็นเจ้าของบริษัทนั้นแทน ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทนั้นๆ  ซึ่งจะมีส่วนได้ส่วนเสีย และผลตอบแทนตามผลประกอบการของบริษัท โดยการลงทุนประเภทนี้ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงของธุรกิจให้ดี เพราะมีความเสี่ยงสูง แต่ก็มีโอกาสในการเติบโตธุรกิจ และให้ผลตอบแทนที่สูงในอนาคตได้เช่นเดียวกัน

Debt-Equity-Crowdfunding-02

ข้อสรุปสำหรับนักลงทุน

Debt Crowdfunding – เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน ไม่ต้องการแบกรับความเสี่ยงของกิจการ แต่ยังได้ผลตอบที่ในการลงทุนที่มั่นคง

Equity Crowdfunding – เหมาะสำหรับนักลงทุนที่เข้าใจในธุรกิจที่กำลังลงทุน สามารถรับความเสี่ยงสูงได้ มองหาการลงทุนในระยะยาว

สำหรับ เพียร์ พาวเวอร์  เราคือ ผู้ให้บริการระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงรายแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการอนุมัติจาก ก.ล.ต.   โดยหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ในแพลตฟอร์มของเรา จะถูกจัดอยู่ในประเภท Debt Crowdfunding  นักลงทุนที่กำลังมองหาช่องทางในการกระจายความเสี่ยงใน Debt Crowdfunding ให้กับพอร์ตของคุณ หรือสนใจลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างนี้ครับ

_______________________________________________________________________

คำเตือน : การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงผ่านเพียร์ พาวเวอร์ เป็นการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอทั้งด้านความเสี่ยง และความสามารถในการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง ความเสี่ยงในที่นี้หมายถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์และความเสี่ยงในการสูญเสียเงินจากการลงทุน การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่เหมาะสมกับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุน นักลงทุนจะสามารถเริ่มลงทุนได้ต่อก็ต่อเมื่อนักลงทุนทำการลงทะเบียนและผ่านแบบประเมินความรู้ความเข้าใจในการลงทุนแล้ว

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
PeerPower Team