Perspectives

กระจายการลงทุนอย่างไรในยุคเศรษฐกิจผันผวน

by
June 14, 2018

กระจายการลงทุนอย่างไรในยุคเศรษฐกิจผันผวน

ธนาคารแห่งประเทศไทยและนักเศรษฐศาสตร์ไทยชี้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2018เติบโตได้ แต่ยังไม่ดีนัก เพราะค่าเงินบาทในปีนี้ยังคงผันผวนอย่างต่อเนื่องและมีความผันผวนรุนแรงตลอดทั้งปีจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองต่างประเทศสำหรับนักลงทุน การคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการตัดสินใจนำสินทรัพย์ไปลงทุน เพราะสินทรัพย์บางประเภท เช่น หุ้นหรือพันธบัตรมีผลตอบแทนที่ผันผวนตามเศรษฐกิจ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีใครสามารถชี้ชัดได้เลยว่าสภาพเศรษฐกิจจะไปในทิศทางใด ดังนั้น การจัดสรรสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง จุดมุ่งหมายของการจัดสรรสินทรัพย์คือการสร้างความสมดุลของพอร์ตฟอลิโอเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น ความสามารถในการรับความเสี่ยง หรือ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการลงทุน

ตลาดสินเชื่อออนไลน์จัดเป็นสินทรัพย์แบบใด?

โดยส่วนใหญ่แล้วสินทรัพย์ถูกจัดประเภทได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ หุ้น, สินทรัพย์ถาวร เช่น ตราสารหนี้หรือพันธบัตร, เงินสด และอสังหาริมทรัพย์สำหรับตลาดสินเชื่อออนไลน์ (Marketplace Lending) Prosper จัดให้เป็นสินทรัพย์ทางเลือกประเภท Fixed-income ที่มีคุณสมบัติคล้ายกับหุ้นกู้ เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ให้รายได้คงที่ทุกเดือน

วิธีในการจัดสรรสินทรัพย์

หนึ่งในกฎสำคัญของนักลงทุนในการจัดสรรสินทรัพย์ คือ การกระจายการความเสี่ยงในการลงทุน และวิธีการที่นักลงทุนมักนิยมใช้ในการกระจายความเสี่ยง คือ การลงทุนในสินทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ และการแบ่งอัตราส่วนการลงทุน 60:40 ในหุ้นและพันธบัตร แต่จากข้อมูลของ Bondora พบว่า

1. ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศเป็นไปในทิศทางที่สูงขึ้น

ในอดีต การลงทุนทั้งในสินทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศสามารถลดความเสี่ยงให้กับนักลงทุนได้ เพราะเมื่อสินทรัพย์หนึ่งมีผลตอบแทนที่ลดลง ผลตอบแทนโดยรวมในพอร์ตจะยังไม่ลดลงมาก แต่ในปัจจุบัน เมื่อเศรษฐกิจโลกถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนทางการค้าระหว่างประเทศจึงเชื่อมโยงเข้าหากันได้ง่ายขึ้น อ้างอิงจากงานวิจัยของ BlackRock พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 0.47 ในปีพ.ศ.2553 เป็น 0.88 ในปีพ.ศ.2558 ดังนั้นการกระจายการลงทุนทั้งสินทรัพย์ในและต่างประเทศจึงไม่มีประสิทธิภาพดังที่เคยเป็น

2.ความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นและพันธบัตร เป็นไปในทิศทางที่สูงขึ้น

ผลตอบแทนของพันธบัตร มักเป็นไปตามพื้นฐานทางเศรษฐกิจและมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงน้อย แต่ด้วยความผันผวนของตลาดในปัจจุบัน และความสัมพันธ์ของผลตอบแทนในหุ้นและพันธบัตรที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งยังเพิ่มขึ้นสูงอย่างมีนัยสำคัญตลอดช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา จะทำให้นักลงทุนเผชิญความเสี่ยงในการลงทุนมากขึ้น ดังนั้น นักลงทุนควรพิจารณาการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์ไม่ใกล้เคียงกันนัก เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่มั่นคงในระยะยาว

วิธีแก้ไขปัญหา: การกระจายการลงทุน

“Marketplace Lending” คือ หนึ่งในวิธีการลงทุน ที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถจัดสรรสินทรัพย์แบบ “Non-Correlation” เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและสามารถลดความผันผวนของผลตอบแทนได้

การกระจายการลงทุน

ยกตัวอย่างเช่น หากในพอร์ตการลงทุนของเรา มีสินทรัพย์ประเภทหุ้นและธนบัตรอยู่ โดยสินทรัพย์ทั้ง 2 ประเภทนี้เป็นประเภทเดียวกันและมักผันผวนตามสภาพเศรษฐกิจ หมายความว่า ถ้าเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ดี ผลตอบแทนจะเป็นบวก แต่ถ้าหากเศรษฐกิจมีแนวโน้มผันผวนรุนแรงตามการคาดการณ์ของธปท. ผลตอบแทนทั้ง 2 จะเป็นไปในทิศทางลบทั้งสองเลยทีเดียวดังนั้น การลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน เช่น การลงทุนในหุ้น (ที่ผันผวนตามทิศทางเศรษฐกิจ) และลงทุนในตลาดสินเชื่อออนไลน์ (ผันผวนเศรษฐกิจตามเล็กน้อย) เพื่อกระจายความเสี่ยง จะช่วยให้นักลงทุนได้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและไม่มากไม่น้อยเกินไป

ประโยชน์การกระจายการลงทุน

สุดท้ายนี้ การศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ในสิ่งที่ลงทุน และตัดสินใจโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้าน จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในการลงทุนให้กับทุกท่านได้เป็นอย่างดีครับ หากนักลงทุนท่านใด สนใจที่จะลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง สามารถอ่านละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครเป็นนักลงทุนของเพียร์ พาวเวอร์ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยครับ

_______________________________________________________________________

คำเตือน : การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงผ่านเพียร์ พาวเวอร์ เป็นการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอทั้งด้านความเสี่ยง และความสามารถในการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง ความเสี่ยงในที่นี้หมายถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์และความเสี่ยงในการสูญเสียเงินจากการลงทุน การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่เหมาะสมกับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุน นักลงทุนจะสามารถเริ่มลงทุนได้ต่อก็ต่อเมื่อนักลงทุนทำการลงทะเบียนและผ่านแบบประเมินความรู้ความเข้าใจในการลงทุนแล้ว

Tags
No items found.
Author

สู่เป้าหมายทางการเงินที่ไกลขึ้น

ลงทุนและระดมทุนเพื่อธุรกิจผ่านคราวด์ฟันดิงกับ PeerPower
สมัคร