มองให้ไกลกว่า 2021 : ผู้ประกอบการรับมือกับโควิด-19 อย่างไร

by
April 9, 2021

มองให้ไกลกว่า 2021 : ผู้ประกอบการรับมือกับโควิด-19 อย่างไร

วันที่ 9 เมษายน 2021 — วิกฤตโควิด-19 ในประเทศไทยกลับมาน่าเป็นห่วงอีกครั้ง หลังจากที่เกิดคลัสเตอร์ใหม่ใจกลางเมือง บริษัทหลายแห่งเริ่มกลับมาใช้นโยบาย Work from Home  พร้อมทั้งยังต้องเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ ผู้ประกอบการที่ต้องวางแผนภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ คงจะปวดหัวไม่น้อยวันนี้ เพียร์ พาวเวอร์ ได้ติดต่อบริษัททั้งสามแห่งทั้งที่เคยระดมทุนกับเรา หรือเป็นบริษัทที่รู้จักกับเราเป็นอย่างดี เพื่อขอคำแนะนำจากผู้ประกอบการ เกี่ยวกับวิธีการวางแผนรับมือสถานการณ์โลกที่ไม่แน่นอนของปี 2021 เพื่อเป็นประโยชน์ให้ผู้อ่านทุกท่าน ที่กำลังมองหาแผนการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมั่นคงครับก่อนอื่นก็ขอแนะนำบริษัททั้ง 3 แห่งก่อน ได้แก่

1. Local Alike (บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด)ธุรกิจการบริการ - การท่องเที่ยว อาหาร และบันเทิง เพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้ไปยังชุมชน

2. Muvmi (บริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี้ เทค จำกัด)ธุรกิจการบริการ First/Last Mile Sharing Service : รับ-ส่ง ผู้โดยสาร ด้วยแพลตฟอร์มรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

3. World Valuation (บริษัท เวิลด์ แวลูเอชั่น จำกัด)ธุรกิจบริการ - ประเมินราคา มูลค่าทรัพย์สิน ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์

Q: พนักงานในบริษัทมีวิธีปรับตัวอย่างไรบ้าง?

Local Alike:พนักงานของเราปรับตัวอย่างรวดเร็วในการทำงานช่วงโควิด นโยบาย WFH ของเราถูกใช้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเกิดโควิดรอบแรก ทำให้พนักงานเราเรียนรู้ในการใช้ technology ในการสื่อสารกันมากขึ้นเนื่องจากเราเป็นบริษัทเล็กจึงมีความคล่องตัวสูงและพนักงานของเราส่วนใหญ่จะอายุน้อย การปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจจึงทำได้ค่อนข้างเร็วกว่าบริษัทใหญ่ในช่วงที่บริษัทเราไม่ได้ทำโปรเจกต์ใหญ่ เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่โปรเจกต์ใหญ่ๆ พึ่งจบไป พนักงานฝั่งโปรเจกต์ก็ถูกผันมาช่วยฝั่ง e-commerce business หรือ develop แทนMuvmi:เราปรับตัวโดยขยายการให้บริการให้มากขึ้นด้วยจำนวนพนักงานเท่าที่มี และมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการทำธุรกิจเสมอWorld Valuation:พนักงานบริษัท เวิลด์ แวลูเอชั่น จำกัด มีการปรับตัวในการทำงานในช่วงโควิด-19 โดยการระวังตัวเอง ใส่หน้ากากอนามัย ลดการทานอาหารร่วมกัน ลดการเดินทางไปในบริเวณที่ความแออัด ในกรณีที่ต้องพบลูกค้าหรือติดต่องานนอกสถานที่ ต้องมีการแจ้งลูกค้าถึงวิธีปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พยายามไม่จับหรือสัมผัสสิ่งของต่างๆ ในสถานที่ของลูกค้า พยายามลดระยะเวลาในการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าลง

ผู้ประกอบการ-โควิด-19
ภาพทริปของโลเคิล อไลค์ จากเพจ TOMS

Q: คำแนะนำสำหรับการ Work from Home

Local Alike:เราพยายามจัดตารางให้พนักงานเข้าออฟฟิศเท่าที่จำเป็น เพื่อจำกัดความเสี่ยงให้มากที่สุด แต่เราเข้าใจว่าพนักงานบางตำแหน่งนั้นไม่สามารถ WFH ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องมือที่จำเป็นในการทำงาน เอกสาร หรือเครื่องมือต่างๆ ที่ต้องใช้ หรือในเรื่องของความไม่สะดวกกับพนักงานที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต หรือ โต๊ะเก้าอี้ที่ทำงานได้สะดวกจากที่บ้านเราพยายามปรับตารางการเข้า office ของพนักงาน ให้ flexible ตามความจำเป็นแล้วเน้นเรื่องของ performance เป็นหลักสำหรับพนักงานทุกระดับตามความเหมาะสม เราได้มีการจัด meeting เพื่อ get feedbacks จากพนักงานทุกอาทิตย์เพื่อสร้าง alignment ให้กับบริษัทในช่วงที่ทุกคนปรับตัว แต่เราจะเน้นให้หัวหน้างานคุยกับพนักงานเป็นหลักเพราะเราอยากเน้นเรื่อง performance และความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองเป็นหลักมากและให้ flexibility ในการจัดตารางกับหัวหน้างานแต่ละฝ่ายWorld Valuation:ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทไม่เคยมีคำสั่งเกี่ยวกับการ WFH แต่จะมีใช้กับพนักงานบางคนที่มีความจำเป็น และใช้ในเวลาช่วงสั้นๆ เท่านั้น ซึ่งก็พบว่าวิธีการดังกล่าวมีความเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ และสอดคล้องกับสถานการณ์ของการระบาด ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้

Q: บทเรียนสำคัญที่ผู้ประกอบการและธุรกิจได้รับในช่วงโควิด-19

MuvMi: ต้องบอกว่าช่วงเวลาที่มีโควิด-19 อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก แต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการทำธุรกิจ ได้เรียนรู้และรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด และนั่นทำให้รู้ว่าเราสามารถทำอะไรได้อีกมากมายเพื่อให้ธุรกิจของเราก้าวกระโดดไปไกลกว่าคนอื่น และวิกฤตที่เกิดขึ้นจะเป็นการวัดความสามารถของทีม และเเสดงจุดอ่อนของบริษัท และใครที่สามารถรับมือได้ดี ก็จะผ่านไปอย่างแข็งแกร่งขึ้น

ผู้ประกอบการ-โควิด-19 2
กลุ่มพนักงานขับรถของ Muvmi

Q: การปรับตัวเรื่องกระแสเงินสดภายในองค์กร มีปัญหาและวิธีแก้อย่างไรบ้าง

Local Alike: ที่ผ่านๆ มาเราทำเรื่อง project financing กับทางธนาคารต่างๆ แต่เนื่องจากกระบวนการของธนาคารยาวนานมาก เราจำเป็นต้องหา source of cash จากทางอื่น เช่น คนที่เรารู้จักซึ่งให้ดอกเบี้ยใน rate ที่ต่ำกว่าตลาด แต่เราพยายามเปลี่ยน strategy ให้มีรายได้จากทางอื่นเข้ามาหมุนเพื่อลดภาระหนี้และดอกเบี้ยให้อยู่ในสัดส่วนที่ไม่ทำให้ไม่กระทบ performance มากจนเกินไปMuvmi: เนื่องจากมีการประกาศ lock down จากทางรัฐบาล [การระบาดระลอกก่อน] แน่นอนว่ามีหลายๆ อย่างที่เราประสบปัญหาอยู่ อาจมีบางปัญหาที่อยู่เหนือนอกการควบคุมเพราะอาจจะมีหลายปัจจัย แต่ในเรื่องของวินัยการเงิน และระบบบัญชี ที่มีระบบจะช่วยให้เรา สามารถบริหารจัดการการเงิน ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อจะวางแผนรับมือกับปัญหาที่เกิด และตั้งใจดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายที่เราวางไว้ให้ดีที่สุดWorld Valuation: บริษัทได้รับผลกระทบในเรื่องปริมาณงานที่ลดลง ทำให้รายได้ลดลง และการชำระเงินของลูกค้าล่าช้ากว่าปกติ อันเกิดจากการ WFH ของลูกค้า ทำให้ในบางครั้งมีผลกระทบในด้านสภาพคล่อง บริษัทต้องเจรจากับเจ้าหนี้ เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ หรือในกรณีที่เป็นเจ้าหนี้การค้า บริษัทก็จะเจรจาเพื่อขอเลื่อนการชำระเงินออกไปก่อน อีกทั้งบริษัทมีการปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลง ในกรณีที่มีพนักงานลาออก ก็จะพยายามไม่รับพนักงานมาทดแทน จะใช้พนักงานเท่าที่มีอยู่ไปก่อน โดยมีการปรับหน้าที่บ้างในกรณีที่จำเป็น

•••

นอกจากนี้ ทาง เพียร์ พาวเวอร์ เพิ่งพูดคุยกับ OpenDurian อีกหนึ่งบริษัทที่เพิ่งระดมทุนกับเราไป คุณ จอแจ-จรงค์ บัวจันทร์ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง แนะนำคีย์สำคัญที่เราฟังแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์จนอยากแชร์ ก็คือ เราต้องใช้วิธีการคิดที่ สั้น ไว เพื่อประสบความสำเร็จให้ไว เพราะโลกตอนนี้และหลังโควิด ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปไวมาก"ถ้าแผนมันไม่ใช่ก็เปลี่ยนให้มันกลายเป็นแผนที่ดีให้ไว ณ ช่วงเวลานี้ อย่าคิดอะไรให้ยาวมากนัก เพราะสิ่งที่คิดอยู่อาจจะต้องเปลี่ยนในระยะเวลาอันสั้น เพราะฉะนั้นคิดในระยะไม่เกิน 3 เดือนว่าจะทำโปรเจกต์อะไรแค่ไหน ทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในเดือนนั้นให้ได้ ถ้าทำไม่ได้ก็ใช้อีกสองเดือนทำให้เสร็จ ถ้าไม่ใช่ก็ต้องเปลี่ยนเพื่อประสบความสำเร็จให้ไว"

Tags
No items found.
Author

สู่เป้าหมายทางการเงินที่ไกลขึ้น

ลงทุนและระดมทุนเพื่อธุรกิจผ่านคราวด์ฟันดิงกับ PeerPower
สมัคร