big data sme

“Big Data” สำคัญสำหรับธุรกิจยุค 4.0 อย่างไร

ในยุคปัจจุบันที่โลกถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมหาศาล หลายคนอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับคำว่า “Big Data” มาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะยังสงสัยเกี่ยวกับการนำข้อมูลมหาศาลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ เพื่อประกอบการตัดสินใจ หรือเพื่อกำหนดทิศทางขององค์กร บทความในวันนี้จะอธิบายความสำคัญของ Big Data ต่อธุรกิจในยุค 4.0 ค่ะ

Big Data คืออะไร

Big Data คือ ปริมาณข้อมูลจำนวนมหาศาลที่มีอยู่ในบริษัทของคุณทุกรูปแบบ ไม่ว่าแหล่งที่มาจะมาจากภายในบริษัทหรือภายนอกก็ตาม ทั้งนี้แบ่งออกเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจน (Structured Data) และข้อมูลที่มีโครงสร้างไม่ชัดเจน (Unstructured Data) โดยมีองค์ประกอบ 5V ดังนี้:

 • Volume คือ ข้อมูลปริมาณมากเกินกว่าที่ฐานข้อมูลแบบเดิมจะจัดเก็บได้
 • Velocity คือ ข้อมูลเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น Social Media, Sales Data, หุ้น ฯลฯ
 • Variety คือ ข้อมูลมีความหลากหลาย ทั้งตัวเลข ข้อความ อีเมล รูปภาพ เสียง วิดิโอ ฯลฯ
 • Veracity คือ คุณภาพข้อมูลที่ต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ หากข้อมูลไร้คุณภาพก็จะส่งผลต่อการวิเคราะห์ต่อไป
 • Value คือ ความคุ้มค่าของการนำข้อมูลที่มีประโยชน์ไปใช้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Big Data ได้ที่นี่

Big Data สำคัญกับธุรกิจอย่างไร

เมื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจคือการสร้างยอดขาย สร้างรายได้ ให้เกิดกำไรสูงสุด การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับธุรกิจของคุณก็สามารถบอกได้ว่าควรจะวางแผนกลยุทธ์อย่างไร เมื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำมาแล้ว คุณสามารถที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์โอกาส ความเป็นไปได้ และนำมาเป็นตัวช่วยในการกำหนดทิศทางองค์กรได้อย่างรวดเร็วในยุคที่มี Data มากมายเกิดขึ้นแบบ Real-time เช่นนี้

 • ทำให้เข้าใจสภาพตลาด วิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค เพื่อให้เราสามารถวางแผนนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการได้ทันท่วงที
 • ทำให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค สามารถคาดการณ์และวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อนำกลับมาปรับกลยุทธ์การตลาด และนำเสนอโปรโมชั่นและปรับปรุงบริการให้โดนใจและตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างแท้จริง

แนวทางในการนำ Big Data มาใช้ในธุรกิจ SME

 1. รู้ว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไร
 2. ก่อนเริ่มต้นนำ Big Data ไปวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนว่ากำลังมองหาอะไร และธุรกิจมีปัญหาใดที่ต้องแก้ รวมถึงต้องจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และรวบรวมเอามาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวจะช่วยให้ง่ายต่อการนำมาวิเคราะห์ ปัจจุบันนี้มีเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้การวิเคราะห์ธุรกิจง่ายขึ้นเช่น Google Analytics เป็นต้น แม้ว่าธุรกิจจะเล็กแต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไร

 3. เรียนรู้ ลงมือทำ และเลือกเฉพาะข้อมูลที่สำคัญมาใช้
 4. เมื่อเข้าใจแล้วว่าวัตถุประสงค์คืออะไร กำลังจะทำอะไร คุณจะต้องลงมือทำและเรียนรู้การใช้ Big Data ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้เข้าใจวิธีการจัดการข้อมูลมากขึ้น โดยสิ่งนี้เองจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและลดต้นทุน ดังนั้นการเลือกเฉพาะข้อมูลที่สำคัญจึงเป็นสิ่งจำเป็น เช่น ปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม เพจที่ผู้ชมเข้าถึงมากที่สุด ยอดการสั่งซื้อสินค้า จำนวนผู้มีปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจของคุณ เช่น ยอด like, share สิ่งเหล่านี้สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มผลกำไร และทำนายปัญหาเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้

 5. นำข้อมูลมาใช้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานและความสัมพันธ์กับลูกค้า
  หากธุรกิจของคุณขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของลูกค้า Big Data จะมีประโยชน์เป็นอย่างมากในการวิเคราะห์ว่าทำไมลูกค้าจึงเปลี่ยนใจไม่สั่งซื้อสินค้า ลูกค้ามีวิธีการตัดสินใจอย่างไร และลูกค้าแต่ละคนสามารถสร้างมูลค่าให้กับบริษัทได้มากเท่าไร นอกเหนือจากนี้ยังสามารถช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าในระยะยาวได้อีกด้วย

PeerPower คือผู้ให้บริการสินเชื่อธุรกิจออนไลน์ โดยเราเป็นตัวกลางในการจับคู่ผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อ SME กับนักลงทุนรายใหญ่ สำหรับท่านที่สนใจขอสินเชื่อหรือเป็นนักลงทุนสามารถลงทะเบียนด้านล่างเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

peerpower sme loan

Leave a Reply