ระดมทุนแล้ว
กว่า 2,000 ล้านบาท

เพราะเราเชื่อในสังคมที่ธุรกิจทุกขนาดเติบโตได้เต็มศักยภาพ ด้วยพลังที่ส่งต่อจากคนธรรมดา การช่วยธุรกิจของคุณให้เดินไปยังเป้าหมาย จึงเป็นภารกิจของเรา
สมัครระดมทุน

ระดมทุนแล้ว
กว่า 200 ล้านบาท

เพราะเราเชื่อในสังคมที่ธุรกิจทุกขนาดเติบโตได้เต็มศักยภาพ ด้วยพลังที่ส่งต่อจากคนธรรมดา การช่วยธุรกิจของคุณให้เดินไปยังเป้าหมาย จึงเป็นภารกิจของเรา
สมัครระดมทุน

ระดมทุนแล้ว
กว่า 200 ล้านบาท

เพราะเราเชื่อในสังคมที่ธุรกิจทุกขนาดเติบโตได้เต็มศักยภาพ ด้วยพลังที่ส่งต่อจากคนธรรมดา การช่วยธุรกิจของคุณให้เดินไปยังเป้าหมาย จึงเป็นภารกิจของเรา
สมัครระดมทุน
มูลค่าระดมทุน
2 - 100 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
7 - 22%
อนุมัติระดมทุนได้ใน
5 วันทำการ

ตอบโจทย์ความต้องการธุรกิจคุณ
ด้วยทางเลือกการระดมทุนที่หลากหลาย

Basic Bond
หุ้นกู้พื้นฐาน
 • ไม่ต้องใช้หลักประกัน
 • ตอบโจทย์ธุรกิจได้หลากหลาย
 • วงเงิน 2-100 ล้านบาท
Trade Financing Bond
หุ้นกู้หมุนเวียนการค้า
 • ไม่ต้องใช้หลักประกัน
 • เงินหมุนต่อเนื่อง วงเงินสูงสุด 80% ของมูลค่าคำสั่งซื้อ
 • ระยะสั้นครั้งละไม่เกิน 3 เดือน

เริ่มระดมทุนง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน

1
กรอกใบสมัครออนไลน์ ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที
2
รับผลประเมินเครดิตเบื้องต้นทางอีเมล
3
รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ภายใน 1-2 วันทำการ

สนใจระดมทุนกับเรา

ท่านสามารถกรอกข้อมูลบริษัทในฟอร์มด้านล่าง เพื่อตรวจสอบผลประเมินได้ฟรี
รู้ผลภายใน 1-2 วันทำการ
เกณฑ์การสมัครเบื้องต้น
 1. จดทะเบียนนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัทจำกัดมหาชน และเปิดดำเนินการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
 2. มีผู้ถือหุ้นหลักเป็นคนไทยอย่างน้อย 1 คน (ถือหุ้นอย่างน้อย 20%) ที่เป็นผู้ดำเนินธุรกิจและอาศัยอยู่ในประเทศไทย
 3. มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทต่อปี
 4. มีการนำส่งงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วในช่วง 3 ปีล่าสุด (รวมถึงปีปัจจุบัน)
 5. กรรมการบริษัทต้องไม่อยู่หรือเคยอยู่ในสถานะล้มละลาย
 6. ผ่านการตรวจสอบการฟอกเงินจากเว็บไซต์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
 7. ต้องไม่เป็นธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจซื้อมา-ขายไป
กรุณาใส่เลขทะเบียน 13 หลัก
ขอบคุณที่สมัครระดมทุนกับเรา
เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ หากบริษัทของคุณผ่านเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น
Oops! Something went wrong while submitting the form.

หุ้นกู้แบบไหนที่เหมาะกับธุรกิจคุณ

Basic Bond
หุ้นกู้พื้นฐาน

ขยายธุรกิจไปอีกขั้นด้วยเงินก้อน โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ทำไมหุ้นกู้ประเภทนี้จึงเหมาะกับคุณ

 • ตอบโจทย์ธุรกิจได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเพื่อขยายกิจการ ทำโครงการใหม่ เพิ่มเงินทุนหมุนเวียน หรือรีไฟแนนซ์
 • ยืดหยุ่นกว่า ด้วยระยะเวลาชำระคืน ตั้งแต่ 3 - 24 เดือน
 • ไม่ต้องใช้หลักประกัน

ธุรกิจที่เหมาะสมกับหุ้นกู้ประเภทนี้

 • ธุรกิจที่ต้องการเงินทุนเพิ่มเพื่อทําโครงการใหญ่
 • ธุรกิจที่ต้องการขยายกำลังการผลิต
 • ธุรกิจที่ต้องการรีไฟแนนซ์ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

Trade Financing Bond
หุ้นกู้หมุนเวียนการค้า

ธุรกิจไม่สะดุดด้วยเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นตามจำนวนที่ใช้จริง

ทำไมหุ้นกู้ประเภทนี้จึงเหมาะกับคุณ

 • เงินทุนยืดหยุ่น รวดเร็ว ตามจำนวนและระยะเวลาที่ธุรกิจต้องการ
 • จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเท่าจำนวนและระยะเวลาที่ต้องการใช้จริง
 • ไม่ต้องใช้หลักประกัน

ธุรกิจที่เหมาะสมกับหุ้นกู้ประเภทนี้

 • ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพเงินทุนหมุนเวียน
 • ต้องการเงินทุนเพื่อจัดซื้อวัสดุและสินค้าล็อตถัดไป
 • ต้องการตัวช่วยรับมือยอดสั่งซื้อที่ขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่แน่นอน

Mortgage Bond
หุ้นกู้ใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน

หุ้นกู้ใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน ให้ที่ดินหาเงินทุนแทนคุณ

ทำไมหุ้นกู้ประเภทนี้จึงเหมาะกับคุณ

 • อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า
 • ตอบโจทย์ความต้องการธุรกิจได้หลายแบบตามความต้องการ ตั้งแต่ขยายกิจการ ไปจนถึงรีไฟแนนซ์
 • ไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์หลักทรัพย์ให้ผู้อื่น

ธุรกิจที่เหมาะสมกับหุ้นกู้ประเภทนี้

 • มีที่ดินในครอบครอง
 • ต้องการเงินทุนจำนวนมาก ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า
สมัครระดมทุน

คำถามที่พบบ่อย

เพียร์ พาวเวอร์ ต่างจาก ธนาคารอย่างไร?


เพียร์ พาวเวอร์ เป็นแพลตฟอร์มตัวกลางในการระดมทุน ที่เชื่อมต่อธุรกิจให้เข้าถึงนักลงทุน ภารกิจของเราไม่ใช่การปล่อยสินเชื่อ แต่คือการช่วยธุรกิจอิสระให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากนักลงทุนรายย่อย ในรูปแบบที่ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณที่สุด

ปัจจุบัน เพียร์ พาวเวอร์ ให้บริการการระดมทุนผ่านการออกคราวด์ฟันดิงประเภท หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding Bond) และ หุ้นคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding Equity)

   ข้อดีของการระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิง เมื่อเทียบกับการกู้ธนาคาร ได้แก่
     1. เข้าใจคุณได้มากกว่า - เพราะเราประเมินเครดิตบริษัทแต่ละรายในมุมของเจ้าของธุรกิจจริง ต่างจากธนาคาร
     2. อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม - อนุมัติตามระยะเวลาและวงเงินที่คุณต้องการจริง ในอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่า
     3. โอกาสฟังเสียงรายย่อย - เข้าถึงนักลงทุนรายย่อยและรายใหญ่บนแพลตฟอร์มง่าย ๆ ถือเป็นโอกาสฟังเสียงตอบรับจากตลาด
 

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?


เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบไปด้วย
   เอกสารบริษัท
     1. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ. 5
     2. งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับเต็ม
     3. บัญชีธนาคารหลักแสดงรายการ 6 เดือนย้อนหลังของบริษัท (Bank Statement)
     4. รายงานเครดิตบูโรของบริษัท (ข้อมูลล่าสุดไม่เกิน 30 วัน)

   เอกสารผู้ถือหุ้นหลักทุกท่าน
     1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     2. บัญชีธนาคารหลักแสดงรายการ 6 เดือนย้อนหลัง (Bank Statement)
     3. รายงานเครดิตบูโร (ข้อมูลล่าสุดไม่เกิน 30 วัน)
 

ฉันต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่?


ค่าธรรมเนียมการระดมทุน คิดเป็นอัตรา 0.5-4% จากจำนวนเงินระดมทุน (ขึ้นอยู่กับวงเงินและระยะเวลากู้) โดยจะเรียกเก็บในกรณีที่มีการระดมทุนสำเร็จเท่านั้น
 

ศึกษารายละเอียดการระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิง
ได้จากคู่มือสำหรับธุรกิจที่ต้องการระดมทุน

ทำไมต้องเพียร์ พาวเวอร์

2 Billion+

fund raised
เพราะเราเชื่อในสังคมที่ธุรกิจทุกขนาดเติบโตได้เต็มศักยภาพ ด้วยพลังที่ส่งต่อจากคนธรรมดา
การช่วยธุรกิจของคุณให้เดินไปยังเป้าหมาย จึงเป็นภารกิจของเรา

ส่วนหนึ่งของบริษัทชั้นนำที่ระดมทุนกับเพียร์ พาวเวอร์

“หลังจากระดมทุนผ่านเพียร์ พาวเวอร์ เราก็รู้สึกได้ว่าเราใกล้ชิดกับนักลงทุนมากขึ้น เขาไปลองใช้ผลิตภัณฑ์ มีฟีดแบ็ก ทำให้เราได้เห็นมุมมองหลากหลาย”
ดร. กฤษดา กฤตยากีรณ
ผู้ก่อตั้ง MuvMi
“ทีมงานเพียร์ พาวเวอร์ช่วยเหลือเราดีมากในด้านการทำสตอรีและ marketing ทำให้นักลงทุนรู้จัก Local Alike มากขึ้น”  
อรธีรา รัตนทายะ
CFO และ CSO, Local Alike
“เราพัฒนามาด้วยกันกับเพียร์ พาวเวอร์ในหลายด้าน...
ธุรกิจเรามีเงินหมุนในแต่ละเดือนสูง เพียร์ พาวเวอร์ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้เราซื้อของมารับกับความต้องการของลูกค้าได้ดี”
นัฐพล บุญภินนท์
ประธานกรรมการบริหาร N-Squared eCommerce
"หลักการของผมคือคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เราไม่มีที่ดินหรือออฟฟิศใหญ่โต คราวด์ฟันดิงจึงเหมาะกับเราเพราะไม่บังคับให้มีสินทรัพย์มาค้ำประกัน และกระบวนการก็เร็วกว่าด้วย"
สรศักดิ์ วงศ์ชินศรีสกุล
ผู้ก่อตั้ง Generation-S
"เพียร์ พาวเวอร์เข้าใจธุรกิจอย่างเราดีกว่าที่อื่น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เขาถาม เอกสารที่ขอ เวลาที่ใช้ดำเนินการ รู้สึกได้ว่าเขามองธุรกิจเราด้วยความเข้าใจ"
ปิยพล วุฒิกร
CFO, Openbox Architects

ส่วนหนึ่งของบริษัทชั้นนำที่ระดมทุนกับเพียร์ พาวเวอร์

สู่เป้าหมายที่ไกลกว่าไปกับ PeerPower

ถึงเวลาพาธุรกิจของคุณไปให้ไกลกว่าเดิม
ผลักดันศักยภาพธุรกิจคุณไปกับเรา

ต้องการข้อมูลเพิ่ม? ปรึกษาเราได้

ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจของเพียร์ พาวเวอร์ ช่วยหาตัวเลือกที่เหมาะกับคุณ
นัดปรึกษา
หรือติดต่อทาง
Line ID: @peerpower
Email: support@peerpower.co.th
คำเตือนความเสี่ยง

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงในระดับสูง นักลงทุนจึงควรรับรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการลงทุน ก่อนการลงทุนทุกครั้งนักลงทุนควรอ่านและทำความเข้าใจหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้แต่ละตัว ซึ่งจะระบุรายละเอียดโดยชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อตกลง รวมถึงเงื่อนไขในการชำระเงินระหว่างนักลงทุนและผู้ออกหุ้นกู้

โปรดทราบว่าผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ และความสามารถในการชำระคืนต่อนักลงทุนเมื่อครบกำหนดการชำระ เพียร์ พาวเวอร์ไม่ได้เป็นผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มเพียร์ พาวเวอร์ และเพียร์พาวเวอร์ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความสามารถในการชำระคืนของผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ท่านลงทุนล้มละลายทางธุรกิจ ทั้งผู้ออกหุ้นกู้ และเพียร์ พาวเวอร์จะไม่จ่ายคืนเงินลงทุนของท่าน ดังนั้นนักลงทุนควรลงทุนในจำนวนที่สามารถสูญเสียเงินลงทุนได้เท่านั้น และควรกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน

อ่านคำเตือนเพิ่มเติม ก่อนลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง