สินเชื่อ SME ไม่ใช้หลักทรัพย์

สมัครออนไลน์ รู้ผลอนุมัติภายใน 3 วันทำการ
อัตราดอกเบี้ย
8 - 15% ต่อปี
ระยะเวลา
6 - 24 เดือน
วงเงินกู้
5 แสน - 5 ล้านบาท

คำนวณสินเชื่อของคุณ

เลือกวงเงินที่คุณต้องการกู้ โดยเครื่องคิดเลขจะแสดงจำนวนที่คุณต้องผ่อนชำระต่อเดือน

เกี่ยวกับสินเชื่อ SME เพียร์ พาวเวอร์

เพียร์ พาวเวอร์ เชื่อมต่อผู้ขอสินเชื่อที่มีเครดิตดีกับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่จูงใจ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยของผู้ขอสินเชื่อกำหนดโดยเพียร์ พาวเวอร์ ที่ 8-15% ต่อปี ขึ้นอยู่กับคะแนนเครดิต

สมัครออนไลน์ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน

Application step
1.
สมัครออนไลน์
กรอกแบบฟอร์มและอัพโหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์
2.
รับข้อเสนอ
ฝ่ายประเมินสินเชื่อแจ้งผลอนุมัติพร้อมอัตราดอกเบี้ยภายใน 3 วันทำการ
3.
ลิสต์สินเชื่อ
สินเชื่อได้รับการจับคู่กับนักลงทุนหลังจากท่านตอบรับข้อเสนอของเรา
4.
เซ็นสัญญา และรับเงิน
เมื่อสินเชื่อได้รับการลงทุนเต็มจำนวน เซ็นสัญญาและรับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร

คุณสมบัติและเอกสารที่ต้องใช้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ
 1. บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ประเภทบริษัทจำกัด และดำเนินการมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป
 2. สถานที่ประกอบการอยู่ในกรุงเทพฯ, ฉะเชิงเทรา, อ่างทอง, นนทบุรี, นครนายก, นครปฐม, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, สระบุรี, สุพรรณบุรี, ราชบุรี, ชลบุรี และระยอง
 3. บริษัทมีผู้ถือหุ้นหลัก (มากกว่าหรือเท่ากับ 20%) อย่างน้อย 1 คน
เอกสารที่ต้องใช้
 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน
 2. ใบทะเบียนพาณิชย์
 3. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ. 5
 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 20% ทุกท่าน
 5. บัญชีธนาคารหลักแสดงรายการ 6 เดือนย้อนหลังของผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 20% ทุกท่าน
 6. บัญชีธนาคารหลักของบริษัทแสดงรายการ 6 เดือนย้อนหลัง
 7. งบการเงินที่สอบทานแล้วล่าสุด
 8. รายงานเครดิตบูโรของผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 20% ทุกท่าน
 9. รายงานเครดิตบูโรของบริษัท

คำถามที่พบบ่อย

เราทราบดีว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่าสำหรับธุรกิจ SME บริการของเราแตกต่างจากสถาบันการเงินดั้งเดิมดังนี้
 • สะดวกกว่า - ไม่ต้องเดินทางไปสาขา การสมัครทำผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด
 • รวดเร็วกว่า - สมัครง่ายภายในไม่กี่ขั้นตอน ทราบผลอนุมัติภายใน 3 วันทำการ
 • ยืดหยุ่นกว่า - ผู้ขอสินเชื่อไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน และสามารถชำระเงินคืนก่อนกำหนดในสัญญาโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
เราประเมินความน่าเชื่อถือของผู้ขอสินเชื่อโดยพิจารณาจากประวัติทางการเงิน ประสบการณ์ในอุตสาหกรรม และแผนการเติบโตของบริษัท โดยคำนวณออกมาเป็น "คะแนนเครดิต" ผู้กู้ที่มีคะแนนเครดิตดี จะได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า
บริษัทไม่มีนโยบายเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับผู้ขอสินเชื่อที่ชำระยอดหนี้ครบก่อนกำหนดในสัญญา ผู้ขอสินเชื่อจะจ่ายเพียงดอกเบี้ยของยอดที่ทำการกู้ไปแล้วเท่านั้น ฉะนั้นหากคุณปิดยอดหนี้เร็ว คุณจะจ่ายดอกเบี้ยน้อยลง

เจ้าของกิจการที่เลือกใช้ PeerPower

ภูมิ เหล่าภัทรเกษม
Co-Founder, Make IO