เพียร์ พาวเวอร์ สร้างโอกาสทางการลงทุนในธุรกิจ SMEs

Mobile Sale
Sme side

1. กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME)

ซึ่งต้องการเงินทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม

Investor side

2. กลุ่มนักลงทุนที่มองหา
การลงทุนรูปแบบใหม่

ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงและสามารถกระจายความเสี่ยงจากสินทรัพย์ประเภทอื่นๆได้

การจัดการความเสี่ยงคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับ เพียร์ พาวเวอร์

icon

1. Machine Learning Credit Model

แม่นยำด้วยระบบประเมินเครดิตสกอริ่งอันเป็นลิขสิทธิ์ของเพียร์ พาวเวอร์ โดยใช้ข้อมูลนับพันจุดในการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ประกอบการที่ยื่นขอพิจารณา

icon

2. การกระจายความเสี่ยง

ด้วยประเภทธุรกิจที่หลากหลาย ทำให้นักลงทุนสามารถเลือกกระจายความเสี่ยงด้านการลงทุนได้ด้วยการลงทุนเริ่มต้นที่เหมาะสม

icon

3. การติดตามการชำระหลังลงทุน

ดูแลอย่างถี่ถ้วนในการตรวจสอบการชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยด้วยการติดตามจากในระบบ ในกรณีชำระล่าช้า ทีมติดตามหนี้สินของเพียร์ พาวเวอร์ จะเริ่มกระบวนการทำงานตั้งแต่วันแรกที่มีการผิดนัดชำระ