Your Prosperity, Our Pursuit

ทางเลือกการลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมและกระจายความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ

ลงทุนกับธุรกิจที่เชื่อถือได้

ลงทุนผ่านบริษัทลงทุนเฉพาะทาง ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. ลงทะเบียน

เปิดบัญชีลงทุนกับเพียร์ พาวเวอร์ภายใน 5 นาที

2. ลงทุน

วางแผนและเลือกธุรกิจที่ยื่นขอพิจารณาการลงทุน

3. รับผลตอบแทน

รับผลตอบแทนเป็นรายเดือนจากผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อ

ผลตอบแทน 11.4% :: ข้อมูลผลตอบแทนเฉลี่ยของนักลงทุนในปี 2018 ซึ่งอาจแตกต่างไปเป็นรายกรณี
ดูแพลตฟอร์มการลงทุน
Product showcase

ลงทุนกับ PeerPower ดีอย่างไร

ลงทุนกับ PeerPower

เริ่มต้นที่ 100,000 บาท

รับผลตอบแทนสูงถึง

11.4%* ต่อปี

ในระยะเวลา

6 - 24 เดือน

*ผลตอบแทน 11.4% :: ข้อมูลผลตอบแทนเฉลี่ยของนักลงทุนในปี 2018 ซึ่งอาจแตกต่างไปเป็นรายกรณี

ลงทุนกับธุรกิจที่ได้รับการตรวจสอบมาแล้วว่ามีศักยภาพในการเติบโตที่ดี และมีความสามารถในการชำระคืน
ไม่ต้องแบกรับความผันผวนของตลาด เพราะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ที่ต้องได้รับการชำระหนี้ตามกฎหมาย
ลงทุนในอุตสาหกรรมที่หลากหลายเพื่อเพิ่มโอกาสในการกระจายความเสี่ยง
เผชิญกับความเสี่ยงเพียงประการเดียว คือความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้ (Default Risk) โดยในปี 2018 สินเชื่อของเพียร์ พาวเวอร์ 98.4% ชำระตรงเวลาหรือชำระครบถ้วนแล้ว

เกี่ยวกับผู้ขอสินเชื่อ

ลงทุนในธุรกิจ SME ไทยที่มีเครดิตดี และต้องการแหล่งเงินทุนเพื่อใช้สำหรับธุรกิจวงเงินสินเชื่อ 5 แสน-5 ล้านบาท ระยะเวลาสินเชื่อ 6-24 เดือน อัตราผลตอบแทน 8-15% ต่อปี

4 อุตสาหกรรมหลักของสินเชื่อเพียร์ พาวเวอร์

4 อุตสาหกรรมหลักของสินเชื่อเพียร์ พาวเวอร์

ธุรกิจบริการ
ธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจไอที
ธุรกิจการผลิต
จุดประสงค์การใช้สินเชื่อ

จุดประสงค์การใช้สินเชื่อ

เงินทุนหมุนเวียน
ขยายกิจการ
รีไฟแนนซ์
ลงทุนในโครงการใหม่

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการลงทุนกับ PeerPower

PeerPower เปิดให้บริการแก่นักลงทุนที่ไม่ใช่รายย่อยตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
  1. ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด (High Net Worth)
    • กรณีเป็นบุคคลธรรมดา - มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป หรือมีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาท ขึ้นไป หรือมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป สามารถพิจารณารวมกับคู่สมรสได้
    • กรณีเป็นนิติบุคคล - มีส่วนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป หรือมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป
  2. กิจการเงินร่วมลงทุน
  3. นิติบุคคลร่วมลงทุน
  4. ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรือการลงทุน หรือผู้ที่เคยประเมินคุณค่าของผู้ประกอบธุรกิจหรือให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจมาไม่น้อยกว่าสามปี เช่นที่ปรึกษาทางการเงิน นักวิเคราะห์ ผู้บ่มเพาะธุรกิจ (incubator) กรรมการหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้บริหารของธุรกิจ เป็นต้น โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีเงินลงทุนโดยตรงในหุ้นตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป
PeerPower ให้บริการอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ประกาศกระทรวงการคลัง ปว.58 และอยู่ในระหว่างดำเนินการกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ในเรื่องการขอใบอนุญาต Debt Crowdfunding เพื่อเปิดให้บริการสำหรับผู้กู้และนักลงทุนภายรายย่อยในปี 2562 นี้

นักลงทุนของ PeerPower

Investor review from Chitravat Mahatchawaroj
"ด้วยความเข้มงวดในการประเมินความเสี่ยงของเพียร์ พาวเวอร์ ทำให้พอร์ตการลงทุนของผมเป็นพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ และได้รับผลตอบแทนเหนือกว่าการลงทุนดั้งเดิมเช่นในหุ้นหรือตราสารหนี้"
จิตรวัฒน์ มหัตชวโรจน์
ธุรกิจส่วนตัว
Investor review from Chitravat Mahatchawaroj
"เพียร์ พาวเวอร์เป็นทางเลือกการลงทุนที่ดีในยุคนี้ โดยเฉพาะในช่วงตลาดหุ้นผันผวน"
หัทชัย ศรีสุภรวาณิชย์
นักลงทุนเต็มเวลา