BETTER RETURNS
สินทรัพย์รูปแบบใหม่ เพื่อการกระจายการลงทุนของคุณ

 • ลงทุนในสินเชื่อเพื่อธุรกิจ
 • รับกระแสเงินสดคงที่ที่มาพร้อมกับผลตอบแทนสูงถึง 10% ต่อปี
 • กระจายการลงทุนของคุณนอกเหนือจากหุ้นและพันธบัตร
 • ลงทุนในสินเชื่อเพื่อธุรกิจ
 • รับกระแสเงินสดคงที่
  ที่มาพร้อมกับผลตอบแทนสูงถึง 10% ต่อปี
 • กระจายการลงทุนของคุณ
  นอกเหนือจากหุ้นและพันธบัตร

ลงทะเบียน

ทำงานอย่างไร

1. ค้นหา

ค้นหาสินเชื่อบนมาร์เกตเพลสซึ่งผ่านการประมวลเครดิตโดยแพลตฟอร์ม PeerPower

2. ลงทุน

เลือกลงทุนในสินเชื่อที่คุณสนใจ โดยคุณสามารถเลือกสินเชื่อด้วยตนเอง หรือใช้ระบบ “auto invest” ของเราเพื่อช่วยลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้

3. รับผลตอบแทน

รับผลตอบแทนรายเดือน (เงินต้นและดอกเบี้ย) โดยเงินจะโอนเข้าบัญชีในระบบของคุณโดยตรง

ทำไมนักลงทุนควรไว้วางใจ PeerPower

ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมกว่า 4 ทศวรรษ

แพลตฟอร์มของเราถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นจากบุคลากรที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการเงินและบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก

อิสระในการควบคุม

คุณสามารถควบคุมพอร์ตฟอลิโอของคุณได้โดยทำการเลือกระยะเวลาของสินเชื่อ จุดประสงค์ในการกู้ และระดับคะแนนเครดิตที่คุณสนใจลงทุน คุณสามารถใช้เครื่องมือ auto invest ของเราช่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่คุณเลือก

บริหารความเสี่ยง

เราบริหารความเสี่ยงโดยการปล่อยกู้กับผู้ขอสินเชื่อที่มีเครดิตดีเท่านั้น ในขณะเดียวกันระบบของเราช่วยให้นักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงไปยังสินเชื่อที่หลากหลายได้

เงินทุนที่ก่อให้เกิดประโยชน์

เนื่องจากผู้ขอสินเชื่อของเราคือเจ้าของกิจการที่ขอสินเชื่อเพื่อนำไปสร้างประโยชน์กับธุรกิจ เช่น เติบโตกิจการ เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือลดภาระหนี้สิน เท่ากับว่านักลงทุนเช่นคุณช่วยเหลือเจ้าของกิจการคนไทยที่มีเครดิตดีให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม

“With PeerPower, I can now access investments that were once the domain of the banks. My investments have performed strongly and added a new level of diversification to my portfolio.”

Barry Johnston, Investor since April, 2014

คำถามที่พบบ่อย

ใครสามารถเป็นนักลงทุนได้บ้าง

ขณะนี้ PeerPower เปิดรับนักลงทุนรายใหญ่ (high-net-worth investors) ซึ่งมีคุณสมบัติต่อไปนี้

 • มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป หรือ
 • มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป หรือ
 • มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
เงินลงทุนจะลงทุนในสินเชื่อประเภทใด

ขณะนี้ นักลงทุนจะลงทุนในสินเชื่อเพื่อธุรกิจ (ใน 1 สินเชื่อสามารถมีนักลงทุนได้หลายคน) โครงการสินเชื่อที่ปรากฏบนมาร์เกตเพลสได้ผ่านเกณฑ์และกระบวนการประเมินโครงการที่เข้มงวดและรัดกุมจากทีมงานแล้วเท่านั้น

นักลงทุนจะได้รับเงินคืนอย่างไร

พอร์ตลงทุนของคุณประกอบด้วยโครงการสินเชื่อย่อยหลายโครงการ ในแต่ละเดือนที่ผู้ขอสินเชื่อได้ทำการผ่อนชำระคืนตามเวลาที่กำหนด เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะนำเงินจำนวนนี้ไปลงทุนต่อหรือถอนออกจากบัญชี สำหรับเงินที่ได้ทำการลงทุนไปแล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาชำระคืน จะได้สามารถถอนออกได้จนกว่าจะถึงเวลาที่ผู้ขอสินเชื่อต้องชำระคืน

ผลตอบแทนเป็นอย่างไร

นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนสุทธิระหว่าง 6-12% ขึ้นอยู่กับคะแนนเครดิตของผู้ขอสินเชื่อที่นักลงทุนตัดสินใจลงทุน (อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ทำการหักค่าบริการแล้ว)

ดูเพิ่มเติม

กรุณาลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ