ผลตอบแทนที่จูงใจ

กระจายความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน สู่สินทรัพย์รูปแบบใหม่
เริ่มลงทุน
banner

เข้าใจวิธีการทำงานของเพียร์ พาวเวอร์

icon

ลงทะเบียน เปิดบัญชี

Product showcase dashboard
icon

ลงทะเบียนการลงทุน

เปิดบัญชีออนไลน์ง่ายๆ ภายใน 5 นาที

 • กรอกข้อมูลส่วนตัว
 • ทดสอบระดับความเสี่ยงและความรู้ในการลงทุน
 • อัพโหลดเอกสารแสดงคุณสมบัตินักลงทุน
icon

ลงทุนในธุรกิจ
ตามระดับความเสี่ยงของท่าน

Product showcase marketplace
icon

ลงทุนในธุรกิจ ตามระดับความเสี่ยงของท่าน

เลือกลงทุนจากหลากหลายปัจจัย

 • ประเภทธุรกิจ
 • อัตราผลตอบแทน
 • จุดประสงค์ในการขอระดมทุน
 • ระยะเวลาในการถือหุ้นกู้

เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของหุ้นกู้ผ่าน Bond Prospectus

 • ภาพรวมธุรกิจ
 • ผลประกอบการ
 • ผลการประเมินความเสี่ยง
icon

ติดตาม การลงทุน

Product showcase dashboard
icon

ติดตามการลงทุน

เข้าถึงข้อมูลการลงทุนผ่านหน้า dashboard แบบ real time

 • มูลค่าบัญชีที่ลงทุน
 • จำนวนการลงทุนที่ลงทุนในปัจจุบัน
 • สถานะการชำระเงินจากหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง
icon

สร้างพอร์ต
โฟลิโอของคุณให้เติบโต

Product showcase portfolio
icon

สร้างพอร์ตโฟลิโอของคุณให้เติบโต

วางแผนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนได้ด้วยตนเอง

 • สัดส่วนการลงทุนในแต่ละเครดิตเกรด
 • สถานะโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ
 • เลือกลงทุนแบบอัตโนมัติ