คำถามที่พบบ่อย

PeerPower คือผู้ให้บริการตลาดสินเชื่อออนไลน์ชั้นนำในประเทศไทย พันธกิจของเราคือการลดช่องว่างทางการเงิน ผู้ขอสินเชื่อได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่จูงใจ
เราทราบดีว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่าสำหรับธุรกิจ SME บริการของเราแตกต่างจากสถาบันการเงินดั้งเดิมดังนี้
  • สะดวกกว่า - ไม่ต้องเดินทางไปสาขา การสมัครทำผ่านช่องทางออนไลน์
  • รวดเร็วกว่า - สมัครง่ายภายในไม่กี่ขั้นตอน ทราบผลอนุมัติภายใน 3 วันทำการ
  • ยืดหยุ่นกว่า - ผู้ขอสินเชื่อไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน และสามารถชำระเงินคืนก่อนกำหนดในสัญญาโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
PeerPower ให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ หมายถึง อัตราดอกเบี้ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงการผ่อนชำระ และจำนวนเงินผ่อนชำระมีจำนวนเท่ากันทุกเดือน ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยผันแปร จะมีดอกเบี้ยที่ขึ้นลง ขึ้นอยู่กับนโยบายและเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร
PeerPower ให้บริการภายใต้กฎหมายอย่างถูกต้องตามประกาศกระทรวงการคลัง ปว.58 และกำลังหารือกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการขอใบอนุญาต P2P Lending เพื่อเปิดให้บริการสำหรับผู้กู้และนักลงทุนรายย่อยภายในปีนี้