นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies) บนเว็บไซต์ของบริษัท เพียร์ พาวเวอร์ แพลตฟอร์ม จำกัด

1. คุกกี้ (Cookies) คืออะไร
คุกกี้ คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของท่าน หรือการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน
2. ประเภทของ Cookies ที่เพียร์ พาวเวอร์ ใช้บนเว็บไซต์
เพียร์ พาวเวอร์ ได้ใช้คุกกี้ประเภทต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของเพียร์ พาวเวอร์ ดังต่อไปนี้
  • คุกกี้ที่ใช้เพื่อความจำเป็นสำหรับกระบวนการปฏิบัติงานของระบบเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามปกติ ซึ่งจะไม่สามารถปิดการใช้งานหรือลบคุกกี้ประเภทนี้ได้
  • คุกกี้ที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์และวัดผลการทำงานของเว็บไซต์ของเพียร์ พาวเวอร์ (Analytical/Performance Cookies) ซึ่งจะช่วยจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตลอดจนพฤติกรรมของในการใช้งานเว็บไซต์ของเพียร์ พาวเวอร์ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงวิธีการนำเสนอข้อมูลของเพียร์ พาวเวอร์ ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น
  • คุกกี้ที่ใช้ในการช่วยจดจำข้อมูลการตั้งค่า หรือตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้บนเว็บไซต์ของเพียร์ พาวเวอร์ (Functionality Cookies) เพื่อช่วยให้เพียร์ พาวเวอร์ ปรับแต่งเนื้อหา และรูปแบบให้ตอบสนองตามความต้องการในการใช้งานที่ท่านเคยเลือกไว้ เช่น ภาษา ขนาดตัวอักษร เป็นต้น
  • คุกกี้ที่ใช้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies) ซึ่งใช้เพื่อจดจำพฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์ของเพียร์ พาวเวอร์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมะสมกับท่าน
3. ท่านสามารถเลือกปิดค่าคุกกี้ (Cookies) ได้อย่างไร

ท่านสามารถเลือกปิดค่าคุกกี้ที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์และวัดผลการทำงานของเว็บไซต์ของเพียร์ พาวเวอร์ (Analytical/Performance Cookies) และคุกกี้ที่ใช้ในการช่วยจดจำข้อมูลการตั้งค่า หรือตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้บนเว็บไซต์ของเพียร์ พาวเวอร์ (Functionality Cookies) ได้ในอุปกรณ์ของท่าน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้และวิธีการปิดการใช้งาน กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aboutcookies.org