Tag

ลงทุนใน SME

Debt Crowdfunding การระดมทุนเพื่อธุรกิจ SME

Debt Crowdfunding การระดมทุนเพื่อธุรกิจ SME ถ้าพูดถึงการร่วมระดมทุนเพื่อธุรกิจ SME ในลักษณะหุ้นกู้แล้ว สำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุนของเพียร์ พาวเวอร์ คงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ เพราะลักษณะบริการของเพียร์ พาวเวอร์ที่ผ่านมาเป็นบริการเงินทุนที่มีลักษณะคล้ายกับ Debt Crowdfunding แต่สำหรับประเทศไทย การระดมทุนในรูปแบบนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่ และเชื่อว่าแม้แต่ผู้ที่เคยใช้บริการกับเพียร์ พาวเวอร์มาบ้างแล้ว แต่ก็อาจจะยังทราบข้อมูลไม่รอบด้าน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันบทความนี้จะบอกได้ว่าการระดมทุนในรูปแบบ Debt Crowdfunding ในประเทศไทยตามประกาศของ SEC เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นั้นเป็นอย่างไร Debt Crowdfunding คืออะไร การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการทำได้หลายวิธี แต่ส่วนใหญ่ถ้าต้องการเงินทุนจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เงินเก็บหรือครอบครัว ที่แรกที่จะนึกถึงก็คือธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ เพราะเป็นแหล่งทุนดั้งเดิมที่เราจะนึกถึงได้ในทันที แต่สำหรับ Debt Crowdfunding แล้วรูปแบบของแหล่งทุนและวิธีการที่ได้มาจะต่างออกไป เพราะเป็นลักษณะของการระดมทุนเพื่อธุรกิจ SME โดยผู้ประกอบการจะนำธุรกิจของตนออกมาขอระดมทุนจากนักลงทุนในลักษณะการออกหุ้นหรือหุ้นกู้ผ่านตัวกลางที่ทำหน้าที่จัดการและนำเสนอกิจการดังกล่าวเพื่อให้นักลงทุนเลือกลงทุน โดยมีหน่วยลงทุนเริ่มต้นที่ 50,000 บาท จากนักลงทุนที่สนใจในธุรกิจนั้น ซึ่งสามารถมีได้หลายคน โดยแพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลางการลงทุนจะเป็นผู้ระดมทุนโดยผู้รับฝากเงิน(Custodian)จะทำหน้าที่รวบรวมเงินที่ได้จากการลงทุนไปมอบให้กับเจ้าของกิจการเมื่อมีการระดมทุนครบจำนวนแล้ว และส่งมอบผลตอบแทนให้นักลงทุนเมื่อมีการชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ย โดยผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียม Debt Crowdfunding มีองค์ประกอบอะไรบ้าง ในการระดมทุนแบบ Debt Crowdfunding มีองค์ประกอบสำคัญ 3 องค์ประกอบที่มีจุดประสงค์และหน้าที่ต่างกัน ผู้ประกอบการซึ่งขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง เจ้าของธุรกิจ SME ที่จดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว และต้องการระดมทุนเพื่อขยายกิจการ จึงนำกิจการของตนเองมาขอระดมทุนจากนักลงทุนในลักษณะการออกหุ้นหรือหุ้นกู้ ผ่านผู้ให้บริการที่ทำหน้าเป็นตัวกลางระหว่างผู้ประกอบการกับนักลงทุน ซึ่งผู้ขอออกหุ้นกู้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นบริษัทจดทะเบียนเพื่อขอกู้ยืมสำหรับการประกอบธุรกิจ ขอระดมทุนจากนักลงทุนในลักษณะการออกหุ้นกู้ ผู้ขอระดมทุนจะได้รับเงินทุนตามวงเงินที่ขอไป ถ้าการระดมทุนประสบผลสำเร็จ และต้องชำระเงินต้นและผลตอบแทนคืนให้กับนักลงทุนตามสัญญา แต่การระดมทุนอาจจะล้มเหลวได้ถ้าไม่มีผู้สนใจลงทุน นักลงทุน คือผู้ที่นำเงินมาลงกับกิจการ SME หรือสตาร์ทอัพ ที่ต้องการระดมทุน ในการลงทุนแบบ Debt Crowdfunding จะเริ่มลงทุนได้ที่หน่วยลงทุนละ 50,000 บาท โดยมีนักลงทุน 2 แบบ คือ นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนรายบุคคล เป็นนักลงทุนทั่วไป ที่มีคุณสมบัติตามที่ SEC กำหนด โดยจะลงทุนได้สูงสุดไม่เกินปีละ 1,000,000 บาท นักลงทุนที่มิใช่รายย่อย นักลงทุนสถาบัน เป็นนักลงทุนที่มีลักษณะเป็นธุรกิจจดทะเบียนเพื่อการลงทุนหรืออื่นๆ… Read more

มีเงิน 100000 ลงทุนอะไรดี

มีเงิน 100000 ลงทุนอะไรดี คำถามว่ามีเงินเท่านั้นเท่านี้ ลงทุนอะไรดี เป็นคำถามที่เรามักได้ยินกันบ่อยๆ ตัวเลขของการมีเงิน XXX บาท ลงทุนอะไรดีมีตั้งแต่หลัก 1,000 ไปจนถึงเป็นหมื่น เป็นแสน หรือบางคนคือเป็นล้านก็สามารถเกิดคำถามนี้ได้ ในเงินจำนวนนี้ เพียร์ พาวเวอร์ ขอหยิบจำนวน 100000 บาท มาขยายความว่า มีเงิน 100000 ลงทุนอะไรดี เพราะเงินลงทุนจำนวนนี้ควรหวังผลตอบแทนที่คุ้มค่า รวมทั้งถ้าสูญไปก็น่าเสียดายไม่น้อย ดังนั้น มีเงิน 100000 ลงทุนอะไรดี เพียร์ พาวเวอร์ขอพาไปดูว่าเงินจำนวนนี้ลงทุนอะไรแล้วได้ผลยังไงบ้าง เผื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ สำหรับนักลงทุนมือใหม่ มีเงิน 100000 ลงทุนแบบกระแสหลัก การเอาเงินไปต่อเงิน มักเป็นตัวเลือกแรกๆ ที่นักลงทุนนึกถึง เพราะเป็นการลงทุนที่เห็นชัดเจนว่าผลตอบแทนคือจำนวนเงินที่เพิ่มมากขึ้นตามมูลค่าของสินทรัพย์นั้น แต่ในขณะเดียวกัน การลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยง เพื่อให้เห็นภาพชัดๆ ว่า เงินแสนของเราที่ลงไปจะมีผลกำไรและความเสี่ยงอะไรบ้าง ถ้าอยู่ในการลงทุนกระแสหลัก เพียร์ พาวเวอร์ขอนำเสนอตามนี้เลย จะได้เห็นว่า มีเงิน 100000 บาท ลงทุนอะไรดี ตารางการลงทุนประเภทต่างๆ และผลตอบแทนจากเงิน 100000 บาท มีเงิน 100000 บาท ลงทุน ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี ความเสี่ยง ประมาณ(%) บาท ฝากประจำ 1.8 101800 ความคล่องตัวต่ำ ถอนก่อนครบสัญญาดอกเบี้ยจะลดลง ตราสารหนี้ 3.0 103000 อัตราเงินเฟ้อเพิ่ม มูลค่าสินทรัพย์เท่าเดิม กองทุนรวม 10 110000 ความเสี่ยงเท่ากับสินทรัพย์ที่กองทุนนั้นลงทุนหมายความว่า ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับผลประกอบการของกองทุนนั้น และความผันผวนในตลาด หุ้น 12 112000 ความผันผวนของตลาด เพียร์ พาวเวอร์ 12 112000 หนี้เสีย มีเงิน 100000 ลงทุนในสินทรัพย์อื่น   นอกจากสินทรัพย์กระแสหลักที่คนมักจะมองเป็นตัวเลือกแรกๆ ในการลงทุนแล้ว การลงทุนกับทรัพย์สินที่เป็นชิ้นเป็นอันประเภทซื้อมาขายไป ก็ได้รับความนิยมมากเช่นเดียวกัน แถมบางอย่างมีสภาพคล่องมากพอๆ… Read more