Tag

ผู้ประกอบการ

ประโยชน์ของ Debt Crowdfunding ในภาพรวมคืออะไร

ประโยชน์ของ Debt Crowdfunding ในภาพรวมคืออะไร  เพียร์ พาวเวอร์ พูดถึง Debt Crowdfunding มาหลายครั้งในแง่มุมต่างๆ กัน ส่วนใหญ่เป็นมุมของผู้ประกอบการและนักลงทุน แต่ในความเป็นจริง Debt Crowdfunding สามารถถอยออกมามองในภาพที่ใหญ่กว่าได้อีกขั้น คือภาพของการเพิ่มผลผลิตมวลรวมประชาชาติ(GDP) เพื่อให้เห็นประโยชน์ในแต่ละส่วนของแหล่งเงินทุนประเภทนี้ได้ชัดเจนขึ้น เพียร์ พาวเวอร์ ขอทำหน้าที่อธิบายไปทีละส่วน ประโยชน์ของ Debt Crowdfunding ต่อผู้ประกอบการ กลุ่มผู้ประกอบการถือเป็นผู้รับผลประโยชน์โดยตรงจากบริการดังกล่าว เพราะเป็นกลุ่มที่ยื่นขอแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจต่อ ซึ่งเป็นไปได้ทั้งในรูปแบบการขยายกิจการและเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับธุรกิจ โดยประโยชน์หลักๆ ที่ผู้ประกอบการได้รับจาก Debt Crowdfunding คือ เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ Debt Crowdfunding มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ ซึ่งเป็นไปได้ทั้งเพื่อซื้อวัตถุดิบเพิ่ม ขยายพื้นที่ดำเนินการ สั่งซื้อเครื่องจักร ฯลฯ รวมถึงการซื้อลูกหนี้การค้า(Invoice Factoring) ซึ่งเดิมผู้ประกอบการอาจไม่มีเงินทุนเพียงพอสำหรับเรื่องดังกล่าว หรือหากใช้จ่ายเงินทุนที่มีอยู่ไปกับการขยายกิจการ โอกาสที่จะขาดสภาพคล่องก็มีมาก การได้รับเงินทุนจาก Debt Crowdfunding จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ที่ช่วยให้ธุรกิจของผู้ประกอบการหมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวอีกครั้ง โอกาสในการขยายกิจการ ดังที่กล่าวไปแล้วว่า Debt Crowdfunding คือแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ ที่จะนำไปใช้จ่ายสำหรับธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่กำลังอยู่ในระยะขยายตัวในช่วง 1 – 2 ปีหลังจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งยากต่อการยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ช่วงเวลานี้เองที่ทำให้ผู้ประกอบการ SME จำนวนมากไปต่อไม่ไหว เพราะขาดเงินทุนสำหรับขยายกิจการให้เติบโตทันกับความต้องการของตลาด ทำให้พลาดโอกาสในการทางธุรกิจไปอย่างน่าเสียดาย  Debt Crowdfunding จึงเป็นการเปิดโอกาสให้กับธุรกิจต่างๆ ได้เข้าถึงแหล่งทุน และขยับขยายไปในทิศทางที่ควรจะเป็น การได้รับเงินทุนโดยไม่ใช้สินทรัพย์ค้ำประกัน ในการขยายกิจการที่ต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก ถ้าเป็นผู้ประกอบการที่เพิ่งดำเนินธุรกิจได้ไม่นานการขอสินเชื่อวงเงินสูงๆ จากธนาคารมักยากที่จะได้รับการอนุมัติ หรือสามารถขอสินเชื่อในวงเงินที่ต้องการได้โดยมีเงื่อนไขคือต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่อีกเช่นกัน เพราะผู้ประกอบการจำนวนมากไม่มีสินทรัพย์ในส่วนนี้ ดังนั้น Debt Crowdfunding ที่สนับสนุนแหล่งเงินทุนโดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ทางธุรกิจ จึงตอบโจทย์ผู้ประกอบการมากกว่า ประโยชน์ของ Debt Crowdfunding ต่อนักลงทุน กลุ่มนักลงทุนเป็นอีกกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์ทางตรงจาก Debt Crowdfunding เพราะเป็นผู้รับผลตอบแทนโดยตรงจากผู้ประกอบการที่ชำระเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยรายเดือน ซึ่งการลงทุนใน Debt Crowdfunding จะให้ประโยชน์กับนักลงทุนหลักๆ แล้ว 3 ด้าน… Read more

ภาษีบัญชีเดียว คืออะไร มีประโยชน์แก่ผู้ประกอบการอย่างไร?

เนื่องจาก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมานั้นรัฐได้มีการกำหนดให้เจ้าของกิจการขนาดย่อมทั้งหลายเข้าร่วมมาตรการบัญชีชุดเดียวโดยเจ้าของกิจการที่มีรายได้ไม่เกินกว่า 500 ล้านบาทต่อปี ต้องยื่นคำร้อง เพื่อขอจดแจ้งบัญชีชุดเดียว กับ กรมสรรพากร แต่ว่า บัญชีชุดเดียวนั้น คืออะไร? มีประโยชน์ต่อกิจการของคุณได้อย่างไรบ้าง ? ไปติดตามไปพร้อมกับ เพียร์ พาวเวอร์ ได้เลยค่ะ… Read more