Tag

บัญชี

ลดหย่อนภาษีด้วยการจดทะเบียนนิติบุคคล

ลดหย่อนภาษีด้วยการจดทะเบียนนิติบุคคล หากผู้ประกอบการมีรายได้ 5 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอาจไม่ใช่อัตราภาษีที่ดีที่สุดที่ควรจะจ่่าย เนื่องจากภาษีแบบขั้นบันไดนั้นเป็นอัตราที่คิดจากเงินได้ทั้งหมด ไม่หักต้นทุน ซึ่งไม่ใช่วิธีที่ดีสำหรับการทำธุรกิจซึ่งมีต้นทุนประกอบเข้ามาด้วย แต่การจะทะเบียนการค้า ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วยหลายวิธี ซึ่งเพียร์ พาวเวอร์ ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีด้วยการจดทะเบียนนิติบุคคลมาฝากกันค่ะ ลดหย่อนภาษีถูกกว่าเมื่อจดทะเบียนแบบนิติบุคคล อัตราภาษีระหว่างบุคคลธรรมดา กับภาษีสำหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนการค้าแล้วมีอัตราไม่เท่ากันนะคะ โดยผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจและจดทะเบียนนิติบุคคลในลักษณะ SME คือมีรายได้ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี จะเสียภาษีในอัตราสูงสุดที่ 20% ของกำไรสุทธิ ขณะที่ผู้ประกอบการที่มีธุรกิจ เช่น เปิดร้านขายของออนไลน์หรือกิจการครอบครัวขนาดเล็ก แต่ไม่ได้จดทะเบียนแบบนิติบุคคล จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีอัตราการเสียภาษีแบบขั้นบันไดสูงสุดอยู่ที่ 35% เมื่อมีรายได้เกิน 750,000 บาทต่อปี นั่นหมายความว่าการจดทะเบียนแบบนิติบุคคลมีอัตราการเสียภาษีต่ำกว่าการจดทะเบียนแบบเงินได้บุคคลธรรมดา นอกจากนี้ หากผู้ประกอบการจดทะเบียนแบบนิติบุคคล มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาทและมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท ตั้งแต่ปีพ.ศ.2560 จะได้รับการยกเว้นและลดอัตราภาษี ดังนี้ ยกเว้นภาษีจากกำไรสุทธิ 3 แสนบาทแรก เสียภาษี 15% ของกำไรสุทธิที่เกิน 3 แสนบาทแต่ไม่ถึง 3 ล้านบาท เสียภาษี 20% ของกำไรสุทธิที่เกิน 3 ล้านบาท ลดหย่อนภาษีได้เมื่อกิจการขาดทุน การคิดอัตราภาษีของธุรกิจ SME จะคิดจากกำไรสุทธิ นั่นหมายความว่าหากธุรกิจของผู้ประกอบการเกิดติดขัด เจอกับปัญหาทางการเงิน ทำให้ผลประกอบการรายปีขาดทุน ผู้ประกอบการสามารถนำเอกสารซึ่งแสดงผลประกอบการที่ขาดทุนนี้ ไปยื่นตอนเสียภาษีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงบประมาณของปีถัดไปได้ โดยเก็บไว้ได้สูงสุดถึง 5 ปี ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าจากค่าใช้จ่าย นอกจากการลดหย่อนภาษีจากลักษณะการจดทะเบียน และลดหย่อนจากการขาดทุนแล้วผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท รายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท สามารถนำค่าใช้จ่ายของการจดทะเบียนบริษัท ค่าทำบัญชีและค่าสอบบัญชี ไปยื่นขอลดหย่อนภาษีเพิ่มได้อีก 2 เท่า ลดหย่อนภาษีด้วยการเพิ่มรายจ่าย หลักการคิดภาษีนิติบุคคล คือ นำรายได้มาหักลบกับรายจ่ายเพื่อหาผลกำไรไปคิดภาษี ถ้าผู้ประกอบการสามารถเพิ่มจำนวนรายจ่ายให้มากขึ้น เมื่อนำมาหักลบกับรายได้ กำไรก็จะน้อยลง ภาษีที่ต้องเสียก็ลดลงด้วย ซึ่งการเพิ่มรายจ่ายมี 3 วิธีด้วยกัน ดังนี้ค่ะ ค่าสึกหรอของทรัพย์สินบริษัทก็ลดหย่อนภาษีได้… Read more

ภาษีบัญชีเดียว คืออะไร มีประโยชน์แก่ผู้ประกอบการอย่างไร?

เนื่องจาก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมานั้นรัฐได้มีการกำหนดให้เจ้าของกิจการขนาดย่อมทั้งหลายเข้าร่วมมาตรการบัญชีชุดเดียวโดยเจ้าของกิจการที่มีรายได้ไม่เกินกว่า 500 ล้านบาทต่อปี ต้องยื่นคำร้อง เพื่อขอจดแจ้งบัญชีชุดเดียว กับ กรมสรรพากร แต่ว่า บัญชีชุดเดียวนั้น คืออะไร? มีประโยชน์ต่อกิจการของคุณได้อย่างไรบ้าง ? ไปติดตามไปพร้อมกับ เพียร์ พาวเวอร์ ได้เลยค่ะ… Read more

จะทำอย่างไร? หากธุรกิจขายดีแต่ขาดทุนอยู่เรื่อยๆ

เชื่อว่ายังมีเจ้าของกิจการหลายท่านที่รู้สึกสงสัยว่า ธุรกิจของเราก็ดำเนินไปได้เรื่อยๆแต่ทำไมไม่เห็นกำไรเป็นกอบเป็นกำเหมือนอย่างคนอื่นเขาสักที หรือทำๆไปแล้วทำไมพอครบสิ้นเดือน เงินถึงขาดมือตลอด วันนี้ เพียร์ พาวเวอร์ มีคำแนะนำและวิธีการจัดการมาให้ จะต้องทำอย่างไรบ้างไปติดตามกันได้เลยค่ะ… Read more