Buyer Persona

ทำความรู้จักกับ Time Value of money และสิ่งที่ SME ควรรู้

การบริหารจัดการการเงินนั้นเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเกิดกำไรและมีเงินในการหมุนเวียนกิจการต่อไปได้ วันนี้เพียร์ พาวเวอร์มีอีกหนึ่งวิธีการที่จะทำให้บริหารจัดการการเงินของธุรกิจคุณมีประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์จากมูลค่าของเงินได้อย่างเต็มที่

Time Value of Money คืออะไร? มาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกัน

Time Value of Money หรือก็คือ มูลค่าของเงินเมื่อเวลาผ่านไป เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่มองเห็นว่าคุณค่าของเงินในปัจจุบันนั้นอาจจะถูกลดทอนค่าเงินลงเมื่อเวลาผ่านไป

Time Value of Money เป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการบริหารการเงิน การที่จะทำให้เงินทำงานด้วยตัวเองและออกดอกออกผลได้จริงๆนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ หลายคนนำลงเงินไปลงทุนแต่ก็กลับเสียมากกว่าที่จะได้มา

นอกจากนี้ Time Value of Money ยังสามารถมองในมุมกลับได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณพบโปรโมชั่นจ่ายเงินสดลด 3% หรือเลือกที่จะจ่ายผ่านบัตรเครดิต ซึ่งคุณสามารถชำระเงินหลังจากนี้ได้สูงสุดถึง 55 วัน ประโยชน์จากการจ่ายด้วยเงินสด หรือ ประโยชน์จากการชำระบัตรเครดิตนั้นก็ถือเป็น Time Value of Money ด้วยกันทั้งนั้น

จุดเริ่มต้นของแนวคิด Time Value of money

แนวคิดเรื่อง Time Value of money เกิดขึ้นจากนักลงทุนกลุ่มหนึ่งที่มักจะมีความคิดว่าอยากที่จะได้เงินทันที ตอนนี้ หรือในปัจจุบันมากกว่าที่จะต้องรอรับเงินในจำนวนที่เท่ากันในอนาคต สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า เงินนั้นมีความสามารถที่จะเติบโตหรือเพิ่มมูลค่าขึ้นได้เมื่อเวลาผ่านไป

ยกตัวอย่างง่ายๆ เมื่อคุณฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ คุณก็จะได้รับดอกเบี้ยจากการฝากเงิน ดอกเบี้ยที่คุณได้นี้ก็ถือเป็นมูลค่าอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากระยะเวลาที่ผ่านไป หรือสมมติว่าคุณมี 2 ทางเลือกระหว่าง รับเงิน 100,000 บาท ตอนนี้กับ รับเงิน 100,000 บาทในอีก 2 ปีข้างหน้า แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่นั้นก็จะต้องเลือกทางเลือกที่ 1 และรับเงินในวันนี้ นั่นก็เพราะว่ามูลค่าของเงิน 100,000 บาท ในปัจจุบันนั้นมีมูลค่า หรือมีความสามารถในการทำประโยชน์ได้มากกว่าในอนาคต หรือที่เรียกว่า “ค่าเสียโอกาส” (Opportunity Costs)

ซึ่ง Opportunity Costs หรือ ค่าเสียโอกาส นี้ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ค่าเสียเวลาที่เราต้องรอในระยะเวลา 2 ปีเพื่อให้ได้รับเงินจำนวนเท่าเดิม แต่ยังรวมถึงโอกาสต่างๆที่คุณจะสามารถนำเงินก้อนนี้ไปบริหารหรือทำประโยชน์อื่นๆได้อีก

ทฤษฎีการหา Time Value of money เบื้องต้น

การคิดหามูลค่าของเงินที่เสียไปนั้นมีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นตัวกำหนด เช่น การคิดดอกเบี้ยแบบรายปีหรือรายเดือน สูตรการหาโดยทั่วไปนั้นจะไม่ได้มีปัจจัยที่หลากหลายเหมือนในชีวิตจริง แต่ก็มีหลายคนที่นำสูตรนี้ไปประยุกต์ใช้กับการทำบัญชีหรืองบประมาณจริงๆ

สูตรการหามูลค่าของเงินในอนาคต

FV = PV x [ 1 + (i/n) ]^(n*t)

    FV = Future value of money หรือ มูลค่าของเงินในอนาคต
    PV = Present value of money หรือ มูลค่าของเงินในปัจจุบัน
    I = interest rate หรือ อัตราดอกเบี้ยที่ควรจะได้รับ
    N = จำนวนงวดที่จ่ายดอกเบี้ยต่อ 1ปี
    T = จำนวนปี

ตัวอย่างการคำนวณ

สมมติให้ลงทุนเงิน 10,000 เป็นระยะเวลา 5 ปีด้วยอัตราผลตอบแทน 10% จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบสิ้นปี มูลค่าของเงินในอนาคตจะเท่ากับ

FV = 10,000 x (1 + (10% / 1))^(1×5) = 16,105.1

ยิ่งจำนวนงวดที่จ่ายดอกเบี้ยมากเท่าไหร่นั่นยิ่งทำให้มูลค่าของเงินในอนาคตมากขึ้นไปด้วย เพราะ ดอกเบี้ยที่ถูกจ่ายออกมาจะถูกนำไปคิดเป็นดอกเบี้ยในงวดถัดไปเพิ่มขึ้นหรือที่เราเรียกว่า อัตราดอกเบี้ยทบต้น นั่นเอง

การใช้ Time Value of money กับธุรกิจ SME

ถ้าหากว่าเจ้าของกิจการมีความเข้าใจถึงมูลค่าของเงินในอนาคต ก็จะสามารถนำเงินทุนที่มีนี้ไปทำประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เช่น หากมีกำไรจากการค้าขาย ไม่ควรที่จะปล่อยให้อยู่ในบัญชีเฉยๆ ควรกระจายเงินลงทุนไปหลายส่วนๆ เพื่อให้มีรายได้จากเงินปันผลหรืออัตราดอกเบี้ยทำให้มีการเดินบัญชี หรือลงทุนซื้อเครื่องจักรหรือวัตถุดิบเพื่อการขยายกิจการ ที่บอกถึงสภาพคล่องที่ดีของการเงินบริษัทได้

ขอบคุณข้อมูลจาก
www.investopedia.com

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

Leave a Reply