Category

การจัดการธุรกิจ

8 ทักษะที่ คนเป็นหัวหน้าควรมี ถ้าอยากให้งานและธุรกิจก้าวหน้า

เพื่อให้การมอบหมายงานในส่วนต่างๆนั้นออกมาอย่างเหมาะสม ผู้จัดการ นั้นต้องมีความเข้าใจทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการเวลา และ วิธีการที่จะทำให้ยอดขายนั้นเป็นไปตามเป้าที่หวังไว้ หน้าที่ของผู้จัดการฝ่ายขายคือการเช็คสิ่งต่างๆให้แน่ใจว่าขั้นตอนต่างๆในการขายนั้นถูกจัดวางไว้กับตำแหน่งและคนที่เหมาะสม ซึ่งต้องมีทักษะต่างๆเหล่านี้เพื่อช่วยให้การทำงานนั้นเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น… Read more

5 เทคนิค ที่หัวหน้าต้องใส่ใจถ้าอยากให้ทีมขายประสบความสำเร็จ

นอกจากการมีโมเดลในการจัดทีมฝ่ายขายที่ดี และ มีหน้าที่ของตำแหน่งงานฝ่ายขายที่ชัดเจนแล้ว เจ้าของธุรกิจหรือหัวหน้าทีมนั้นก็เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ทีมนั้นประสบความสำเร็จและมียอดขายที่เติบโตด้วยเช่นกัน วันนี้ PeerPower มีเทคนิค 5 ข้อที่จะทำให้ทีมขายของคุณประสบความสำเร็จมากขึ้น… Read more

3 โมเดล ในการจัดทีมฝ่ายขาย ทีมแบบไหนเหมาะกับธุรกิจของคุณมากที่สุด

จากที่ได้กล่าวไปในบทความ ” มารู้จัก 7 ตำแหน่งงานฝ่ายขาย สำหรับธุรกิจยุคดิจิตอล (The Anatomy of a Modern Sales Team) “ แล้วว่าหน้าที่ในแต่ตำแหน่งของทีมขายนั้นมีความสำคัญ วันนี้ PeerPower มี 3 โครงสร้างในการจัดแผนผังและลำดับขั้นในการทำงานของทีมขาย ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ… Read more

มารู้จัก 7 ตำแหน่งงานฝ่ายขาย สำหรับธุรกิจยุคดิจิตอล (The Anatomy of a Modern Sales Team)

เซลล์หรือพนักงานขายนั้น เป็นบุคคลที่ทำงานใกล้ชิดกับลูกค้ามากที่สุด และยังเป็นอีกหนึ่งคนที่คอยดูแลยอดขายให้เติบโต หรือ ทำให้มองเห็นโอกาสใหม่ๆในการขยายผลิตภัณฑ์หรือปรับปรุงสินค้าหรือการบริการให้บริษัท เรียกได้ว่า พนักงานขายนั้นถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจของโครงสร้างบริษัทที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง… Read more

5 สิ่งที่บริษัทต้องมี ถ้าอยากให้พนักงานอยู่กับคุณไปนานๆ

พนักงานเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญขององค์กร เพราะเพียงแค่น้ำพักน้ำแรงของคุณคนเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้บริษัทของคุณนั้นสามารถดำเนินกิจการและเติบโตได้ การดูแลเอาใส่ใจพนักงานก็เป็นเรื่องที่เจ้าของกิจการต้องใส่ใจ ถ้าหากมีการเปลี่ยนพนักงานบ่อยๆย่อมไม่ดีกับบริษัทของคุณอย่างแน่นอน วันนี้ เพียร์ พาวเวอร์มีวิธีการที่จะทำให้พนักงานของคุณอยากที่จะอยู่และทำงานในบริษัทของคุณต่อไปนานๆ จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. เงินปัจจัยสำคัญ แน่นอนว่าเหตุผลหลักในการออกจากบ้านมาทำงานของใครหลายๆคนก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องปากเรื่องท้อง และก็ต้องยอมรับว่าเงินเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชีวิตดำเนินต่อไปได้ สิ่งบริษัทนั้นต้องใส่ใจและให้ความสำคัญก็คือ ผลตอบแทนหรือเงินเดือนที่เหมาะสม ไม่ใช่แค่นั้น แต่สำหรับพนักงานที่มีความพยายามและความตั้งใจในการทำงานก็ควรจะได้รับโบนัสเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าเจ้าของกิจการนั้นใส่ใจและยังช่วยเพิ่มกำลังใจให้พนักงานของคุณสู้กับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป นอกจากนี้การมีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน อย่างเช่น ประกันภัย ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง ก็ยังช่วยให้พนักงานของคุณรู้สึกมีความมั่นคงในชีวิตของตัวเองมากขึ้นที่ได้ทำงานที่บริษัทนี้ 2. ตำแหน่งไหนหน้าที่นั้น บริษัทหลายแห่งที่ธุรกิจกำลังเติบโตไปได้สวย ต้องประสบกับปัญหางานที่โตเกินตัวพนักงาน ยิ่งกับบริษัทที่มีขนาดเล็ก พนักงานหนึ่งคนทำหน้าที่หลายอย่างและเกินกว่าตำแหน่งที่ตนเองได้รับ แน่นอนว่าไม่มีพนักงานคนไหนที่อยากทำงานไปแล้วจะต้องรู้สึกอึดอัดหรือลำบากใจไปด้วย ในฐานะที่คุณเป็นเจ้าของกิจการจะต้องบริหารปริมาณของงานและประเภทของงานให้เหมาะสมกับพนักงาน หากมีงานเยอะอาจจะต้องพิจารณารับสมัครพนักงานเพิ่ม พนักงานที่มีความสามารถก็ควรได้รับการเลื่อนตำแหน่ง และที่สำคัญคือ ตำแหน่งงานต้องมีความชัดเจนไม่มีการทับซ้อนหรือทำให้เกิดความสับสนในระหว่างการทำงาน 3. ผู้นำที่ดี ในการทำงานร่วมกันของคนที่มาจากหลากหลายทิศทาง เพื่อให้บริษัทหรือกิจการสามารถดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันได้จึงจำเป็นที่จะต้องมีผู้นำที่คอยเป็นคนกลางในการตัดสินใจเรื่องสำคัญและแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงการสอนงานที่ดี การจัดการที่มีระบบจะทำให้ขั้นตอนในการทำงานราบรื่น ทำให้ลูกน้องหรือพนักงานของคุณมีแรงกระตุ้นในการที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการทำงานมากขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งจะส่งผลดีกับบริษัทของคุณให้สามารถเติบโตและมีบุคคลากรที่ดีมีคุณภาพในองค์กรมากขึ้น นอกจากนี้การมีผู้นำที่ดีจะช่วยเป็นกำลังใจและเป็นที่พึ่งพิงให้พนักงานทำงานด้วยความรู้สึกสบายใจและมีความสุขในการทำงาน 4. วัฒนธรรมองค์กร ปฏิเสธไม่ได้ว่าสภาพแวดล้อมและสังคมนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อความรู้สึกในการมาทำงานทุกๆวันของพนักงาน ทัศนคติในการทำงานนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ ดังนั้น ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญในการสัมภาษณ์พนักงาน ดึงศักยภาพและทัศนคติออกมาให้ได้มากที่สุดก่อนจะพิจารณารับเข้าทำงาน นอกจากนี้ในฐานะเจ้าของกิจการควรจะสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมในองค์กรที่คุณอยากให้เป็นได้ ไม่ว่าจะเป็น การตกแต่งสำนักงาน การกำหนดระยะเวลาเข้าออกงานที่เหมาะสม ลักษณะการพูดคุย กิจกรรมในที่ทำงาน หรือ นโยบายต่างๆของบริษัทก็มีส่วนในการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรได้ทั้งหมด 5. อนาคตที่สดใส นอกจากการมีทั้ง 4 ข้อที่กล่าวไปแล้วนั้น อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญสำหรับพนักงานในยุคที่ขาดแคลนแรงงานและมีการแข่งขันที่สูงแบบนี้ ก็คือโอกาสการก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน บริษัทหรือกิจการควรที่จะมีการสอนงานหรือส่งพนักงานไปเรียนรู้ อบรมหรือสัมมนาเพิ่มเติม เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการมี Career Path ที่ชัดเจนว่าอนาคตพนักงานจะสามารถเติบโตในสายงานต่อไปได้ และอีกหนึ่ปัจจัยที่สำคัญก็คือการเติบโตของบริษัท ถ้าหากบริษัทไม่มีการขยายกิจการก็อาจทำให้พนักงานดีๆถูกแย่งตัวไปบริษัทคู่แข่งหรือบริษัทอื่นได้ เจ้าของกิจการจึงต้องผลักดันให้บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน สำหรับเจ้าของกิจการที่อยากจะขยายกิจการและกำลังมองหาสินเชื่อเพื่อธุรกิจแบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำ มารู้จักกับ เพียร์ พาวเวอร์ ให้มากขึ้น เพียงคลิ๊กที่นี่ https://www.peerpower.co.th/sme-loan
1 2 3 6