Category

การเงินและบัญชี

ลดหย่อนภาษีด้วยการจดทะเบียนนิติบุคคล

ลดหย่อนภาษีด้วยการจดทะเบียนนิติบุคคล หากผู้ประกอบการมีรายได้ 5 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอาจไม่ใช่อัตราภาษีที่ดีที่สุดที่ควรจะจ่่าย เนื่องจากภาษีแบบขั้นบันไดนั้นเป็นอัตราที่คิดจากเงินได้ทั้งหมด ไม่หักต้นทุน ซึ่งไม่ใช่วิธีที่ดีสำหรับการทำธุรกิจซึ่งมีต้นทุนประกอบเข้ามาด้วย แต่การจะทะเบียนการค้า ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วยหลายวิธี ซึ่งเพียร์ พาวเวอร์ ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีด้วยการจดทะเบียนนิติบุคคลมาฝากกันค่ะ ลดหย่อนภาษีถูกกว่าเมื่อจดทะเบียนแบบนิติบุคคล อัตราภาษีระหว่างบุคคลธรรมดา กับภาษีสำหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนการค้าแล้วมีอัตราไม่เท่ากันนะคะ โดยผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจและจดทะเบียนนิติบุคคลในลักษณะ SME คือมีรายได้ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี จะเสียภาษีในอัตราสูงสุดที่ 20% ของกำไรสุทธิ ขณะที่ผู้ประกอบการที่มีธุรกิจ เช่น เปิดร้านขายของออนไลน์หรือกิจการครอบครัวขนาดเล็ก แต่ไม่ได้จดทะเบียนแบบนิติบุคคล จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีอัตราการเสียภาษีแบบขั้นบันไดสูงสุดอยู่ที่ 35% เมื่อมีรายได้เกิน 750,000 บาทต่อปี นั่นหมายความว่าการจดทะเบียนแบบนิติบุคคลมีอัตราการเสียภาษีต่ำกว่าการจดทะเบียนแบบเงินได้บุคคลธรรมดา นอกจากนี้ หากผู้ประกอบการจดทะเบียนแบบนิติบุคคล มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาทและมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท ตั้งแต่ปีพ.ศ.2560 จะได้รับการยกเว้นและลดอัตราภาษี ดังนี้ ยกเว้นภาษีจากกำไรสุทธิ 3 แสนบาทแรก เสียภาษี 15% ของกำไรสุทธิที่เกิน 3 แสนบาทแต่ไม่ถึง 3 ล้านบาท เสียภาษี 20% ของกำไรสุทธิที่เกิน 3 ล้านบาท ลดหย่อนภาษีได้เมื่อกิจการขาดทุน การคิดอัตราภาษีของธุรกิจ SME จะคิดจากกำไรสุทธิ นั่นหมายความว่าหากธุรกิจของผู้ประกอบการเกิดติดขัด เจอกับปัญหาทางการเงิน ทำให้ผลประกอบการรายปีขาดทุน ผู้ประกอบการสามารถนำเอกสารซึ่งแสดงผลประกอบการที่ขาดทุนนี้ ไปยื่นตอนเสียภาษีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงบประมาณของปีถัดไปได้ โดยเก็บไว้ได้สูงสุดถึง 5 ปี ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าจากค่าใช้จ่าย นอกจากการลดหย่อนภาษีจากลักษณะการจดทะเบียน และลดหย่อนจากการขาดทุนแล้วผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท รายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท สามารถนำค่าใช้จ่ายของการจดทะเบียนบริษัท ค่าทำบัญชีและค่าสอบบัญชี ไปยื่นขอลดหย่อนภาษีเพิ่มได้อีก 2 เท่า ลดหย่อนภาษีด้วยการเพิ่มรายจ่าย หลักการคิดภาษีนิติบุคคล คือ นำรายได้มาหักลบกับรายจ่ายเพื่อหาผลกำไรไปคิดภาษี ถ้าผู้ประกอบการสามารถเพิ่มจำนวนรายจ่ายให้มากขึ้น เมื่อนำมาหักลบกับรายได้ กำไรก็จะน้อยลง ภาษีที่ต้องเสียก็ลดลงด้วย ซึ่งการเพิ่มรายจ่ายมี 3 วิธีด้วยกัน ดังนี้ค่ะ ค่าสึกหรอของทรัพย์สินบริษัทก็ลดหย่อนภาษีได้… Read more

ภาษีบัญชีเดียว คืออะไร มีประโยชน์แก่ผู้ประกอบการอย่างไร?

เนื่องจาก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมานั้นรัฐได้มีการกำหนดให้เจ้าของกิจการขนาดย่อมทั้งหลายเข้าร่วมมาตรการบัญชีชุดเดียวโดยเจ้าของกิจการที่มีรายได้ไม่เกินกว่า 500 ล้านบาทต่อปี ต้องยื่นคำร้อง เพื่อขอจดแจ้งบัญชีชุดเดียว กับ กรมสรรพากร แต่ว่า บัญชีชุดเดียวนั้น คืออะไร? มีประโยชน์ต่อกิจการของคุณได้อย่างไรบ้าง ? ไปติดตามไปพร้อมกับ เพียร์ พาวเวอร์ ได้เลยค่ะ… Read more

ทำความรู้จักกับ Time Value of money และสิ่งที่ SME ควรรู้

การบริหารจัดการการเงินนั้นเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเกิดกำไรและมีเงินในการหมุนเวียนกิจการต่อไปได้ วันนี้เพียร์ พาวเวอร์มีอีกหนึ่งวิธีการที่จะทำให้บริหารจัดการการเงินของธุรกิจคุณมีประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์จากมูลค่าของเงินได้อย่างเต็มที่… Read more

5 เหตุผลที่ SME ต้องใช้ Accounting software

Accounting Software หรือ ซอฟต์แวร์ด้านการจัดการบัญชี ที่สามารถใช้ได้ทั้งองค์กรขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ซึ่งจะช่วยให้การจัดการบัญชีในบริษัทหรือธุรกิจของคุณนั้นง่ายและสะดวกมากขึ้น Accounting Software มีด้วยกันหลากหลายประเภทและหลากหลายความต้องการ เพราะแต่ละธุรกิจนั้นมีความยากง่ายและความซับซ้อนที่แตกต่างกัน ทำให้มีการพัฒนาระบบให้เกิดความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น ทั้งบัญชีลูกหนี้ บัญชีสินค้าคงคลัง บัญชีภาษี หรือ บัญชีรายรับรายจ่ายต่างๆของบริษัท ก็มีการออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของบริษัทและเจ้าของกิจการอย่างมากมาย ในปัจจุบัน Accounting Software ต่างก็ออกมาหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบที่ให้เจ้าของกิจการ SME ได้ทดลองใช้ฟรี หรือแบบที่สามารถจ่ายเงินเพิ่มเพื่อใช้ฟังก์ชันที่ครบครันมากขึ้นก็ได้เช่นกัน มีทั้งแบบที่มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสามารถทำงานบัญชีหรือเอกสารผ่านออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม. ยกตัวอย่างของ Accounting Software ที่เปิดให้บริการในประเทศไทยก็คือ Peak Account myAccount-Cloud FLOWACCOUNT หรือผู้ให้บริการในต่างประเทศอย่าง MYOB XERO หรือ MINT วันนี้ เพียร์ พาวเวอร์ก็มีข้อดีของ Accounting Software สำหรับเจ้าของกิจการ SME มาฝากกัน 1.งานเอกสารในบริษัทจะลดน้อยลง เมื่อพูดถึงงานบัญชี แน่นอนว่าก็คงต้องนึกถึงการตรวจเช็คเอกสารกองหนาเต๊อะที่ต้องดูทั้งตัวเลข ลายเซ็นต์ และข้อมูลทุกตัวอักษรให้มีความถูกต้องอยู่ตลอด นอกจากนี้คุณยังต้องมีพื้นที่สำหรับเก็บเอกสารเอกสำคัญ ที่ต้องรวบรวมไว้ตลอดทั้งปี หรือเมื่อครบปีแล้วก็ต้องมีการเคลียร์เอกสารกันครั้งใหญ่ การใช้ Accounting Software นั้นจะช่วยทำให้งานเอกสารเหล่านี้น้อยลงและสามารถจัดการได้ง่ายขึ้นและไม่ต้องวุ่นวายกับการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายเอกสารกองโตให้เหนื่อยกายและเหนื่อยใจอีกต่อไป 2.ไม่ต้องกลัวข้อมูลสูญหายอีกต่อไป แน่นอนว่าเอกสารทางธุรกิจนั้นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น สัญญาการซื้อขาย ใบรับของ ในสำคัญรับเงิน หรืออื่นๆอีกมากมาย ถ้าหากเอกสารแต่ละใบนั้นหายไปละก็ อาจจะทำให้มีปัญหาในภายหลังได้ การใช้ Accounting Software จะช่วยทำให้หมดความกังวลเรื่องเอกสารหายหรือหาเอกสารสำคัญไม่เจอ เพราะระบบจะทำการเก็บข้อมูลผ่านพื้นที่ออนไลน์ ทำให้ไม่ว่าเอกสารตัวจริงละอยู่ที่ไหนก็มีหลักฐานที่ได้เป็นบันทึกไว้เรียบร้อย แถมยังสามารถหาเอกสารต่างๆได้ง่ายขึ้นอีกด้วย 3.เข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา หลายระบบ Accounting Software ใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลผ่าน พื้นที่ออนไลน์ ทำให้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตก็สามารถเปิดดูเอกสารและข้อมูลทางบัญชีได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเข้าออฟฟิศไปนั่งจมกับกองเอกสารอีกต่อไป 4.ช่วยให้การวางแผนธุรกิจของคุณนั้นง่ายขึ้น เมื่อข้อมูลทางบัญชีทุกอย่างถูกบันทึกในระบบก็จะทำให้คุณนั้นเห็นตัวเลขในแต่ละบัญชี ว่ามีความสมดุลหรือขาดตกบกพร่องตรงไหน ทำให้คุณสามารถประเมินสถานการณ์ภาพรวมของธุรกิจและปัญที่อาจจะเกิดขึ้นได้ พร้อมวางแผนสำรองในการเตรียมรับมือ 5. มีเวลาเหลือไปพัฒนาธุรกิจส่วนอื่นๆ  ต่อ เมื่อการดูแลธุรกิจของคุณนั้นสะดวกและรวดเร็วขึ้นมากกว่าเดิม ก็ทำให้คุณนั้นมีเวลาดูแลกิจการในส่วนอื่นๆทั้งเรื่องของขวัญกำลังใจของพนักงาน การวิเคราะห์ตลาด การรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้า หรือแนวทางในการขยายกิจการ เพื่อให้กิจการของคุณนั้นเติบโตและมั่งคงมากยิ่งขึ้น

5 สัญญาณ ที่บอกว่าคุณควรจดทะเบียนการค้าและบริษัทได้แล้ว

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นฟรีแลนซ์ หากคุณกำลังมีความคิดหรือลังเลใจว่าจะงานที่คุณทำอยู่หรือกิจการของคุณนั้นกำลังเติบโตได้ดีจนถึงเวลาที่จะต้องเปิดบริษัทและจดทะเบียนการค้าอย่างเป็นทางการแล้วหรือยัง วันนี้ เพียร์ พาวเวอร์ มี 5 สัญญาณที่จะช่วยให้คุณสามารถติดสินใจได้ง่ายขึ้น จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ… Read more
1 2 3 5