ขอสินเชื่อSME

4 เคล็ดลับ SME ขอสินเชื่ออย่างไรให้ผ่านในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว

สำหรับ SME ที่กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่างๆ วันนี้ PeerPower ได้รวบรวม 4 เคล็ดลับ SME ขอสินเชื่อยังไงให้ผ่าน โดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว เพื่อเป็นแนวทางให้ SME สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ผ่านฉลุยค่ะ

1. นำเสนอโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจและเป็นไปได้

แน่นอนว่าหากแผนธุรกิจของคุณมีความน่าสนใจและดูมีความเป็นไปได้ที่สมเหตุสมผลมากกว่าแผนของผู้ประกอบการอื่น คุณก็มีแนวโน้มที่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อมากกว่า นั่นหมายความว่า คุณจะต้องทำการค้นคว้าข้อมูลที่มากพอ เพื่อวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ทางการตลาดและแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ
คำกล่าวที่ว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” คือหนึ่งในเคล็ดลับสำคัญของการค้นคว้าข้อมูลเพื่อนำเสนอโมเดลธุรกิลทั้งในแง่ของ Competitor analysis และ SWOT analysis ดังนี้

  • Competitor analysis หรือการวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาด ที่จะช่วยให้เราสามารถประเมินกลยุทธ์ทางการตลาดได้โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งธุรกิจอื่นด้วย เช่น ผู้ประกอบการจะสามารถตอบได้ว่า สิ่งใดที่ทำให้ธุรกิจของตนมีแนวโน้มเติบโตขึ้นสูงกว่าธุรกิจเดียวกันในตลาด หรือสินค้าของตนมีความโดดเด่น น่าสนใจกว่าสินค้าชนิดเดียวกันของธุรกิจอื่นได้อย่างไร เป็นต้น
  • SWOT analysis หรือ การวิเคราะห์จุดแข็ง (strength),จุดอ่อน (weakness),โอกาส (opportunity) และ อุปสรรค (threats) อีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการประเมินแผนธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน เช่น ธุรกิจหนึ่งมีบรรจุภัณฑ์สินค้าที่น่าสนใจ (จุดแข็ง) แต่ยังขาดซึ่งเงินทุนในการพัฒนาสินค้าต่อ (จุดอ่อน) ทั้งนี้ ธุรกิจมีมีช่องทางการตลาดออนไลน์หนึ่งที่เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้สูง (โอกาส) แต่มีคู่แข่งทางการตลาดจำนวนมาก (อุปสรรค) เป็นต้น

2. เดินบัญชีให้น่าเชื่อถือ

สำหรับผู้ประกอบการ SME ใหม่ที่มีประวัติการดำเนินธุรกิจไม่ถึง 3 ปีและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สามารถทำเรื่องขอสินเชื่อกับ PeerPower ได้ โดยคุณจะต้องแสดงงบการเงินประจำปีย้อนหลังตามความเป็นจริงอย่างน้อย 1 ปี และมีผลกำไรจากการประกอบธุรกิจเป็นบวก

“ความสม่ำเสมอ” เป็นเคล็ดลับสำคัญของการเดินบัญชีที่ดี เพราะความสม่ำเสมอในการเดินบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่ายอย่างสม่ำเสมอเป็นปัจจัยหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าคุณมีระเบียบในการบริหารจัดการเงินเพื่อหมุนเวียนนธุรกิจที่ดีได้ค่ะ

3. ตรวจสอบเครดิตและปิดสินเชื่อที่ไม่จำเป็น

ผู้ประกอบการ SME ที่กำลังเตรียมตัวเพื่อขอสินเชื่อจะต้องไม่มีประวัติผิดชำระสินเชื่ออย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลังค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินทั่วไปหรือธนาคารพาณิชย์ การมีประวัติผิดชำระสินเชื่อจะทำให้แนวโน้มการได้รับอนุมัติสินเชื่อของคุณน้อยลงได้

สำหรับสินเชื่อที่ไม่จำเป็น เช่น สินเชื่อบัตรเครดิตที่ไม่จำเป็น ผู้ประกอบการ SME ควรดำเนินการปิดสินเชื่อเพื่อลดภาระหนี้และดอกเบี้ยลงค่ะ

4. มีเงินสำรองเพียงพอในบัญชี

การมีเงินสำรองเพียงพอในบัญชี ทั้งบัญชีส่วนบุคคลและบัญชีบริษัทจะแสดงให้เห็นว่าผู้ขออนุมัติสินเชื่อมีความสามารถในการชำระสินเชื่อได้ตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ เงินสำรองในบัญชีจะยังเป็นหนึ่งในปัจจัยกำหนดวงเงินกู้ของคุณอีกด้วย

ทั้งนี้ สถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์ต่างๆ จะพิจารณาการขออนุมัติสินเชื่อร่วมกับปัจจัยข้ออื่นๆดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วด้วย สำหรับ SME ที่กำลังเตรียมความพร้อนยื่นขอสินเชื่อ SME อย่าลืมนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้การขออนุมัติสินเชื่อผ่านฉลุยค่ะ

PeerPower ให้บริการสินเชื่อ SME ไม่ใชัหลักทรัพย์ (แบบ P2P) เจ้าของกิจการท่านใดที่สนใจ สามารถสมัครขอสินเชื่อออนไลน์โดยคลิกที่ลิ้งค์นี้ หรือติดต่อเราที่เบอร์ 02-026-3514 ต่อ1

peerpower sme loan

Leave a Reply