3 ข้อควรรู้และเข้าใจ ก่อนลงทุนในตลาดสินเชื่อออนไลน์

สำหรับนักลงทุนที่สนใจเปิดพอร์ตการลงทุนในตลาดสินเชื่อออนไลน์ วันนี้เราจะมาพูดถึง “3 ข้อควรรู้และเข้าใจก่อนลงทุนในตลาดสินเชื่อออนไลน์” เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจค่ะ

1.“เข้าใจ” โมเดล P2P Lending (peer-to-peer lending)

P2P Lending หรือ ตลาดสินเชื่อออนไลน์จัดเป็นบริการทางการเงินประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจับคู่นักลงทุนและผู้ขอสินเชื่อที่เอื้อประโยชน์ให้ทั้งสองฝ่าย โดย peer-to-peer lending มีอัตราการเติบโตที่สูงมากในยุโรป, อเมริกาและจีนตั้งแต่ปี 2005 เป็นต้นมา

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อ้างอิงข้อมูลจาก Tracxn Data พบว่ามี P2P lenders ทั้งหมดถึง 54 แห่งในภูมิภาคนี้ โดย Allied Market Research ได้คาดการณ์ว่า peer-to-peer lending จะเติบโตสูงขึ้นถึงร้อยละ 51.5 ด้วยการลงทุนในระบบสูงถึง 460,300ล้านบาท ในปี 2022 ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ว่า ASEAN จะก้าวเป็นผู้นำด้าน P2P lending ต่อไปในอนาคต

เมื่อพูดถึงโมเดลของ P2P lending มีผู้เกี่ยวข้องหลักๆ ได้แก่ นักลงทุน ผู้ขอสินเชื่อ และตัวกลาง (เช่น เพียร์ พาวเวอร์ เป็นต้น)

   (1.) นักลงทุน: หากคุณเป็นนักลงทุนที่กำลังมองหาสินทรัพย์ในการกระจายความเสี่ยง การลงทุนในตลาดสินเชื่อออนไลน์จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์คุณได้
   นักลงทุนสามารถสร้างพอร์ตลงทุนและเลือกลงทุนในสินเชื่อธุรกิจใดก็ได้ใน marketplace และสามารถเลือกลงทุนเพียงบางส่วนของโครงการสินเชื่อได้ ยกตัวอย่างเช่น ลงเงิน 100,000 บาท จากวงเงินสินเชื่อ 5 ล้านบาท ภายหลังการชำระสินเชื่อคืนโดยผู้ขอสินเชื่อ นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนคืนพร้อมอัตราดอกเบี้ยที่อัตราเฉลี่ย

   สำหรับนักลงทุนของ PeerPower จะได้รับผลตอบแทนสุทธิระหว่าง 6-12% ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับความเสี่ยงของนักลงทุนด้วย

   (2.) ผู้ขอสินเชื่อ: กว่าร้อยละ 47 ของผู้ประกอบการ SME และสตาร์ทอัพเห็นว่า เงินทุนคือสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับแรกๆ ของพวกเขาช่วงเริ่มต้นทำธุรกิจ แต่ธนาคารซึ่งเป็นทางเลือกแรกของพวกเขามักปฏิเสธการอนุมัติผล เนื่องจาก SME ดังกล่าวมีประวัติการดำเนินธุรกิจไม่ถึง 3 ปี ผู้ให้บริการ peer-to-peer lending เช่น เพียร์ พาวเวอร์ ซึ่งปล่อยกู้ให้กับธุรกิจกี่ดำเนินกิจการมาแล้ว 1 ปีขึ้นไปจึงกลายเป็นทางเลือกทางการเงินที่สามารถตอบโจทย์ผู้ประกอบการเหล่านี้ได้
   (3.) ตัวกลาง: เนื่องจาก P2P lending ให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม จึงต้องมีตัวกลางในการบริหารจัดการระหว่างนักลงทุนกับผู้ขอสินเชื่อ โดยตัวกลางทำหน้าที่ในการประเมินความน่าเชื่อถือของเจ้าของกิจการผ่านกระบวนการที่เรียกว่าเครดิต สกอริ่ง (credit scoring) ซึ่งพิจารณาผู้ขอสินเชื่อในหลายมิติ สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การอนุมัติขอสินเชื่อได้ที่นี่

2. “เข้าใจ” วิธีการลงทุนในตลาดสินเชื่อออนไลน์

สำหรับการเลือกลงทุนในโครงการสินเชื่อใดๆ ก็ตามผ่านผู้ให้บริการ peer-to-peer lending มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

  (1.) Browse – เข้าสู่ระบบ แล้วไปที่หน้ามาร์เกตเพลส คุณจะพบลิสต์ของสินเชื่อที่เปิดรับการลงทุน ทั้งนี้ นักลงทุนของ PeerPower สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมของสินเชื่อในรูปแบบของ factsheet ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดงบการเงิน อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและรายงานจากการที่เจ้าหน้าที่ประเมินเครดิตของเราได้ไปทำการสัมภาษณ์และลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ประกอบการ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนในสินเชื่อใดสินเชื่อหนึ่งได้ดีขึ้น

  (2.) Lend – คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการลงทุนเป็นจำนวนเงินเท่าใด และสามารถตรวจสอบได้ว่าในโครงการสินเชื่อนี้มีนักลงทุนอื่นๆ ลงไปแล้วเท่าไหร่ หากสินเชื่อนั้นมีการลงทุนครบ 80% สินเชื่อนั้นจะได้รับการลงทุน

  (3.) Earn – รอรับผลแทนจากการลงทุนภายหลังการชำระเงินของผู้ขอสินเชื่อ นักลงทุนของ PeerPower จะได้รับกระแสเงินสดคงที่ (เงินต้น+ดอกเบี้ย) เข้าบัญชีโดยตรงทุกเดือน โดยนักลงทุนสามารถตรวจสอบพอร์ตการลงทุนแบบออนไลน์และ real-time ได้

3. “เข้าใจ” การกระจายการลงทุน

เชื่อว่านักลงทุนทุกท่านคงทราบดีว่า ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง เราจึงไม่ควรใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวกัน ซึ่งหมายความว่า คุณอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดไปในคราวเดียวได้ เราจึงแนะนำให้นักลงทุนกระจายความเสี่ยงในการลงทุนโดยเฉพาะในยุคที่เศรษฐกิจที่มีความผันผวน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

การลงทุนในตลาดสินเชื่อออนไลน์ คือหนึ่งในวิธีการลงทุนที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถกระจายการลงทุนในพอร์ตการลงทุนได้ ซึ่งการลงทุนในตลาดสินเชื่อออนไลน์ นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงการลงทุนในพอร์ตแล้ว ผลตอบแทนจากตลาดสินเชื่อออนไลน์ยังเป็นแบบ “Non-Correlation” คือ ไม่มีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น หุ้นหรือพันธบัตร อีกด้วย

จะเห็นว่า แม้ว่าในความเข้าใจทั่วไป peer-to-peer lending คือบริการที่ตอบโจทย์กลุ่ม underserved SMEs ที่สถาบันการเงินเข้าไม่ถึง แต่จริงๆ แล้ว ตลาดสินเชื่อออนไลน์ ไม่ได้มุ่งตอบโจทย์แต่เพียงกลุ่มผู้รประกอบการรายย่อยเท่านั้น แต่ยังสามารถตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่จูงใจและกระจายความเสี่ยงได้อีกด้วย

การลงทุน

Leave a Reply