เพียร์ พาวเวอร์ หนึ่งใน 10 ทีมสุดท้ายของโครงการ Fintech Challenge

เพียร์ พาวเวอร์ได้เข้าร่วมแข่งขันในโครงการ Fintech Challenge โดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนโครงการคือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการด้านการเงิน การลงทุน และประกันภัยกล้าที่คิดนอกกรอบ และได้รับปรึกษาและรับคำแนะนำจากหน่วยงานภายรัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรงในเรื่องของกฎหมาย

สิ่งที่ PeerPower ได้รับจากโครงการ Fintech Challenge

sec fintech challenge thailand

เพียร์ พาวเวอร์ได้เข้าร่วมกิจกรรม boot camp : “3-day FinTech Ideas” ซึ่งภายในงานเราได้พัฒนาแนวคิดให้เข้าใจในธุรกิจและกฎเกณฑ์มากขึ้น

เพียร์ พาวเวอร์ยังได้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายและได้แสดงผลงานในงาน demo day ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมาอีกด้วย

เพียร์ พาวเวอร์พูดคุยกับผู้ที่สนใจเยี่ยมชมบูธภายในงาน

10 ทีมสุดท้ายรับรางวัลจากโครงการ fintech challenge

ภายหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการ มีสื่อมากมายที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพียร์ พาวเวอร์รู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบคุณโครงการ Fintech Challenge ที่จัดกิจกรรมที่ช่วยผลักดันและสนับสนุน Startup Ecosystem ให้มีประสิทธิภาพ

‘ฟินเทค’ เปลี่ยนโลก รู้จัก 10 สตาร์ทอัพหน้าใหม่ เขย่าธุรกิจการเงิน

PeerPower at Fintech Challenge Press Day by Thairath

จะดีแค่ไหน ถ้านำนักลงทุนที่แสวงหาผลตอบแทนที่นอกเหนือจากหุ้น ตราสารหนี้ มาเจอกับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อไปต่อยอดธุรกิจ หรือจะให้เรียกง่ายๆ คือ การให้กู้ยืมแบบคนต่อคน (Peer to Peer Lending) ซึ่งการกู้ยืมในลักษณะนี้ได้รับความนิยมในต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดย Peer Power จะเป็นตัวกลางระหว่างนักลงทุน-ผู้ต้องการแหล่งเงินทุน เรียกได้ว่าวินวินทั้งสองฝ่าย

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/842197

10 เทรนด์ฟินเทค-สตาร์ตอัพไทยแลนด์

6 กุมภาพันธ์ 2560

10 Teams in Fintech Challenge 2016

PeerPower; แบงก์ไม่มีความหมาย
“PeerPower” เป็นผู้ให้บริการตลาดสินเชื่อออนไลน์ระหว่างบุคคล โดยเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างผู้กู้ (สินเชื่อส่วนบุคคล)ให้สามารถกรอกข้อมูลรายละเอียด จากนั้น PeerPower จะประมวลเครดิตของผู้กู้ พร้อมจัดเกรด แบ่งกลุ่มตามเครดิตสกอริ่งที่ประเมินคุณภาพออกมา ถ้าเกรดอยู่ในระดับสูงจะสะท้อนความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ โอกาสได้รับดอกเบี้ยต่ำ ขณะที่ข้อมูลเหล่านี้จะวางอยู่ในออนไลน์เพื่อให้นักลงทุนเลือกปล่อยกู้

ที่มา: http://www.thansettakij.com/content/128803

 

Leave a Reply