Category

เพียร์พาวเวอร์

Debt Crowdfunding การระดมทุนเพื่อธุรกิจ SME

Debt Crowdfunding การระดมทุนเพื่อธุรกิจ SME ถ้าพูดถึงการร่วมระดมทุนเพื่อธุรกิจ SME ในลักษณะการให้สินเชื่อแล้ว สำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุนของเพียร์ พาวเวอร์ คงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ เพราะตลอดระยะเวลาในการดำเนินกิจการของเพียร์ พาวเวอร์ ทั้งนักลงทุนและผู้ประกอบการน่าจะคุ้นเคยกันดีกับรูปแบบ Marketplace Lending ที่เราร่วมระดมทุนเพื่อธุรกิจ SME ในรูปแบบสินเชื่อ แต่สำหรับประเทศไทย การระดมทุนในรูปแบบนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่ และเชื่อว่าแม้แต่ผู้ที่เคยใช้บริการกับเพียร์ พาวเวอร์มาบ้างแล้ว แต่ก็อาจจะยังทราบข้อมูลไม่รอบด้าน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันบทความนี้จะบอกได้ว่าการระดมทุนในรูปแบบ Debt Crowdfunding ในประเทศไทยตามประกาศของ SEC เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นั้นเป็นอย่างไร Debt Crowdfunding คืออะไร รูปแบบสินเชื่อในโลกนี้มีอยู่มากมาย คนส่วนใหญ่ถ้าต้องการเงินทุนจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เงินเก็บหรือครอบครัว ที่แรกที่จะนึกถึงก็คือธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ เพราะเป็นแหล่งทุนดั้งเดิมที่เราจะนึกถึงได้ในทันที แต่สำหรับ Debt Crowdfunding แล้วรูปแบบของสินเชื่อจะต่างออกไป เพราะเป็นลักษณะของการระดมทุนเพื่อธุรกิจ SME โดยผู้ประกอบการจะนำธุรกิจของตนออกมาขอระดมทุนจากนักลงทุนในลักษณะการออกหุ้นหรือหุ้นกู้ผ่านตัวกลางที่ทำหน้าที่จัดการและนำเสนอกิจการดังกล่าวเพื่อให้นักลงทุนเลือกจะให้สินเชื่อ โดยมีหน่วยลงทุนเริ่มต้นที่ 100,000 บาท จากนักลงทุนที่สนใจในธุรกิจนั้น ซึ่งสามารถมีได้หลายคน โดยแพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลางการลงทุนจะเป็นผู้รวบรวมเงินที่ได้จากการลงทุนไปมอบให้กับผู้ขอสินเชื่อเมื่อมีการระดมทุนครบจำนวนแล้ว และจัดการกับผลตอบแทนให้นักลงทุนเมื่อมีการชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ย โดยผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียม Debt Crowdfunding มีองค์ประกอบอะไรบ้าง ในการระดมทุนหรือขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจในรูปแบบ Debt Crowdfunding มีองค์ประกอบสำคัญ 3 องค์ประกอบที่มีจุดประสงค์และหน้าที่ต่างกัน ผูัขอสินเชื่อ เจ้าของธุรกิจ SME ที่จดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว และต้องการระดมทุนเพื่อขยายกิจการ จึงนำกิจการของตนเองมาขอระดมทุนจากนักลงทุนในลักษณะการออกหุ้นหรือหุ้นกู้ ผ่านผู้ให้บริการที่ทำหน้าเป็นตัวกลางระหว่างผู้ขอสินเชื่อกับนักลงทุน ซึ่งผู้ขอสินเชื่อต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นบริษัทจดทะเบียนเพื่อขอกู้ยืมสำหรับการประกอบธุรกิจ ขอสินเชื่อจากนักลงทุนรายย่อยไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี หรือไม่เกิน 40 ล้านบาทต่อจำนวนทั้งหมด ขอสินเชื่อต่อนักลงทุนรายใหญ่ไม่มีจำนวนจำกัด ผู้ขอสินเชื่อจะได้รับสินเชื่อตามวงเงินที่ขอไป ถ้าการระดมทุนประสบผลสำเร็จ และต้องชำระเงินต้นและผลตอบแทนคืนให้กับนักลงทุนตามสัญญา แต่การระดมทุนอาจจะล้มเหลวได้ถ้าไม่มีผู้สนใจลงทุน นักลงทุน คือผู้ที่นำเงินมาลงกับกิจการ SME หรือสตาร์ทอัพ ที่ต้องการระดมทุน ในการลงทุนแบบ Debt Crowdfunding จะเริ่มลงทุนได้ที่หน่วยลงทุนละ 100,000 บาท โดยมีนักลงทุน 2 แบบ คือ นักลงทุนบุคคล/นักลงทุนรายย่อย… Read more

Debt crowdfunding vs Equity crowdfunding ต่างกันอย่างไร?

ปัจจุบันมีธุรกิจ Start up หรือ Platform ต่างๆเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งรวมไปถึง Platform การระดมเงินทุนในรูปแบบใหม่สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก หรือ ธุรกิจ Start Up อย่าง “Crowdfunding” ซึ่งเชื่อว่ายังมีนักลงทุนอีกหลายคนที่สนใจการลงทุนแบบ Crowdfunding แต่ยังไม่แน่ใจว่าควรจะเลือกลงทุนแบบไหน วันนี้ เพียร์พาวเวอร์ มีข้อดีข้อเสีย มาเปรียบเทียบให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น… Read more

BOL เข้าลงทุนในบริษัท PeerPower ผู้ให้บริการสินเชื่อออนไลน์

กรุงเทพ 27 กันยายน 2560 – บริษัทบิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อย่อ: BOL) ผู้นำด้านโซลูชั่นเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจประกาศการลงทุนในบริษัทเพียร์ พาวเวอร์ จำกัด ผู้ให้บริการสินเชื่อออนไลน์ในประเทศไทย… Read more