fbpx
ลงทุน
อยากเติมความรู้เรื่องการลงทุนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการมองหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ เชิญทางนี้ได้เลย

ธนาคารแห่งประเทศไทยและนักเศรษฐศาสตร์ไทยชี้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตได้ แต่ยังไม่ดีนัก เพราะค่าเงินบาทในปีนี้ยังคงผันผวนอย่างต่อเนื่องและมีความผันผวนรุนแรงตลอดทั้งปีจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองต่างประเทศ

สำหรับนักลงทุน การคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการตัดสินใจนำสินทรัพย์ไปลงทุน เพราะสินทรัพย์บางประเภท เช่น หุ้นหรือพันธบัตรมีผลตอบแทนที่ผันผวนตามเศรษฐกิจ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีใครสามารถชี้ชัดได้เลยว่าสภาพเศรษฐกิจจะไปในทิศทางใด ดังนั้น การจัดสรรสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

จุดมุ่งหมายของการจัดสรรสินทรัพย์คือการสร้างความสมดุลของพอร์ตฟอลิโอเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น ความสามารถในการรับความเสี่ยง หรือ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการลงทุน

ตลาดสินเชื่อออนไลน์จัดเป็นสินทรัพย์แบบใด?

โดยส่วนใหญ่แล้วสินทรัพย์ถูกจัดประเภทได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ หุ้น, สินทรัพย์ถาวร เช่น ตราสารหนี้หรือพันธบัตร, เงินสด และอสังหาริมทรัพย์

สำหรับตลาดสินเชื่อออนไลน์ (Marketplace Lending) Prosper จัดให้เป็นสินทรัพย์ทางเลือกประเภท Fixed-income ที่มีคุณสมบัติคล้ายกับหุ้นกู้ เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ให้รายได้คงที่ทุกเดือน

วิธีในการจัดสรรสินทรัพย์

หนึ่งในกฎสำคัญของนักลงทุนในการจัดสรรสินทรัพย์ คือ การกระจายการความเสี่ยงในการลงทุน และวิธีการที่นักลงทุนมักนิยมใช้ในการกระจายความเสี่ยง คือ การลงทุนในสินทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ และการแบ่งอัตราส่วนการลงทุน 60:40 ในหุ้นและพันธบัตร แต่จากข้อมูลของ Bondora พบว่า

1. ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศเป็นไปในทิศทางที่สูงขึ้น

ในอดีต การลงทุนทั้งในสินทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศสามารถลดความเสี่ยงให้กับนักลงทุนได้ เพราะเมื่อสินทรัพย์หนึ่งมีผลตอบแทนที่ลดลง ผลตอบแทนโดยรวมในพอร์ตจะยังไม่ลดลงมาก แต่ในปัจจุบัน เมื่อเศรษฐกิจโลกถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนทางการค้าระหว่างประเทศจึงเชื่อมโยงเข้าหากันได้ง่ายขึ้น อ้างอิงจากงานวิจัยของ BlackRock พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 0.47 ในปีพ.ศ.2553 เป็น 0.88 ในปีพ.ศ.2558 ดังนั้นการกระจายการลงทุนทั้งสินทรัพย์ในและต่างประเทศจึงไม่มีประสิทธิภาพดังที่เคยเป็น

2.ความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นและพันธบัตร เป็นไปในทิศทางที่สูงขึ้น

ผลตอบแทนของพันธบัตร มักเป็นไปตามพื้นฐานทางเศรษฐกิจและมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงน้อย แต่ด้วยความผันผวนของตลาดในปัจจุบัน และความสัมพันธ์ของผลตอบแทนในหุ้นและพันธบัตรที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งยังเพิ่มขึ้นสูงอย่างมีนัยสำคัญตลอดช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา จะทำให้นักลงทุนเผชิญความเสี่ยงในการลงทุนมากขึ้น ดังนั้น นักลงทุนควรพิจารณาการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์ไม่ใกล้เคียงกันนัก เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่มั่นคงในระยะยาว

วิธีแก้ไขปัญหา: การกระจายการลงทุน

“Marketplace Lending” คือ หนึ่งในวิธีการลงทุน ที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถจัดสรรสินทรัพย์แบบ “Non-Correlation” เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและสามารถลดความผันผวนของผลตอบแทนได้
การกระจายการลงทุน

ยกตัวอย่างเช่น หากในพอร์ตการลงทุนของเรา มีสินทรัพย์ประเภทหุ้นและธนบัตรอยู่ โดยสินทรัพย์ทั้ง 2 ประเภทนี้เป็นประเภทเดียวกันและมักผันผวนตามสภาพเศรษฐกิจ หมายความว่า ถ้าเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ดี ผลตอบแทนจะเป็นบวก แต่ถ้าหากเศรษฐกิจมีแนวโน้มผันผวนรุนแรงตามการคาดการณ์ของธปท. ผลตอบแทนทั้ง 2 จะเป็นไปในทิศทางลบทั้งสองเลยทีเดียว

ดังนั้น การลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน เช่น การลงทุนในหุ้น (ที่ผันผวนตามทิศทางเศรษฐกิจ) และลงทุนในตลาดสินเชื่อออนไลน์ (ผันผวนเศรษฐกิจตามเล็กน้อย) เพื่อกระจายความเสี่ยง จะช่วยให้นักลงทุนได้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและไม่มากไม่น้อยเกินไป

ประโยชน์การกระจายการลงทุน

ขณะนี้ PeerPower เปิดให้บริการแก่นักลงทุนรายใหญ่ สำหรับนักลงทุนท่านใดที่สนใจลงทุนกับ PeerPower สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ >> bit.ly/2rKUaHt หรือโทร. 02-026-3514 ต่อ 2 ค่ะ

 

Lalna W.
Lalna has over 5 years of experience in marketing and business development in financial technology and telecom industry. Her area of expertise spans across digital transformation, change management, online marketing strategy and corporate innovation. She holds MBA degree from Singapore Management University and graduated with a Humanities Degree as a valedictorian from Chulalongkorn University.