fbpx
ลงทุน
อยากเติมความรู้เรื่องการลงทุนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการมองหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ เชิญทางนี้ได้เลย

การใช้แหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นแบบการขอสินเชื่อจากธนาคารหรือขอระดมทุนแบบ Lending Based Crowdfunding มีผลลัพธ์เดียวกัน แต่เนื้อหารายละเอียดต่างกัน ผู้ประกอบการต้องพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจ

  • ธนาคารเป็นผู้ให้สินเชื่อ ในขณะที่แพลตฟอร์ม Lending Based Crowdfunding เป็นตัวกลางระหว่างผู้ประกอบการกับนักลงทุน
  • ธนาคารดำเนินการพิจารณาและประเมินความสามารถในการใช้หนี้แล้วปล่อยกู้ ส่วนผู้ให้บริการ Lending Based Crowdfunding ทำหน้าที่คัดกรองคุณสมบัติ แล้วเปิดโอกาสให้นักลงทุนเลือกลงทุนกับการขอระดมทุนที่อยู่ในความสนใจ
  • การเลือกขอสินเชื่อจากธนาคารหรือขอระดมทุน ควรพิจารณาจาก 4 อย่างคือ วัตถุประสงค์ ระยะเวลาการจดทะเบียนบริษัท สินทรัพย์ค้ำประกัน และความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ความแตกต่างระหว่าง Lending Based Crowdfunding กับ การขอสินเชื่อคืออะไร

เนื่องจากการขอระดมทุนแบบ Lending Based Crowdfunding ค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทย เพียร์ พาวเวอร์พบว่า ผู้ขอระดมทุนแบบ Lending Based Crowdfunding อาจจะมีความไม่เข้าใจในวิธีการและการได้มาซึ่งทุนที่ยื่นขอไป โดยความสับสนที่พบบ่อยที่สุดคือความแตกต่างระหว่าง Lending Based Crowdfunding กับ การขอสินเชื่อธนาคารแตกต่างกันอย่างไร เพื่อลดคำถามและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ เพียร์ พาวเวอร์ขออธิบายความแตกต่างให้เห็นกันชัดๆ 

ความแตกต่างในด้านผู้ให้บริการ

แม้จะเป็นแหล่งทุนเพื่อผู้ประกอบการเหมือนกัน แต่ผู้ให้บริการเงินทุนระหว่างธนาคารกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Lending Based Crowdfunding กลับไม่เหมือนกัน

ธนาคารที่ให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจ 

สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุน ที่แรกที่จะนึกถึงแน่นอนว่าต้องเป็นธนาคารที่ให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ธนาคารจึงมีลักษณะของ “ผู้ให้เงินทุน” หรือ “ให้สินเชื่อ”ซึ่งธนาคารคือสถานที่เดียวที่รับฝากเงินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นธนาคารจึงเป็นสถานที่ที่มีเงินสำหรับให้สินเชื่ออยู่แล้ว แต่จะให้หรือไม่ให้สินเชื่อกับผู้ประกอบการรายใดก็ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของธนาคารนั้น  

ผู้ให้บริการ Lending Based Crowdfunding

ผู้ให้บริการ Lending Based Crowdfunding เป็นนิติบุคคลที่ทำหน้าที่ให้บริการแพลตฟอร์มในการจับคู่ผู้ประกอบการที่ต้องการขอเงินทุนกับนักลงทุน ดังนั้นผู้ให้บริการ Lending Based Crowdfunding มีลักษณะเป็น “ตัวกลาง” ไม่ใช่ผู้ที่ถือเงินหรือตัดสินใจให้ทุนกับผู้ประกอบการ

ความแตกต่างด้านวิธีการ

ทั้งการขอสินเชื่อและการขอระดมทุน เป็นการยื่นขอเงินทุนแล้วได้มาเหมือนกัน แต่วิธีการของธนาคารกับการขอระดมทุนแบบ Lending Based Crowdfunding มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนที่สุดในด้านวิธีการ

ธนาคารมีวิธีการในการให้สินเชื่ออย่างไร

ธนาคารเป็น “ผู้ให้สินเชื่อ” ที่จะพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อจากเอกสารทางการเงิน สินทรัพย์ค้ำประกัน(กรณีเป็นสินเชื่อมีสินทรัพย์ค้ำประกัน : Secured Loan) หลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนดในการประเมินคุณสมบัติ และกระบวนการเพิ่มเติมเช่น เดินทางไปสำรวจสถานประกอบการ เป็นต้น ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาเพื่ออนุมัติสินเชื่อ และเมื่อผู้ประกอบการมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดแล้ว ธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ โดยทั้งหมดใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน แต่อาจมากกว่าหรือน้อยกว่าได้ตามเงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ นั่นหมายความว่า หากผ่านเกณฑ์การพิจารณา ผู้ประกอบการจะได้รับสินเชื่อจากธนาคารแน่นอน แต่เงื่อนไขด้านวงเงิน ดอกเบี้ย จะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของธนาคารอีกครั้ง

ผู้ให้บริการ Lending Based Crowdfunding มีวิธีดำเนินการอย่างไร

เป็น “ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม” ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ประกอบการที่ต้องการขอระดมทุนกับนักลงทุนที่มีความสนใจอยากลงทุนที่ได้ผลตอบแทนในลักษณะ Fixed Income ซึ่งผู้ให้บริการจะทำหน้าที่คัดกรองและนำเสนอการขอระดมทุนจากผู้ประกอบการ ประเมินคุณสมบัติ ความสามารถในการจ่ายหนี้ ประเมินเป็นวงเงินที่ควรได้รับ รวมไปถึงอัตราดอกเบี้ย และคัดกรองนักลงทุนที่มีคุณสมบัติในการลงทุนไว้ในระบบ เมื่อการขอระดมทุนของผู้ประกอบการมีคุณสมบัติที่จะขอระดมทุนได้ ผู้ให้บริการ Lending Based Crowd Funding จะนำการขอระดมทุนนั้นไปเสนอต่อนักลงทุน โดยนักลงทุนหลายคนจะเลือกลงทุนตามหน่วยลงทุนที่สนใจ ซึ่งหมายความว่าในการระดมทุนครั้งหนึ่งสามารถมีนักลงทุนลงทุนได้หลายคน ซึ่งหากมีการระดมทุนได้ตามอัตราที่กำหนดผู้ขอระกมทุนก็จะได้รับการทำสัญญาและรับเงินที่ระดมทุนไป ทั้งหมดนี้ใช้เวลาไม่ถึง 1 เดือน (อ้างอิงตามบริการของเพียร์ พาวเวอร์) ซึ่งหมายความว่าโอกาสที่ผู้ประกอบการจะระดมทุนไม่สำเร็จ คือนักลงทุนไม่สนใจลงทุนในการยื่นขอระดมทุนนั้นก็มีความเป็นไปได้เช่นกัน 

ความแตกต่างระหว่างการขอสินเชื่อ กับการระดมทุนแบบ Lending Based Crowdfunding

ผู้ประกอบการควรขอแหล่งทุนจากที่ใด

สำหรับผู้ประกอบการแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อจากธนาคารหรือการขอระดมทุนแบบ Lending Based Crowdfunding ผลลัพธ์คือทุนที่ได้ในการใช้พัฒนาธุรกิจไม่ต่างกัน เพื่อให้การตัดสินใจของผู้ประกอบการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ประกอบการควรพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ต่อไปนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

วัตถุประสงค์ในการขอแหล่งเงินทุน

ในการขอสินเชื่อจากธนาคารหรือขอระดมทุนแบบ Lending Based Crowdfunding ผู้ประกอบการต้องแน่ใจก่อนว่าต้องการเงินทุนไปใช้ทำอะไร การขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจจากธนาคารนั้นเหมาะกับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายกิจการ มีโครงการในระยะยาว หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่ออื่น ในขณะที่การขอระดมทุนแบบ Lending Based Crowdfunding เหมาะกับผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนไปพัฒนาธุรกิจเช่นเดียวกับการขอสินเชื่อจากธนาคาร แต่จะมีส่วนของการให้เงินทุนหมุนเวียนจากการขายใบสั่งซื้อหรือลูกหนี้การค้าระยะสั้นๆ ได้ด้วย

ระยะเวลาในการจดทะเบียนบริษัท

ธนาคารส่วนใหญ่ เลือกพิจารณาสินเชื่อเพื่อธุรกิจให้กับกิจการที่จดทะเบียนนิติบุคคลมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป ในขณะที่ผู้ให้บริการ Lending Based Crowdfunding จะพิจารณาจากผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียน 1 ปีขึ้นไป 

สินทรัพย์ค้ำประกัน

ในการขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจที่มีวงเงินสูงๆ ธนาคารมักเรียกร้องสินทรัพย์ค้ำประกัน เช่นอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ผู้ประกอบการมีอยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถจ่ายหนี้คืนได้ แต่ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายใหม่ที่อยู่ในช่วงขยายกิจการ อาจจะไม่มีสินทรัพย์หรือใช้ไปหมดแล้วกับการเริ่มต้นกิจการ ในส่วนนี้การขอระดมทุนกับผู้ให้บริการ Landing Based Crowdfunding จะเป็นตัวเลือกที่ดี เพราะไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่ในขณะเดียวกัน การระดมทุนแบบ Lending Based Crowdfunding ก็มีข้อจำกัดคืออาจให้วงเงินได้ไม่สูงเท่าการขอสินเชื่อจากธนาคาร

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ความเสี่ยงจากธนาคารคือความเสี่ยงต่อการไม่ได้รับการปล่อยกู้ และความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่ความเสี่ยงจาก Lending Based Crowdfunding คือความเสี่ยงต่อการระดมทุนไม่สำเร็จ และความเสี่ยงต่อการให้บุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลทางการเงินของบริษัท

ความแตกต่างในการใช้บริการแหล่งเงินทุน

แม้ผลลัพธ์จะไม่ต่างกัน แต่ระหว่างทางและเงื่อนไขของการใช้แหล่งเงินทุนแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นธนาคาร หรือ ผู้ให้บริการ Lending Based Crowdfunding ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียว การจะเลือกใช้วิธีการหาแหล่งเงินทุนด้วยวิธีใด ผู้ประกอบการควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

Pinwaa
นักเขียนผู้เชื่อมั่นในพลังแห่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการสื่อสาร ที่จะช่วยคลี่คลายเรื่องยากต่างๆ ให้เข้าใจได้ง่าย ไม่เว้นแม้แต่เรื่องการเงินการลงทุนที่มีหลายแง่มุม