fbpx
วิเคราะห์การลงทุน
อยากรู้ว่าสถานการณ์การลงทุนตอนนี้เป็นอย่างไร เหตุการณ์อะไรส่งผลต่อการเงินอย่างไรบ้าง ลองอ่านทางนี้ได้เลย

Sovereign Wealth Fund หรือ กองทุนเพื่อความมั่งคั่งแห่งชาติ ได้รับความสนใจในสังคมขึ้นมาจากกรณีของกองทุน 1MDB ที่ถูกพูดถึงในแง่มุมของการเมืองไทย 

  • กองทุนดังกล่าวมักก่อตั้งโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ มีจุดประสงค์เพื่อแสวงหาความมั่งคั่งเพิ่มให้กับประเทศจะเป็นด้านทรัพย์สินหรือการสร้างสรรค์สังคมวัฒนธรรมก็ได้
  • การจัดตั้ง Sovereign Wealth Fund เหมาะกับสถานการณ์ที่ประเทศมีเงินเกินบัญชีดุลสะพัดเป็นจำนวนมาก หรือมีเงินตราต่างประเทศเป็นเงินคงคลังอยู่เป็นจำนวนมาก 
  • การลงทุนของกองทุนเพื่อความมั่งคั่งแห่งชาติจึงเน้นลงทุนในต่างประเทศ เพื่อนำเงินตราต่างประเทศที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
  • กองทุนดังกล่าวมักมีคำถามตามมาถึงความโปร่งใสและการบริหารจัดการ เพราะเป็นการนำเงินออกไปนอกประเทศ ย่อมมีคำถามถึงมูลค่าเงิน อัตราการแลกเปลี่ยน ฯลฯ ตามมามากมาย
  • กองทุน 1MDB (1 Malaysia Development Berhard) ที่ถูกอ้างถึงในสถานการณ์การเมืองไม่นานมานี้ เกิดจากการทุจริตฟอกเงินของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในขณะนั้น
  • ในประเทศไทยเคยมีผู้ออกมาเรียกร้องให้ตั้งกองทุนเพื่อความมั่งคั่งขึ้น เพื่อผ่อนคลายสถานการณ์เงินบาทแข็งค่า ซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาชี้แจงว่า การตั้งกองทุนดังกล่าวในสถานการณ์นี้ไม่ช่วยอะไร

Sovereign Wealth Fund กองทุนเพื่อความมั่งคั่งแห่งชาติ

เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาที่มีสถานการณ์อันร้อนแรงเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การโรคระบาดโควิด-19 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือจะเป็นสถานการณ์ทางการเมืองที่ระอุขึ้นมาอีกครั้งจากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำพิพากษายุบพรรคอนาคตใหม่ และเรื่องที่เพิ่งถูกนำมาขยายให้ใหญ่ขึ้นในประเทศไทยแบบกองทุน 1MDB ที่ในต่างประเทศติดตามสอบสวนกันอย่างหนักไปหลายปีแล้ว ทำให้ Sovereign Wealth Fund หรือกองทุนเพื่อความมั่งคั่งแห่งชาติน่าจะเป็นอีกเรื่องที่นักลงทุนน่าจะสนใจ

Sovereign Wealth Fund หรือกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ คืออะไร

ถ้าฟังจากชื่อ เพียร์ พาวเวอร์ รู้สึกว่ากองทุนประเภทนี้ยิ่งใหญ่มาก เพราะเป็นทั้งเรื่องของความมั่งคั่งและเรื่องของประเทศชาติ ซึ่งก็ยิ่งใหญ่มากจริงๆ เพราะเป็นกองทุนที่มักจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาความมั่งคั่งให้กับประเทศ ด้วยการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ แล้วนำเงินมาพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ซึ่งบางครั้งจะรวมเอากองทุนเพื่อบำเหน็จบำนาญ กองทุนเพื่อการเกษียณอายุเข้าไปด้วย โดยเหมาะกับประเทศที่มีสถานการณ์ดังต่อไปนี้

มีเงินเกินบัญชีดุลสะพัดมาก 

ถ้านักลงทุนมีเงินในกระเป๋ามากๆ โดยไม่นำไปลงทุน ย่อมไม่เกิดประโยชน์งอกเงย และเป็นการเสียโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย ด้วยแนวคิดนี้ประเทศที่หาเงินได้มาก หักลบค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศแล้วก็ยังมีเหลือเฟือจึงจัดตั้ง Sovereign Wealth Fund ขึ้น เพื่อลงทุนและแสวงหาความมั่งคั่งจากภายนอกประเทศเพิ่มเข้าไปอีก กองทุนประเภทเพื่อความมั่งคั่งที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพราะเหตุผลนี้มีหลายกองทุน เช่นกองทุนเทมาเส็กของสิงคโปร์ 

มีเงินตราต่างประเทศในคลังมาก

บางประเทศที่เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยการค้าระหว่างประเทศมากกว่ากิจการภายใน ทำให้มีเงินตราต่างประเทศหลายๆ สกุลอยู่ในคลังเป็นจำนวนมาก การลงทุนด้วยเงินเหล่านั้นกับต่างประเทศมีความคุ้มค่ากว่านำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลภายในประเทศ ทำให้ประเทศเหล่านั้น นำเงินตราต่างประเทศที่มีอยู่ไปลงทุนให้งอกเงย และใช้พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ซึ่งประเทศที่ก่อนตั้ง Sovereign Wealth Fund ด้วยเหตุผลนี้มักเป็นประเทศผู้ค้าน้ำมัน เพราะมีเงินต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ทรัพยากรการผลิตภายในประเทศมีอยู่เพียงชนิดเดียว ทำให้การนำเงินไปต่อเงินและแสวงหาความมั่งคั่งจากนอกประเทศสามารถสร้างผลงอกเงยได้ดีกว่า

Sovereign Wealth Fund ควรก่อตั้งเมื่อไหร่

Sovereign Wealth Fund ลงทุนในอะไร

สินทรัพย์ที่กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติเลือกลงทุนอยู่ภายใต้หลักการเดียวคือเป็นสินทรัพย์ที่อยู่ในต่างประเทศ จะเป็นอสังหาริมทรัพย์ พลังงาน พืชผลเกษตร ฯลฯ ก็ได้ทั้งหมด โดยจะหลีกเลี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์ภายในประเทศ เพราะต้องมีการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างๆ ให้เป็นเงินสกุลที่ใช้ภายในประเทศ ซึ่งโอกาสที่จะมีความต่างและไม่คุ้มค่าก็มีมาก ซึ่งการบริหารกองทุนสามารถทำได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยกำหนดวัตถุประสงค์จากผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งแบ่งการลงทุนออกเป็น 2 แบบ คือ

ลงทุนแบบระยะสั้น

กองทุน Sovereign Wealth Fund ที่เลือกลงทุนแบบนี้ จะเป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินหรือราคาสินค้าที่ซื้อขายกันระหว่างประเทศ จะลงทุนในสินทรัพย์ระยะสั้น ความเสี่ยงต่ำ เช่นตราสารหนี้ระยะสั้น เป็นต้น

ลงทุนแบบระยะยาว

มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อชีวิตที่ดีของประชาชนในระยะยาว ดังนั้นจึงเป็นกองทุนเพื่อบำเหน็จบำนาญและการเกษียณต่างๆ จึงจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นและเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนระยะยาวกว่า เช่น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ของสะสม เป็นต้น โดยมีข้อจำกัดคือ ต้องมีเงินสำรองเพียงพอในการลงทุน

Sovereign Wealth Fund มีข้อสังเกตและข้อกังวลอย่างไร

เนื่องจากเป็นการเคลื่อนย้ายเงินก้อนใหญ่และเคลื่อนย้ายเงินตราไปต่างประเทศ ทำให้มีคำถามต่างๆ ต่อการบริหารจัดการและความโปร่งใสในการจัดตั้งกองทุนขึ้นมามากมาย ซึ่งปัญหาหลักๆ มีอยู่ 3 ข้อ

การจัดสรรทรัพย์สินลงทุน อาจเกิดความเสี่ยงจากสินทรัพย์ที่ลงทุนนั้นได้

การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ อาจทำให้เกิดการฟอกเงิน หรือการทุจริตได้ง่าย

ราคาทรัพย์สิน เพราะเป็นการเน้นลงทุนในต่างประเทศเป็นหลัก จึงยากจะตรวจสอบราคากลาง ราคาจริง รวมถึงส่วนต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอนได้

Sovereign Wealth Fund มีกลยุทธ์ในการลงทุนและความเสี่ยงอย่างไร

Sovereign Wealth Fund :: กรณีทุจริต 1MDB

สำหรับกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ ที่ได้รับความสนใจในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คือกองทุน 1MDB :: 1 Malaysia Development Berhard ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 โดยนายนาจิบ ราซัค (Najib Razak) นายกรัฐมนตีในขณะนั้น โดยเป็นกองทุนที่ก่อตั้งขึ้นเนื่องจากขณะนั้นมาเลเซียมีเงินตราต่างประเทศเป็นจำนวนมาก จึงควรนำไปลงทุนให้งอกเงย โดยกองทุนดังกล่าวมีแนวทางการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และพลังงาน เพื่อผลักดันให้กรุงกัวลาร์ลัมเปอร์เป็นศูนย์กลางทางการเงินของทวีปเอเชีย 

แต่กลับปรากฏว่า กองทุนดังกล่าวขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2015 กองทุนมีการผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวนเงินถึง 1.1 หมื่นล้านเหรียญ และมีการเปิดเผยโดย BBC ว่ามีการใช้บริษัทต่างชาติในการฟอกเงินจากกองทุน Sovereign Wealth Fund 1MDB แล้วส่งกลับไปในบัญชีของนายนาจิบและบุคคลใกล้ชิด เช่นภรรยา ลูกเลี้ยง เป็นต้น 

ทางการมาเลเซียทำการสอบสวนและพบว่าในบัญชีของนานาจิบมีการรับโอนเงินจริง แต่เป็นเงินที่ยืมญาติมาเพื่อใช้ในการหาเสียงในปี 2013 และนายนาจิบได้โอนเงินก้อนดังกล่าวกลับไปชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว

จนกระทั่งในเดือนพฤษภาคม 2018 นายนาจิบแพ้ในการเลือกตั้งทั่วไป ทำให้เขาต้องลงจากอำนาจ คดีดังกล่าวได้ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง และพบว่าเงินจากกองทุนดังกล่าวถูกนำไปฟอกในอุตสาหกรรมที่หลากหลายทั่วโลก ตั้งแต่อสังหาริมทรัพย์ พลังงาน ไปจนถึงวงการฮอลลีวู้ด เป็นเงินจำนวนมหาศาล และนายนาจิบมีความผิดจริง

Sovereign Wealth Fund ในประเทศไทย

ในช่วงเวลาที่เงินบาทแข็งค่า มีการเรียกร้องจากนักวิชาการด้านการลงทุนให้ก่อตั้งกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ เพื่อช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของภาคส่งออก ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาชี้แจงว่า การก่อตั้งกองทุนดังกล่าวไม่ได้ส่งผลดีต่อภาคการส่งออก เนื่องจากไม่ทำให้เกิดเงินเข้าออก และไม่มีผลใดต่อค่าเงินต่างประเทศ

การที่เงินบาทแข็งค่า เกิดจากอัตราการไหลเข้าของเงินสกุลอื่นๆ เข้ามาในประเทศ และหากพิจารณาหลักการก่อตั้ง Sovereign Wealth Fund เพียร์ พาวเวอร์พบว่า ไทยไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่เงินเกินดุลสะพัดมีอยู่เป็นจำนวนมาก หรือมีเงินตราต่างประเทศคงคลังอยู่เป็นจำนวนมากแต่อย่างใด กองทุนดังกล่าวจึงไม่น่าใช่ทางออกของปัญหานี้เช่นกัน

 

แม้จะยังไม่ผ่านไตรมาสแรกของปี แต่กลับพบว่าภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกและเศรษฐกิจในประเทศได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ มากมาย เพียร์ พาวเวอร์ เชื่อว่า นักลงทุนส่วนใหญ่มีแผนรับมือกับการลงทุนในภาวะตลาดผันผวนอยู่แล้ว การลงทุนใหนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง คือหนึ่งรูปแบบการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่ซึ่งช่วยกระจายความเสี่ยงทางการลงทุนให้กับคุณได้ ถ้าสนใจลงทุนในสินทรัพย์ใหม่แบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง คลิกเลย

ลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

Pinwaa
นักเขียนผู้เชื่อมั่นในพลังแห่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการสื่อสาร ที่จะช่วยคลี่คลายเรื่องยากต่างๆ ให้เข้าใจได้ง่าย ไม่เว้นแม้แต่เรื่องการเงินการลงทุนที่มีหลายแง่มุม