fbpx
วิเคราะห์การลงทุน
อยากรู้ว่าสถานการณ์การลงทุนตอนนี้เป็นอย่างไร เหตุการณ์อะไรส่งผลต่อการเงินอย่างไรบ้าง ลองอ่านทางนี้ได้เลย

Search for yield คือการที่นักลงทุนในตลาดเลือกลงทุนกับสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเฉลี่ย จึงเรียกว่าเป็น “ภาวะการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงกว่า” ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินฝากถูกปรับให้ต่ำต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน

  • ในภาวะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ นักลงทุนจะเลือกลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้เอกชนมากขึ้น เพราะเชื่อว่าในระยะยาวแล้วย่อมให้ผลตอบแทนสูงกว่า
  • เพื่อหลีกหนีอัตราดอกเบี้ยต่ำ นักลงทุนจะมองหาการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด ซึ่งในปัจจุบันน้ำหนักอยู่ที่สินทรัพย์ทางเลือกที่มีสภาพคล่องสูง มากกว่าสินทรัพย์ดั้งเดิม
  • Search for yield เริ่มส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกัน เพราะบริษัทประกันหลายแห่งนำเบี้ยประกันที่ได้รับจากลูกค้ามาลงทุนในตลาดตราสารหนี้ จึงมีโอกาสที่ในอนาคต บริษัทประกันจะไม่สามารถหาเงินมาจ่ายคืนให้กับลูกค้าได้ 
  • ภาวะ Search for yield เกี่ยวพันกับอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างมาก การจะแก้ไขสถานการณ์ในตลาดต้องใช้นโยบายการคลัง แต่ภาพรวมเศรษฐกิจโลกขณะนี้ไม่เอื้อให้ทำแบบนั้นได้ เพราะแทบทุกประเทศมีภาระหนี้สินสูง

Search for yield เมื่อนักลงทุนมองหาผลตอบแทนที่ดีที่สุด

เมื่อเศรษฐกิจโลกมีความผันผวน ภาระหนี้ครัวเรือนอยู่ในอัตราสูง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต้องถูกปรับลดให้ต่ำลงเพื่อกระตุ้นให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ทำให้นักลงทุนมองหาสินทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ให้อัตราผลตอบแทนที่มากกว่า แต่ในขณะเดียวกันก็มีความปลอดภัยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เราเรียกสถานการณ์ในลักษณะนี้ว่าภาวะแสวงหาผลตอบแทนที่สูงกว่า หรือ Search for yield ซึ่งเกิดขึ้นกับตลาดการเงินการลงทุนทั่วโลกในขณะนี้

Search for Yield คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร

สำหรับนักลงทุนแล้ว ผลตอบแทนในสินทรัพย์ต่างๆ คือแรงจูงใจที่สำคัญที่สุดในการลงทุน หลักการลงทุนแบบดั้งเดิมคือ ลงทุนให้น้อยที่สุดเพื่อผลตอบแทนที่มากที่สุด และต้องกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์หลายๆ ประเภท เพื่อให้พอร์ตโฟลิโอมีความปลอดภัยในสภาวะตลาดต่างๆ กัน

โดยสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน คืออัตราผลตอบแทนหรือดอกเบี้ย ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับนโยบายเศรษฐกิจและการเงินการคลัง เมื่อเศรษฐกิจดี มีเงินในระบบมาก ต้องจูงใจให้คนเกิดการเก็บออม อัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะถูกปรับให้สูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าเป็นไปในทางตรงกันข้าม คือเศรษฐกิจไม่ดี เงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจน้อย การเก็บเงินไว้ในธนาคารจะไม่ส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจึงต้องถูกปรับลดลง เพื่อให้มีเงินเข้ามาในระบบ แต่ทั้งนี้ไม่สามารถคงอัตราดอกเบี้ยให้สูงหรือต่ำเป็นเวลานานได้ เพราะจะทำให้ขาดสมดุล ส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อต่อไป

เมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยที่สุด และให้ผลตอบแทนน้อยที่สุดในตลาดอยู่แล้ว ถูกปรับให้ลดต่ำลงมาก นักลงทุนย่อมมองหาผลตอบแทนที่สูงที่สุดในความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นั่นคือภาวะการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงกว่าหรือ Search For Yield  

ภาวะ Search For Yield ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพราะเศรษฐกิจทั่วโลกกำลังอยู่ในภาวะผันผวน มีหนี้ครัวเรือนอยู่ในอัตราที่สูง หลายประเทศไม่ว่าจะเป็นยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย ล้วนแต่ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย ทำให้นักลงทุนมองหาผลตอบแทนที่ดีกว่า 

Search for yield เกิดขึ้นในภาวะใด

Search for Yield ส่งผลให้การลงทุนในตราสารหนี้น่าสนใจขึ้น

เมื่ออัตราดอกเบี้ยพื้นฐานถูกปรับลดลงต่ำ นักลงทุนจะมองหาผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องไม่แบกรับความเสี่ยงมากขึ้นจนทำให้พอร์ตการลงทุนเสียสมดุล ซึ่งตลาดการลงทุนที่ได้รับความนิยมมากขึ้นคือการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ ไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้เอกชน เพราะตอบโจทย์ทั้งด้านผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ไม่ผันผวนตามตลาดอื่น เนื่องจากการลงทุนในลักษณะการเป็นเจ้าหนี้ ที่ต้องได้เงินต้นคืนพร้อมผลตอบแทน 

ตามสถิติแล้วจะพบว่าอัตราผลตอบแทนในหุ้นกู้นั้น แม้จะอยู่ระหว่าง 3 – 8% ต่อปี แต่ก็จะไม่ปรับตัวลดลงจนน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแน่นอน

Search for Yield กับการเลือกสินทรัพย์เพื่อการลงทุน

การเลือกสินทรัพย์เพื่อการลงทุนคือหัวใจสำคัญสำหรับภาวะ Search for yield เพราะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับอัตราผลตอบแทน ซึ่งพฤติกรรมของนักลงทุนในปัจจุบันมีแนวโน้มจะมองหาการลงทุนในลักษณะการเป็นเจ้าหนี้มากขึ้น แม้ว่าช่วงผลตอบแทนของตราสารหนี้อาจไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่ดีเสมอไป แต่เมื่อเทียบกับการลงทุนในตลาดหุ้น ซึ่งผูกกับผลประกอบการของบริษัทโดยตรง ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าย่อมมีความน่าสนใจกว่า เช่นเดียวกับสินทรัพย์ดั้งเดิมอื่นๆ ก็พบว่าอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันทั้งการฝากประจำหรือกองทุนรวม  

ซึ่งสำหรับสินทรัพย์ทางเลือกแล้ว อสังหาริมทรัพย์เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่คนมักจะนึกถึง ในปัจจุบันการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบซื้อขาดลดความนิยมลงไปมาก ด้วยปริมาณที่ล้นตลาด มูลค่าที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้น และสภาพคล่องต่ำ การลงทุนในอสังหาฯ ทั้งในลักษณะการ Free Hold และ Lease Hold ต่างก็มีแนวโน้มจะลดความต้องการลง

นักลงทุนในปัจจุบันมองหาสินทรัพย์ทางเลือกที่เข้ากับยุคสมัย จึงมองหาผลตอบแทนที่ให้ผลตอบแทนดีกว่านั้น ในอุตสาหกรรมที่มีโอกาสจะเติบโตในอนาคต เช่นอุตสาหกรรมโครงสร้าง นวัตกรรม พลังงานทางเลือก ธุรกิจที่เป็นโครงสร้างของสังคม ขนส่งมวลชน เป็นต้น

Search for yield กับสินทรัพย์ที่ควรลงทุน

Search for Yield ส่งผลกระทบอย่างไร

ภาวะ Search for yield เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยตรง นอกจากจะทำให้ทิศทางการลงทุนมุ่งไปที่สินทรัพย์ทางเลือกที่ให้ Fixed Income มากขึ้น โดยจะส่งผลต่อนักลงทุนสถาบันมากกว่านักลงทุนรายบุคคล 

บริษัทประกันภัย ประกันชีวิตอาจหาผลตอบแทนมาจ่ายคืนไม่ได้

ธุรกิจที่นักวิเคราะห์การลงทุนทั้งในไทยและต่างชาติเห็นพ้องกันว่าน่าจะประสบปัญหาในระยะยาวหากยังเกิดภาวะ Search for yield คือธุรกิจประกันชีวิต และประกันภัย เพราะบริษัทประกันรายใหญ่หลายแห่ง หาผลตอบแทนให้กับลูกค้าด้วยการนำเบี้ยประกันไปลงทุนในตลาดพันบัตร เมื่ออยู่ในภาวะดอกเบี้ยต่ำนานๆ นักลงทุนมีโอกาสขายพันธบัตรเหล่านั้นเพื่อ Re-Investment ใหม่ในสินทรัพย์อื่นที่ให้ผลตอบแทนได้มากกว่า นั่นหมายความว่า บริษัทประกันอาจไม่สามารถหาเงินมาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับลูกค้าได้ตามสัญญา ซึ่งจะส่งผลต่อไปถึงเงินบำนาญและแผนเกษียณของลูกค้าได้

ธนาคารและสถาบันการเงินไม่ปล่อยกู้ระยะยาว

การกู้เงินระยะสั้นมาปล่อยกู้ระยะยาวจะไม่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าสำหรับธนาคารและสถาบันการเงินอีกต่อไป เพราะต้องใช้เวลาลงทุนในตลาดพันธบัตรถึง 7 ปี จึงจะได้ผลตอบแทนเท่ากับการปล่อยกู้ในตลาดกู้ยืมระยะสั้นโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน(REPO) ในอัตรา 1.5% ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการขอสินเชื่อ

เสี่ยงต่อภาวะการกระจุกตัวของการลงทุน

เพราะเมื่อเกิดภาวะดังกล่าว นักลงทุนจะเกิดความกลัวผลตอบแทนต่ำ ทำให้พยายามมองหาการลงทุนที่ดูเหมือนจะมีความเสี่ยงต่ำ ทำให้กองทุน (Foreign Investment Fund (FIF))ได้รับความนิยมมากขึ้น โดยกว่า 60% ของการลงทุนในปัจจุบันเป็นการลงทุนในตลาดสหรัฐอเมริกา ซึ่งหากเศรษฐกิจภายในประเทศตกต่ำ การลงทุนในส่วนนี้ก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย

การแก้ไขภาวะดอกเบี้ยต่ำอันทำให้เกิด Search for yield 

ภาวะดอกเบี้ยต่ำเป็นระยะเวลานาน แก้ไขได้ด้วยวิธีเดียวคือนโยบายการเงินการคลัง ซึ่งในขณะนี้เศรษฐกิจทั่วโลก ไม่เอื้อให้ทำได้ เพราะแต่ละประเทศแบกหนี้ครัวเรือนไว้สูงมาก การเพิ่ม-ลดอัตราดอกเบี้ย ทำได้ในวงแคบๆ หรือการพิมพ์เงินเพิ่มก็ทำได้ไม่มากนัก เพราะจะเป็นการบิดเบือนอัตราดอกเบี้ย ซึ่งมีผลกระทบต่อ Yield curve ของตราสารหนี้ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงอ้อมกับการตั้งราคาสินค้าอุปโภคบริโภคภายในประเทศต่อไป

สำหรับนักลงทุนแล้ว ผลตอบแทนที่สูงกว่าย่อมจูงใจมากกว่า แต่ในขณะเดียวกันการได้มาซึ่งผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีปัจจัยพื้นฐานที่แตกต่างกัน ทั้งด้านความเสี่ยงและผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม โดยเฉพาะตลาดตราสารหนี้ที่มีผลต่อค่าครองชีพและระบบเศรษฐกิจในภาพรวม การที่นักลงทุนเลือกขายสินทรัพย์เดิมทิ้งเพื่อลงทุนใหม่ในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่ หรือการเกิด Searh for yield จึงสามารถเห็นได้ในสถานการณ์นี้ โดยการลงทุนมีโอกาสได้รับทั้งผลตอบแทนและความเสี่ยง ซึ่งเพียร์ พาวเวอร์ เชื่อว่านักลงทุนจะตั้งรับกับมันได้ดี

ลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

Pinwaa
นักเขียนผู้เชื่อมั่นในพลังแห่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการสื่อสาร ที่จะช่วยคลี่คลายเรื่องยากต่างๆ ให้เข้าใจได้ง่าย ไม่เว้นแม้แต่เรื่องการเงินการลงทุนที่มีหลายแง่มุม