fbpx
ข่าวสารการลงทุน
อยากตามทันข่าวสารและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในโลกตอนนี้ เพื่อเข้าใจและเห็นโอกาสใหม่ทางการลงทุน มาทางนี้เลย

การประกาศเปิดตัว Libra เงินสกุลดิจิทัลที่ดำเนินการโดย Facebook บริษัทโซเชียลมีเดียที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลกก่อให้เกิดทั้งความวิตกกังวลและความชื่นชมยินดีจากหลายฝ่าย ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเปิดตัว Libra มีได้หลายทาง 

  • ความเป็น Disruptor ต่อโครงสร้างทางการเงินและระบบเศรษฐกิจโลก ที่เกิดขึ้นได้แน่นอนจากการเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปในระบบ ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนเงินตรา การใช้จ่าย อัตราค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางการเงินดั้งเดิม รวมทั้งการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบเก่า
  • ความกังวลด้านความเป็นส่วนตัว เพราะ Facebook มีข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้กว่า 2.4 ล้านคนทั่วโลก จากบัญชีผู้ใช้ที่ยังแอคทีฟอยู่ในปัจจุบัน
  • ความกังวลต่ออาชญากรรมทางการเงินและการใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน ซึ่งยังเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบจากทาง Facebook
  • ความหวังว่า Libra จะช่วยฉุดให้มูลค่า Cryptocurrency เหรียญต่างๆ เติบโตตามไปด้วย ซึ่งเป็นจริงเมื่อเดือนมิถุนายน 2019 เมื่อ Bitcoin ทะยานสู่ขาขึ้นที่มูลค่า 13,000 เหรียญดอลล่าร์/หน่วย อีกครั้งหลัง Libra เปิดตัวเพียง 10 วัน
  • ความหวังสำหรับนักลงทุนกับ Cryptocurrency ที่อยากให้เงินสกุลดิจิทัลได้รับการยอมรับเทียบเท่ากับเงินในโลกความจริง

 

Libra ผลกระทบและความคาดหวัง

เมื่อโครงการ Libra ของ Facebook ได้รับการเปิดเผยรายละเอียดต่อสาธารณชน มันสร้างความตื่นเต้นไปจนถึงแตกตื่นให้กับคนทั้งโลก ทั้งฝ่ายที่ทึ่งในความสามารถเป็นผู้พลิกเกมและผู้ที่กังวลต่อความเป็น Disruptor ของบริษัทแห่งนี้ ซึ่งหลังการเปิดตัวของ Facebook เพียร์ พาวเวอร์ เชื่อว่าทุกคนที่อ่านบทความนี้อยู่ต้องเห็นถึงความตื่นตัวต่อ Libra ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมโลก และความคาดหวังที่เกิดขึ้นจากหลายฝ่าย รวมทั้งคำถามต่างๆ ต่อการมาของ Libra ที่ยังไม่อาจหาคำตอบได้

Libra ผลกระทบจากการเกิดขึ้นจริง

สาเหตุหนึ่งที่ Libra ถูกจับตาด้วยความวิตกกังวลคือ เป็น Cryptocurrency ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง มีโอกาสได้รับการยอมรับเป็นวงกว้าง ซึ่งมาจาก 3 ปัจจัยคือ

ปัจจัยด้านฐานผู้ใช้ 

Facebook ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Libra มีผู้ใช้งานที่ยังแอคทีฟอยู่ราว 2.4 พันล้านคน ซึ่งใช้เวลากับโซเชียลมีเดียชนิดนี้วันละไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง นั่นหมายความว่า Facebook มีลูกค้าที่ระบุตัวตนได้อยู่แล้วสำหรับ Libra โดยไม่ต้องมีการทำการตลาดที่ซับซ้อน

ปัจจัยด้านพาร์ทเนอร์

หลังการเปิดตัวพาร์ทเนอร์ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินทั้งการใช้จ่ายแบบ Visa Mastercare หรือ Paypal รวมไปถึงแหล่งทุนจากบริษัทขนาดใหญ่อื่นๆ ที่หนุนหลังอยู่ ทำให้โอกาสที่ Facebook จะได้รับการผลักดันในภาคธุรกิจมีความเป็นไปได้สูง ด้วยศักยภาพของพาร์ทเนอร์ที่มีอยู่ สร้างความวิตกกังวลต่อ Libra ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก Libra จัะเป็นผลกระทบต่อระบบการเงินเป็นวงกว้าง 

ปัจจัยด้านฟังก์ชั่นการใช้งาน 

Libra ไม่ได้ถูกมองให้อยู่ในระดับเดียวกับ Bitcoin หรือเหรียญดิจิทัลอื่นๆ เนื่องจาก Libra มีแผนการดำเนินงานที่รวมเอาระบบ payment ทั้งระบบรวมไปถึงสินเชื่อด้วย ทำให้หากมีโอกาสใช้งานได้จริง จะเป็นCryptocurrency ที่มีศักยภาพในการเติบโตยิ่งกว่าเหรียญใดๆ ที่เคยมีในโลกนี้

ทั้ง 3 ด้านล้วนเป็นสาเหตุที่หลายฝ่ายหวาดกลัว Libra เพราะโอกาสในการประสบความสำเร็จของมันนั่นเอง

Libra ผลกระทบที่แตกต่างจากฟินเทค

ทำไมผู้คุมกฎทั้งหลายจึงวิตกกังวลกับ Libra มากกว่า Bitcoin หรือเงินสกุลดิจิทัลอื่นๆ ที่เกิดจากฟินเทคเหมือนกัน นั่นเพราะสำหรับ Libra ผลกระทบของมันไม่ได้ถูกประเมินค่าให้เท่ากับ Bitcoin ที่เป็นเพียงหน่วยหนึ่งในเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคเท่านั้น แต่เป็นการประมวลรวมเอาทุกอย่างที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการเงิน ทั้งการใช้จ่าย แลกเปลี่ยน สินเชื่อ รวมไปถึงการลงทุนไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีตัวกลางหรือสกุลเงินที่ใช้จ่ายได้จริงคือ Libra ผลกระทบจึงต่างจากฟินเทคที่มักแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งหรือส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แต่เป็นการสร้างระบบการเงินอีกระบบขึ้นมา ซึ่งแน่นอนว่าระบบการเงินแบบดั้งเดิมต้องได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อย ซึ่งในกรณีนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่ Libra จะส่งผลกระทบเป็นวงแคบ

Libra ผลกระทบด้านต่างๆ

Libra ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจและการเงินทั่วโลก มีกติกาและผู้กำกับดูแลที่ชัดเจนควบคุมอยู่(ข้อตกลงทางภาษี หรือธนาคารกลางเป็นต้น) การมีระบบเงินอีกระบบหนึ่งที่ไม่ได้ผูกติดกับประเทศใดเกิดขึ้นและเติมเข้าไปในตลาด ย่อมส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม และโดยเฉพาะหากมีผู้ใช้งานจริงเป็นจำนวนมากพอ ย่อมดึงเงินจากตลาดไปไว้ที่ตลาดใหม่สิ่งที่จะได้รับผลกระทบจาก Libra คือ

ค่าเงิน

Cryptocurrency เดิม มีการแลกเปลี่ยนเฉพาะกลุ่มในตลาดเฉพาะ เป็นไปในลักษณะการเทรดและซื้อขายเฉพาะออนไลน์ ดังนั้นหากจะพูดว่า Bitcoin หรือเหรียญอื่นๆ ก่อนนี้มีลักษณะเหมือนหุ้นมากกว่าเงินจริงก็อาจจะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้น แต่การมาของ Libra ผลกระทบของมันได้รับการประเมินว่ายิ่งใหญ่กว่านั้น หากมันดึงเงินในโลกจริงไปได้มากพอ และเกิดการใช้จ่ายจริง ระบบเงินที่ถูกควบคุมอยู่ในปัจจุบันจะเสียสมดุล อาจเกิดอัตราเงินเฟ้อเพิ่มมากขึ้นได้

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุน

การลงทุนกระแสหลักในปัจจุบันทั้งการฝากประจำ พันธบัตรรัฐบาล คือการนำเงินจริงมาซื้อหน่วยลงทุนเพื่อให้เกิดผลตอบแทน แต่สำหรับ Libra ผลกระทบจากการไม่อยู่ภายใต้การรับรองของรัฐบาลใด ทำให้การลงทุนไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขนี้ด้วย หากการลงทุนใน Libra ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า รูปแบบการลงทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ทางการเงินเหล่านี้จะเปลี่ยนไป สถาบันการเงินหลักอาจต้องออกพันธบัตรที่ผลตอบแทนสูงขึ้นมาสู้ ซึ่งจะส่งผลต่อการไถ่ถอนก่อนกำหนดและค่าช่วงผลตอบแทน(Yield) ในการลงทุน

ระบบเศรษฐกิจจะเปลี่ยนรูปแบบ

 เมื่ออำนาจในการควบคุมสมดุลทางการเงินเปลี่ยนแปลง กิจกรรมการลงทุนที่ผูกกับธนาคารย่อมต้องเปลี่ยนไป ซึ่งในส่วนนี้สร้างความวิตกกังวลให้เกิดขึ้นกับบรรดาผู้กำหนดนโยบายทางการเงินเดิมที่แทบไม่มีเวลาหายใจในการหาทางรับมือ เพราะตามแผนของ facebook แล้ว ไม่เกินครึ่งปีแรกของปี 2020 จะต้องมีการใช้งาน Libra ผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งโลกจึงเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมรับให้ได้ภายในเวลาเพียง 6 เดือน

Libra ผลกระทบด้านอาชญากรรมทางการเงิน

ความกังวลเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นกระแสมาเสมอคือเป็นช่องทางในการฟอกเงิน และเป็นช่องทางในการก่ออาชญากรรมทางการเงิน ซึ่งในไตรมาสแรกปี 2018 สร้างความเสียหายมูลค่านับ 1.9 พันล้านเหรียญ และจากการมาของ Libra ผลกระทบต่อการฟอกเงินก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ทั้งในระดับบุคคล และระดับรัฐบาล โดยจะเห็นได้จากประเทศอิหร่านซึ่งถูกคว่ำบาตรทางการเมืองได้ทุ่มเงินนับ 1,000 ล้านเหรียญในตลาด Bitcoin หลังการเปิดตัว Libra ไม่กี่วัน 

Libra ผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน

ที่จริงแล้ว เพียร์ พาวเวอร์ไม่จำเป็นต้องพูดถึงส่วนนี้ เนื่องจากหลายคนทราบดีอยู่แล้วว่าเจ้าของ Libra คือเจ้าของเดียวกับ Facebook สิ่งที่เกิดขึ้นกับ Libra ผลกระทบในอนาคตจากการลอนช์เงินสกุลนี้ออกมา ย่อมเกิดขึ้นกับผู้ใช้งาน Facebook ด้วยเช่นกัน หลายฝ่ายจึงมีความวิตกกังวลว่า Facebook จะนำข้อมูลอะไรของผู้ใช้ไปแบ่งปันกับ Libra บ้าง แม้ว่าการแยก Libra ให้ออกมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Calibra แต่จะมีใครเชื่อว่า Libra จะไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จาก Facebook รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาจึงขอให้ Facebook เปิดเผยว่าใช้หรือไม่ใช้ข้อมูลใดบ้าง

Libra ผลกระทบต่อตลาด Cryptocurrency

ปฏิกิริยาตอบรับจากฝั่งนักลงทุนในตลาด Cryptocurrency เป็นไปในทางตรงข้ามกับฝ่ายผู้คุมกฎอย่างชัดเจน คือได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ด้วยความคาดหวังว่าจะช่วยพลิกเกมให้ Cryptocurrency มีสถานะเป็นเงินสกุลหลักเช่นเดียวกับเงินที่ใช้ในโลกความเป็นจริง โดยหลังเปิดตัวไม่กี่วัน Libra ส่งผลให้ตลาด Bitcoin มีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 13,000 เหรียญ หลังจากเป็นตลาดขาลงมาตั้งแต่กลางปี 2017

แต่ใช่ว่าสกุลเงินดิจิทัลของ Facebook จะมีแต่ทางที่ราบรื่นเท่านั้น เรื่องสำคัญที่ต้องจัดการเพื่อให้ Libra สามารถใช้งานได้ทั่วโลกตามแผนคือข้อกำหนดและใบอนุญาตประกอบการตามกฎหมาย ที่ต้องตามเก็บให้หมด และยังต้องสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ ที่ Libra ยังต้องพิสูจน์ตัวเองอีกมาก

 

Ref.

Bitcoin soars past $13,000 as Facebook’s Libra fuels demand

Facebook’s Libra coin closely watched by authorities: FSB

 

Pinwaa
นักเขียนผู้เชื่อมั่นในพลังแห่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการสื่อสาร ที่จะช่วยคลี่คลายเรื่องยากต่างๆ ให้เข้าใจได้ง่าย ไม่เว้นแม้แต่เรื่องการเงินการลงทุนที่มีหลายแง่มุม